Finansiella tjänster på arvato Financial Solutions

Factoring - Belåna eller Sälj Fakturor

Factoring är en helhetslösning som innebär att ni löpande belånar hela er kundreskontra.

Ni får vid var tid en kredit som motsvarar 70- 90% av er utestående kundreskontra. I princip innebär detta att ni får betalt dagen efter fakturadagen, vilket innebär att ni slipper vänta på att kunderna ska betala - i snitt efter 40 dagar.

Istället för att ha pengar bundna i kundfakturor omvandlar ni tillgången till kontanta medel som ni kan använda för att utveckla verksamheten. Förutom själva krediten innebär factoring att ni slipper kundreskontrahantering och spar därigenom tid och kan fokusera på kärnverksamheten.

Vill du...
... prata med oss om factoring? Ring oss på 020-667 667, fyll i formuläret här på högersidan eller maila oss på info.se@remove-this.arvato.com

Fyll i dina uppgifter här

Intresseanmälan

Form - Kontakta oss!

Kontakta oss!