Luk

Inkasso

Inkasso - På et kritisk tidspunkt i kundens livscyklus

For sen betaling af en en fakturagør ikke nødvendigvis nogen til en dårlig kunde. På et tidspunkt valgte denne person at købe en vare fra dig, og der er høj sandsynlighed for, at personen vil gøre det igen - hvis de behandles med respekt. Gennem vores inkassoarbejde hjælper vi med at tage os af dit kundeforhold på et kritisk tidspunkt i kundens livscyklus. På grund af vores fokus på slutkunden er vi en foretrukken partner for lokale og internationale virksomheder, der håndterer et stort antal transaktioner.

Inkassofirma med høj løsningsgrad

Vi holder et fast højt niveau af kvalitet og inddrivelse og har så tilfredse kunder, at mange af dem henvender sig til os igen, når de skifter job eller virksomhed. Vi er så sikre på, at I med vores høje løsningsgrad, at vi tilbyder jer at benchmarke vores tjenester op mod andre inkassoselskaber.

Det er præcis derfor, vi kontakter jeres kunder personligt over telefonen. Vi vil nemlig gerne vide mere om deres situation, så vi sammen kan lave en fornuftig løsning på, hvordan de kan betale det udestående beløb.


Vi tror på gennemsigtighed i vores arbejde med inkasso. Vores kraftfulde business intelligence-værktøj, Arvato Online, giver jer altid et tydeligt overblik over alle de kundesager, vi håndterer for jer – også de sager vi løser som inkassobureau.

 

Neutral tredjepart

En neutral tredjepart, der håndterer inddrivelsesprocessen samtidig med vi beskytter jeres image, omdømme og brand. Samtidig beholder I fuld kontrol og får fuldt overblik gennem vores portal Arvato Online. Her kan I bl.a. let følge op på resultater og ændringer i jeres portefølje.

Bedre pengestrøm

Ved at outsource inddrivelsesprocessen til et firma, der er eksperter i inkasso, får I stordriftsfordele og reducerede administrationsomkostninger og ikke mindst mere overskud og tid. Derudover stiger pengestrømmen ved hjælp af en højere inddrivelsesrate.

God kommunikation

At finde den rigtige løsning for hver kunde øger løsningsgraden. Personlig og individuel kundekontakt giver øget kundetilfredshed og lavere kundetab.

Inkasso for jeres aktuelle forretningsmodel

Gothia A/S er en del af Arvato Financial Solutions og har mere end 30 års erfaring med at drive inkassoforretning i Danmark. Alt foregår på et højt etisk og moralsk niveau.
For at sikre så enkel administration som mulig og samtidig opnå flest indbetalinger fra debitor, er vi specialister i at skræddersy løsninger baseret på debitors karakteristika med jeres aktuelle forretningsmodel for øje.

Hos Gothia A/S analyserer og udvikler vi løbende systemer og processer. Gennem vores samarbejde med eksisterende kunder og søsterselskaber i hele Europa, får vi værdifuld inspiration og feedback til at udvikle vores forretning og services. Vi arbejder ligeledes proaktivt og har god indsigt i vores kunders forretning. På den måde kan vi rådgive vores kunder omkring kreditpolitik og rykkerprocesser og dermed minimere risici og optimere Cash flow.

Gothia Inkasso

Gothia er brandet på vores inkassoudbyder hos Arvato Financial Solutions i Norden. Det vil sige, det brand vi benytter i mødet med forbrugeren ved inddrivelse af inkassokrav.

For virksomheder, som køber inkassotjenester fra Arvato Financial Solutions i Norden, er det Gothia, deres kunder møder i en eventuel inddrivelsesproces.
Det omfatter bl.a. selvbetjeningsportalen MyGothia og vores kundekonsulenter hos Gothia, som med bred viden og erfaring, har fokus på at opretholde den gode relation mellem forbrugeren og jeres forretning.

Inkasso hos Arvato Financial Solutions

Rykkerservice

Når I lader Arvato Financial Solution fremsende inkassovarslet, viser det jeres kunder, at I har styr på jeres kreditstyringsproces ved udeblivende betalinger. Ved at gøre debitor opmærksom på, at I anvender Arvato Financial Solution allerede på et tidligt stadie i jeres inddrivelsesproces kan I minimere antallet af jeres inkassosager.

International inkasso

Gothia A/S er en del af Arvato Financial Solutions og har mere en end 30 års erfaring med inkasso internationalt. Hos Arvato opnår I en global inkassorækkevidde, med bare et enkelt kontaktpunkt. I Praksis betyder dette, at I kun behøver at kommunikere med Arvatos kontaktpersoner i Danmark for alle sager, uagtet hvor i verden debitor befinder sig. I får også adgang til Arvato Online, hvor I har mulighed for at følge alle sagerne i alle lande.

Indenretlig inkasso

Arvato Financial Solution har en særskilt juridisk afdeling, der dagligt håndterer de processer der er i forbindelse med retslig inkasso. Målet er at finde den bedste løsning. Når alle udenretlige midler har været taget i brug og debitor desværre endnu ikke har betalt sit udestående, kan Arvato Financial Solution stadig hjælpe jer. Vi udvælger løbende sager, der enten fremsendes til Fogedretten med henblik på at tage udlæg og afbryde sagens forældelse, eller sagen kan håndteres via vores juridiske samarbejdspartner.

Overvågning

Arvato Financial Solution tilbyder overvågningsservice som er en langsigtet inkassobehandling af jeres udstående fordringer. Vi overvåger løbende om der er ændringer i debitors økonomi, som muliggør en betalingsaftale.
I behøver ikke længere at bruge ressourcer på sagerne. Arvato Financial Solution håndterer hele processen for jer – end to end.
Benytter I vores overvågningsservice, står vi for afhentning af sagerne, der efter sortering, scanning og oprettelse, hvorefter alle sagerne returneres til jer. Hele processen er nem og bekvem.

Kontakt os

Spørsmål? Kontakt os!
Kundeservice for privatpersoner