App-baseret betalingsløsning er kommet for at blive

I 2030 vil mere end halvdelen af befolkningen i større byer ikke køre i egen bil men i stedet benytte alternative bytransportformer. Det er hvad markedsanalysevirksomheden Kantar spår i deres trendstudie “Mobility Futures: 2030 Forecast”. Undersøgelsen viser, at forbrugernes interesse for at leje – snarere end at eje – biler og andre køretøjer er stigende. Der er også en generel tendens til at app-baseret abonnementsøkonomi er kommet for at blive.

Mikromobilitet blomstrer som alternativ til biler

Der er for tiden meget udvikling og innovation inden for den urbane mobilitetssektor. Når alternativer for delte transportløsninger kommer og går, og leverandører indgår partnerskaber, ændrer priser og brugerkoncepter sig hele tiden. Mikromobilitet blomstrer som alternativ til biler, herunder el-løbehjul eller lette elektriske køretøjer, som scootere eller knallerter og de velkendte delecykeltjenester.

Virkningerne af COVID-19 

Samtidig har COVID-19 haft enorme konsekvenser for sektoren inden for delte transporttjenester siden marts. Flere udlejere af el-løbehjul og deletaxaoperatører har midlertidigt trukket sig ud af markederne eller begrænset deres udbud af tjenester, som f.eks. deletaxaselskabet Moia i Hamburg. Delebilsleverandørerne WeShare og Miles justerer deres forretningsmodeller, skaber alternative muligheder og tilbyder hospitalspersonale i Berlin gratis kørsel med deres biler. Med udvidede kontaktforbud og aflysninger af større arrangementer til efteråret er det tydeligt, at  COVID-19 vil få en langsigtet effekt både på vores hverdag og deletjenester. Og sandsynligvis vil ikke alle leverandører overleve de nedlukningstiltag, der har været i forbindelse med coronapandemien. Det vil være afgørende, hvor hurtigt folk igen begynder at benytte delekøretøjer, deletransport- og andre deletjenester.

Forbrugerdata for bedre betalingsløsninger

Uanset hvad så sidder leverandører af delte mobilitetstjenester på en guldgrube af forbrugerdata, som de skal udnytte. Disse data vil give dem mulighed for at udvikle og tlibyde nye trends, tjenester eller produkter til forbrugerne eller videreformidle eksisterende tjenester. Som det fremgår af konsulentfirmaet Detecons undersøgelse «Smart Mobility – Data Strategy in Future Mobility» bliver data imidlertid stadig brugt på en usystematisk og ustruktureret måde mange steder.

FOKUS

Hvis teknologien og processerne bag lejetransaktionerne fungerer pålideligt, strømlinet og omkostningseffektivt, kan dette undgås. En måde er for leverandører af mobilitets- og deletjenester at benytte eksterne partnere og deres løsninger og teknologi. Der er trods alt tale om komplekse processer – alt fra dataindsamling, registrering og risikovurderinger, til fakturering og håndtering af fordringer i tilfælde af misligholdelse af betalingsforpligtelser.

En betalingsløsning fra Arvato Financial Solutions

Arvato Financial Solutions støtter mobilitetsleverandører i håndteringen af lige præcis disse processer – for hver eneste rejse. Fra kunderegistrering, inklusiv alle vigtige brugeroplysninger og efterfølgende identitets- og kredittjek, til kontraktmæssig afslutning og betalingsbehandling, når rejsen er slut. Fulgt op af betalingspåmindelser, opkrævning af fordringer og inkasso, hvis det er nødvendigt.

Dette er baseret på teknologiplatformen fra Arvato, som kombinerer alle processer – fra kundestyring til betalingskrav. Løsningen kan også integreres sømløst i eksisterende forretningsøkosystemer. Dette gør, at leverandørerne af deletjenesterne kan koncentrere sig om deres kerneforretning: videreudvikling af tjenester til deres brugere. Arvato tager sig af resten.