Luk
En vinderkultur giver bedre resultater

Telenor

Fokuserer på cashflowet

Det handler om at finde den rette balance mellem at fastholde værdifulde kunder og få betalt. Arvato Financial Solutions fokuserer på cashflowet i hver eneste fase af kundens forretningsprocesser – fra risikostyring til fakturering, køb af fordringer og inkasso.

Benchmarking sikrer gode resultater

Virksomhedens overbevisende resultater kan ses i Telenors benchmarking, der måles over en periode hvert kvartal. Løsningsgraden måles på en fastsat dato inden for hver periode, og resultatet sammenholdes med kriterier, der afspejler den samlede indsats. Det samlede resultat af denne benchmarking afgør fordelingen af nye sager i den kommende periode. Arvatos resultater sammenlignes med resultaterne fra andre inkassofirmaer, og Arvato ligger konsekvent i spidsen.

Arvato har tilpasset sine processer til Telenors specialiserede systemer og indført arbejdsmetoder, der gavner begge virksomheder. Efter mange års tæt samarbejde har Arvato opnået et indgående kendskab til Telenor samt til deres produkter og tjenesteydelser. Adskillige af Arvatos medarbejdere har tidligere arbejdet hos Telenor, hvilket styrker begge virksomheder.

Resultatorienteret kultur

Per Åge Bæra, Kreditchef i Telenor og Karl Otto Aam, Senior Vice President, Norge og Danmark i Arvato .

Arvato har altid været stærkt optaget af etik og kvalitet. Uafhængigt af om vi arbejder med risikostyring, cashflow eller collection, udfører vi dagligt systemvalideringer for at sikre høj kvalitet hele vejen igennem værdikæden, og vores løsninger er tilpasset kundens forretningsprocesser.

Specialviden er én af Arvatos styrker. En anden er resultatorienteret kultur, hvor præstationer anerkendes og værdsættes. Alle medarbejdere møder hver dag på arbejde for at udføre et godt stykke arbejde. De har en proaktiv tilgang, stræber efter en høj løsningsgrad og ønsker en personlig dialog med debitorerne, hvilket alt sammen er med til at forebygge misligholdelse og sikre kundeloyalitet.

Vinderkultur giver bedre resultater og mere tilfredse kunder

I Arvato fokuserer vi særligt på udvikling af vores medarbejdere. Medarbejderne er kvalificerede til at varetage forskellige funktioner, og de kan fleksibelt flyttes rundt i de forskellige teams. Det er med til at give et mere tilfredsstillende arbejdsliv, hvor medarbejderne har mulighed for at udveksle erfaringer og teknikker – og anerkende hinanden internt.

Andre vigtige interne fokusområder er at sikre den enkeltes oplevelse af at bidrage til porteføljen, opmuntre til at opnå gode resultater og regelmæssigt informere om virksomhedens resultater. Medarbejderne motiveres til at komme med konstruktive forslag og anbefalinger til generelle problemløsninger, ligesom de motiveres til at bidrage med ideer til, hvordan deres egne opgaver kan udføres endnu bedre.

Lige siden 2007 har Arvato øget antallet af medarbejdere og anses lokalt for at være en respekteret og sikker arbejdsgiver.

Har du spørgsmål til vores produkter? Kontakt med en af vores sælgere!

Claus Vesterager
Claus Vesterager
Managing Director, Arvato Financial Solutions Denmark
Phone
+45 38 41 80 46

Kontakt os