Luk

Smart og effektiv inkasso på tværs af landegrænser

PAYPAL

Med sin åbne digitale betalingsplatform giver PayPal sine 325 millioner aktive kunder mulighed få forbindelse med hinanden og handle på nye og effektive måder. PayPal skaber bedre måder at administrere og flytte penge på og tilbyder valgmuligheder og fleksibilitet i forhold til at sende og modtage betalinger. PayPal-platformen er tilgængelig på mere end 200 markeder verden over. Forbrugere og forhandlere kan modtage penge i mere end 100 valutaer.

Da PayPal stod over for udfordringerne med at balancere virksomhedens globale tilstedeværelse og behov for central administration af inkassoprocessen med lokalt markedskendskab inden for inkasso, fik de hjælp fra Arvato Financial Solutions.
Den centrale koordinering og administration af alle inkassoprocesser, samt kortlægningen af ​​dem på en transparant måde, blev meget nemmere med CrossCollect, en innovativ IT-platform, der muliggør alt dette og forenkler håndteringen af ​​inkasso på verdensplan.

«Arvato Financial Solutions står for høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Derudover går selskabet et skridt videre og støtter os i at styrke vores kunderelationer. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Arvato Financial Solutions og til at optimere vores processer yderligere.»
Jonathan Savage Jonathan Savage
Vendor Partner Manager, Paypal

PAYPALS UDFORDRINGER I FORBINDELSE MED INTERNATIONAL GÆLDSINDDRIVELSE

Forøgelse af likviditet og pengestrøm

For PayPal betyder udestående af tilgodehavender reduktion i virksomhedens kapital, som så ikke kan investeres i nye projekter, tekniske innovationer eller strategiske partnerskaber. CrossCollect øger PayPals inddrivelsesprocent med smarte, retfærdige, individuelle og lokalt tilpassede inddrivelsesmodeller i 13 lande.

Reducer forfaldne kundekonti

Kundekonti med forfaldne betalinger er uheldigt for både PayPal og deres kunder. Ud over det ekstra administrative arbejde for PayPal-medarbejdere skaber de også frustration hos forbrugeren. CrossCollect leverer en hurtig og gensidigt acceptabel økonomisk løsning, der giver glade kunder, som gerne vil bruge PayPal-tjenesterne igen.

Reducer omkostninger

Succesfuld inkasso i 13 lande er tidskrævende og kræver stor (lokal) ekspertise. De forskellige markedsforhold og landespecifikke regler skal tages i betragtning. PayPal drager fordel af vores internationale partnernetværk, tilstedeværelse og lokale knowhow i alle lande samt automatiserede processer til dataudveksling.

 

Enkelt kontaktpunkt

PayPal har kun ét centralt kontaktpunkt til alle sine internationale inkassobehov. Ved hjælp af standardiserede og klare rapporter samarbejder vores ekspert med PayPal om at analysere parametre såsom svartider og kundetilfredshed for løbende at gennemgå og forbedre processer i de enkelte lande.

PAYPALS SUCCES MED CROSSCOLLECT

 

  • Hurtige, enkle og effektive processer - med vores kontaktperson, som sikrer løbende optimering, videndeling og hurtig implementering både centralt og på de lokale markeder.

  • Øget kundetilfredshed - med en løsningsorienteret og individuel tilgang baseret på lokal kulturel, sproglig og juridisk ekspertise.

  • Mere sikker håndtering af compliance - med vores stærke fokus på og kendskab til landespecifikke love og bestemmelser inden for finansiering og inkasso.

  • Bedre præstationsrater og større likviditet - med vores fokus på kommunikation og løsninger, der er personlige og kundetilpassede.

ØGET INTERNATIONAL VÆKST - SAMMEN

Vi ser tilbage på et tillidsfuldt partnerskab med PayPal gennem 15 år, hvor vi er vokset internationalt sammen og er kommet ind på nye markeder ved i fællesskab af oprette og udvikle nye funktioner til optimering af processer til international gældsinddrivelse. Se her:

TÆNK GLOBALT, HANDL LOKALT

PayPal har succes med at bruge CrossCollect i disse 13 lande.

 

Implementering i flere lande er allerede planlagt. De kan hurtigt og nemt forbindes til vores innovative og højt automatiserede platform. CrossCollect er repræsenteret i 21 lande. Med sit internationale netværk af egne lokale inkassovirksomheder og udvalgte partnere og støtter PayPal i deres internationalisering.

 

ENSARTEDE RAPPORTERINGER OG ANALYSER

Med vores CrossCollect Analytics Dashboard har Paypal adgang til sine data når som helst og hvor som helst. Uanset om det er i den samlede visning eller pr. land, giver dashboardet værdifuld indsigt i målinger såsom antallet af overførte fordringsfiler, likvidationsrater pr. måned, inddrivelser i de respektive lokale valutaer eller procentdelen af balancerede kundekonti.

Bemærk, at de viste nøgletal er demodata.

ØNSKER DU GØRE DIN INTERNATIONALE GÆLDSINDDRIVELSE MERE EFFEKTIV, SOM PAYPAL GJORDE?

Ligesom PayPal kan du drage fordel af digitale og automatiserede indsamlingsprocesser, der er individuelt tilpasset dine kunders behov og livssituation. Lad os komme i gang!

Spørgsmål? Kontakt os!

Hvordan kan vi hjælpe dig?