Finansiella tjänster på arvato Financial Solutions

Factoring - Belåna eller Sälj Fakturor

Factoring är en helhetslösning som innebär att ni löpande belånar hela er kundreskontra.

Ni får vid var tid en kredit som motsvarar 70- 90% av er utestående kundreskontra. I princip innebär detta att ni får betalt dagen efter fakturadagen. Det betyder att ni slipper vänta på att kunderna ska betala, något som i genomsnitt tar runt 40 dagar.

Istället för att ha tillgångarna bundna i kundfordringar omvandlar ni dem till likvida medel som kan användas för att utveckla verksamheten. Förutom krediten innebär factoring att ni slipper hantering av kundreskontran och spar på så vis tid.

Vill du veta mer om factoring - fyll i kontaktformuläret till höger så kontakter vi dig.

Du kan också ringa oss på tel 020-667 667 eller maila till  info.se@remove-this.arvato.com

Jag vill ha mer information

Kontakta mig

Form - Kontakta oss!

Kontakta oss!