Finansiella tjänster på arvato Financial Solutions

arvato - Inkasso i Sverige och övriga världen

arvatos tjänst för inkasso löser många företagares problem med kreditförluster. 

Vår inkassotjänst levereras under varumärket Gothia Inkasso, en av marknadens mest effektiva inkassohantering med en servicenivå långt utöver vad de flesta är vana vid. Vi anser att betalningen skall ske så fort som möjligt utan att åsamka någon part onödiga kostnader. Vi månar om våra kunders anseende i lika stor utsträckning som vårt eget och behandlar därmed både er och er kund med största respekt. Vi förordar dialog framför monolog - ett arbetssätt för inkassohantering som visat sig vara mycket effektivt. Vi har generösa öppettider och kan därmed ta emot och ringa samtal under stor del av dygnet. Vi vill att er kund skall komma tillbaka till er!

Vi arbetar med både konsument- och företagsfordringar och har kunder från olika branscher med såväl stora som små fordringsbelopp och volymer.

arvato står under Datainspektionens tillsyn och som finansiellt institut rapporterar vi även till Finansinspektionen. Vi är medlem i organisationen Svensk Inkasso (SI) och följer SI:s etiska regler såväl som god inkassosed.

Vill du prata med oss om vår inkassotjänst? Ring oss på telefon 020-667 667 eller maila till info.se@remove-this.arvato.com

Har du fått ett inkassokrav? Klicka på länken för att komma till rätt web-plats.

Fyll i dina uppgifter här

Intresseanmälan

Form - Kontakta oss!

Kontakta oss!