Finansiella tjänster på arvato Financial Solutions

Factoring - Belåna eller Sälj Fakturor

Factoring är en helhetslösning som innebär att ni löpande belånar hela företagets kundreskontra. Factoring blandas ibland ihop med Fakturaköp som dock skiljer sig åt en del.

Factoring innebär att ni vid var tid har en kredit hos oss som motsvarar 70- 90% av företagets utestående kundreskontra. I princip innebär detta att ni får betalt dagen efter faktureringsdagen. Ni slipper vänta på att kunderna ska betala, något som brukar ta runt 40 dagar i snitt.

Istället för att ha tillgångarna bundna i kundfordringar omvandlar ni dem till likvida medel. Ni spar också massa tid genom att slippa hantera kundreskontran.

Vill du veta mer om factoring - fyll i kontaktformuläret till höger så kontakter vi dig.

Du kan också ringa oss på tel 020-667 667 eller maila till  info.se@remove-this.arvato.com

Jag vill ha mer information

Kontakta mig

Form - Kontakta oss!

Kontakta oss!