Finansiella tjänster på arvato Financial Solutions

INKASSO – arvato, ditt inkassobolag i Sverige och utomlands

  • DIALOG OCH SERVICE

Varumärket för arvatos inkassoverksamhet, Gothia Inkasso, har funnits sedan 1988. Med dialog och telefonen som främsta arbetsredskap är vi ett inkassobolag som hittar lösningar alla vinner på. Det gör att era kunder inte bara vill betala, utan även kan bli kvar som kunder. De kan nå oss under en stor del av dygnets timmar och vi har en servicenivå de flesta inte är vana vid.

  • KOMPETENS OCH RESURSER

När rättsligt förfarande är nödvändigt har vi den kompetens som behövs för den summariska processen, utmätningsförfarandet, tvistlösning och eventuellt konkursförfarande. Skulle kunden vistas utomlands, tar vi hjälp av våra kolleger eller ett ombud. arvato Financial Solutions har verksamhet i 22 länder.

  • TEKNIK OCH STORDRIFT

Vi inkasserar både konsument- och företagsfordringar, men vår specialitet är stora flöden av konsumentkrediter inom finansmarknaden, distanshandeln och abonnemangstjänster. Genom vårt avancerade IT-system samordnar och segmenterar vi ärenden för att uppnå största möjliga effektivitet. Givetvis kan ni följa vårt arbete via webben och/eller med skräddarsydda rapporter.

arvato Finance är medlem i branschorganisationen Svensk Inkasso.

Vill du veta mer om hur du kan få lägre kreditförluster utan att tappa försäljning - fyll i kontaktformuläret till höger så kontakter vi dig. Du kan också ringa oss på tel 020-667 667 eller maila till info.se@remove-this.arvato.com        

Har du fått ett inkassokrav?Klicka här för att komma till rätt webbplats. 

Jag vill ha mer information

Kontakta mig

Form - Kontakta oss!

Kontakta oss!