Finansiella tjänster på arvato Financial Solutions

Fakturatjänster & Fakturaadministration

arvato Finance erbjuder de företag som låter oss sköta hela driften av sin kundreskontra en billigare hantering och en högre kvalité än om de själva skulle sköta sin kundreskontra. Detta uppnås genom specialisering och stordriftsfördelar.

Fakturaadministration innebär att ni outsourcar hela er kundreskontra och frigör därmed resurser från administrationen och förkortar er givna kredittid. Er likviditet förbättras eftersom era kunder betalar snabbare då arvato administrerar kundreskontran. Ni sänker era befintliga administrativa kostnader och frigör tid som ni kan lägga på att fokusera på kärnverksamheten.

Vill du...
... prata med oss om fakruraadministrativa tjänster? Ring oss på 020-667 667, fyll i formuläret här på högersidan eller maila oss på info.se@remove-this.arvato.com

Fyll i dina uppgifter här

Intresseanmälan

Form - Kontakta oss!

Kontakta oss!