Vi ved, hvad der virker

Inkasso på en bedre måde

Vores tilgang til inkasso

Med mere end 30 års erfaring som inkassovirksomhed, ved vi, hvad der virker, og hvordan det skal gøres – både hos jer og jeres kunder. Vi ved, at mange af de personer, der ender til inkasso, ikke behøver at være dårlige kunder. Det er præcis derfor, vi kontakter dem personligt over telefonen. Vi vil nemlig gerne vide mere om deres situation, så vi sammen kan lave en fornuftig løsning på, hvordan de kan betale det udestående beløb. I kan kalde det en ’blødere inddrivelse af gæld’, men i sidste ende betyder det lavere inkassoomkostninger, at I hurtigere får jeres penge tilbage. Lige så vigtigt er det, at jeres kunde føler sig godt behandlet og derfor har større sandsynlighed for at vende tilbage til jer som en god kunde.

Sådan skiller vi os ud

Vi holder et fast højt niveau af kvalitet og inddrivelse og har så tilfredse kunder, at mange af dem henvender sig til os igen, når de skifter job eller virksomhed. Vi er så sikre på, at I med vores høje løsningsgrad, at vi tilbyder jer at benchmarke vores tjenester op mod andre inkassoselskaber.
Vi tror på gennemsigtighed i vores arbejde med inkasso. Vores kraftfulde business intelligence-værktøj, Arvato Online, giver jer altid et tydeligt overblik over alle de kundesager, vi håndterer for jer – også de sager vi løser som inkassobureau.

Neutral tredjepart

En neutral tredjepart, der håndterer inddrivelsesprocessen samtidig med vi beskytter jeres image, omdømme og brand. Samtidig beholder I fuld kontrol og får fuldt overblik gennem vores portal Arvato Online. Her kan I bl.a. let følge op på resultater og ændringer i jeres portefølje.

Bedre pengestrøm

Ved at outsource inddrivelsesprocessen til et firma, der er eksperter i inkasso, får I stordriftsfordele og reducerede administrationsomkostninger og ikke mindst mere overskud og tid. Derudover stiger pengestrømmen ved hjælp af en højere inddrivelsesrate.

God kommunikation

At finde den rigtige løsning for hver kunde øger løsningsgraden. Personlig og individuel kundekontakt giver øget kundetilfredshed og lavere kundetab.

Skræddersyede løsninger for jeres aktuelle forretningsmodel

Gothia A/S er en del af Arvato Financial Solutions og har mere en end 30 års erfaring med at drive inkassoforretning i Danmark. Alt foregår på et højt etisk og moralsk niveau.
For at sikre så enkel administration som mulig og samtidig opnå flest indbetalinger fra debitor, er vi specialister i at skræddersy løsninger baseret på debitors karakteristika med jeres aktuelle forretningsmodel for øje.

 

Hos Gothia A/S analyserer og udvikler vi løbende systemer og processer. Gennem vores samarbejde med eksisterende kunder og søsterselskaber i hele Europa, får vi værdifuld inspiration og feedback til at udvikle vores forretning og services. Vi arbejder ligeledes proaktivt og har god indsigt i vores kunders forretning. På den måde kan vi rådgive vores kunder omkring kreditpolitik og rykkerprocesser og dermed minimere risici og optimere Cash flow.

Inkasso hos Arvato

Rykkerservice

Når I lader Arvato Financial Solution fremsende inkassovarslet, viser det jeres kunder, at I har styr på jeres kreditstyringsproces ved udeblivende betalinger. Ved at gøre debitor opmærksom på, at I anvender Arvato Financial Solution allerede på et tidligt stadie i jeres inddrivelsesproces kan I minimere antallet af jeres inkassosager.

International inkasso

Gothia A/S er en del af Arvato Financial Solutions og har mere en end 30 års erfaring med inkasso internationalt. Hos Arvato opnår I en global inkassorækkevidde, med bare et enkelt kontaktpunkt. I Praksis betyder dette, at I kun behøver at kommunikere med Arvatos kontaktpersoner i Danmark for alle sager, uagtet hvor i verden debitor befinder sig. I får også adgang til Arvato Online, hvor I har mulighed for at følge alle sagerne i alle lande.

Indenretlig inkasso

Arvato Financial Solution har en særskilt juridisk afdeling, der dagligt håndterer de processer der er i forbindelse med retslig inkasso. Målet er at finde den bedste løsning. Når alle udenretlige midler har været taget i brug og debitor desværre endnu ikke har betalt sit udestående, kan Arvato Financial Solution stadig hjælpe jer. Vi udvælger løbende sager, der enten fremsendes til Fogedretten med henblik på at tage udlæg og afbryde sagens forældelse, eller sagen kan håndteres via vores juridiske samarbejdspartner.

Overvågning

Arvato Financial Solution tilbyder overvågningsservice som er en langsigtet inkassobehandling af jeres udstående fordringer. Vi overvåger løbende om der er ændringer i debitors økonomi, som muliggør en betalingsaftale.
I behøver ikke længere at bruge ressourcer på sagerne. Arvato Financial Solution håndterer hele processen for jer – end to end.
Benytter I vores overvågningsservice, står vi for afhentning af sagerne, der efter sortering, scanning og oprettelse, hvorefter alle sagerne returneres til jer. Hele processen er nem og bekvem.

Sammen bygger vi løsninger

Arvato har et tæt samarbejde med sine kunder. Her finder I et udvalg af cases om vores forskellige samarbejdspartnere, og hvordan vi fokuserer på kundeforhold og vækst.

Kontakt os

Spørsmål? Kontakt os!
Kundeservice for privatpersoner

Andre relevante produkter og tjenester

Outsource Fakturering?

Når I lader Arvato tage sig af jeres fakturahåndtering, får I billigere håndtering og højere kvalitet gennem specialisering og stordriftsfordele. Hvis I vælger at sælge jeres faktura, får I mindre risiko og bedre likviditet. Se hvilke løsninger vi kan tilbyde jer inden for betaling og faktura nedenfor.

Kontakt