Ønsker du bedret likviditet og redusert kredittap?

Vi har verktøyene og løsningene du trenger! arvato kan ivareta alt fra print, pakking og utsendelse av fakturaer til purreoppfølging samt inkasso. Dette sikrer deg god kontroll og oversikt samtidig som du sparer ressurser, tid og kostnader. arvato tilbyr også en rekke fleksible finansieringstjenester, som blant annet inkluderer kjøp av fakturaer på ulike tidspunkt, før og etter forfall. Dette sikrer deg avtalt oppgjør innen 24 timer!

Våre oppdragsgivere representerer en rekke ulike bransjer og har derfor mange forskjellige oppfølgingsbehov. Noen velger å outsource hele fakturaoppfølgingen til arvato, mens andre velger å benytte vår spesialkompetanse på kun en liten del av kredittkjeden. Uansett tjeneste som velges vil våre løsninger bli individuelt tilpasset kundens behov.

Vår effektive og humane oppfølging virker tapsforebyggende!

Kom i gang med våre tjenester!

Ring oss på tlf: 22 87 89 20

Jeg vil gjerne høre mer om deres produkter!

Jeg vil gjerne høre mer om deres produkter!