Finansiering

Tjenesten Finansiering innebærer fakturakjøp eller fakturafinansiering. Det betyr at arvato utbetaler på tidspunkt som passer for deg. Stadig flere velger å selge fakturaene allerede ved utfakturering, mens andre selger ved forfall! arvato kan kjøpe fordringene med eller uten regress avhengig av dine ønsker og behov. Uansett løsning er du sikret forutsigbar likviditet og pengene på konto innen 24 timer. I tillegg sparer du mye tid og ressurser som tidligere måtte brukes på tidkrevende purreoppfølging og negativ kundedialog.

Avhengig av gitt kredittid, fakturabeløp og dine kunders kredittverdighet, betaler vi inntil 100 % av hovedstolen.

Løpende kjøp av inkassosaker

I stedet for ordinær inkassopågang kan arvato tilby kjøp av dine inkassosaker. Dette innebærer at alle mottatte inkassosaker kjøpes til en avtalt prosentsats og du får umiddelbart oppgjør på din konto. I stedet for å vente på oppgjøret flere måneder frem i tid, vil løsningen gi deg umiddelbar likviditet og du kan lukke reskontroen på saken.

Penger på konto innen 24 timer?

Kontakt oss på tlf.: 22 87 89 20 eller på mail: sales.no@arvato.com

Skriv inn din informasjon og vi kontakter deg, eller ring oss på 22 87 89 20!

Jeg vil gjerne høre mer om deres produkter!

Jeg vil gjerne høre mer om deres produkter!