Luk

Behandlere af personlige oplysninger

1) Behandlere af personlige oplysninger

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er Arvato Finance A/S (34207291) (Arvato). 

2) Hvilke persondata behandler vi?

 • Vi behandler følgende kategorier af persondata for at opfylde vores formål :
 • Navn
 • Adresseoplysninger
 • CPR-nummer
 • Kontaktoplysninger - f.eks. telefonnummer, e-mailadresse
 • Finansiel information – f.eks. kreditforpligtelser , indtægter, udgifter
 • Købsoplysninger – f.eks. hvilken vare, der er bestilt, hvordan den er bestilt, og hvordan den er leveret
 • Fakturaoplysninger – f.eks. udsendte fakturaer, beløb
 • Betalingsoplysninger – f.eks. oplysninger om betalinger, du har foretaget
 • Sagsoplysninger - oplysninger, der er vigtige i sagen
 • Køretøjets registreringsnummer
 • IP-adresse hvorfra ydelsen/købet er bestilt
 • Bankkonto

3) Hvor får vi de personlige oplysninger fra?

Ud over de oplysninger, du giver os, eller som vi indsamler fra dig på baggrund af dine køb, og hvordan du bruger vores tjenester, kan vi også indsamle personlige oplysninger fra en anden (såkaldt tredjepart).
De oplysninger, vi indsamler fra tredjeparter, er følgende:

 1. Adresse og kontaktoplysninger fra offentlige registre for at være sikre på, at vi har dine korrekte adresseoplysninger
 2. Finansielle oplysninger fra kreditrapporterende virksomheder og myndigheder, såsom oplysninger om dine indtægter, udgifter, potentielle kreditforpligtelser, betalingsanmærkninger og gældsbalance, når det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen af personoplysninger
 3. Personnumre fra offentlige registre. Vi behandler personnumre så lidt som muligt og kun, når det er klart berettiget af hensyn til formålet med behandlingen, f.eks. når vi definitivt skal identificere dig

4) Hvorfor og hvordan behandler vi dine personlige oplysninger? 

Formålet er med at behandle personoplysninger om dig er, at kunne opfylde aftalen og levere en betalingsløsning
Behandlinger

 • IndsamlingIdentifikation og alderskontrol
 • Analyse af mulige betalingsløsninger, som kan omfatte en kontrol af betalingshistorik og indsamling af økonomiske oplysninger
 • Betalingshåndtering
 • Adressekontrol
 • Fakturaforsendelse
 • Opbevaring
 • Offentliggørelse til tjenesteudbydere

Kategorier af personoplysninger

 • Navn
 • CPR-nummer
 • Kontaktoplysninger
 • Betalingsoplysninger
 • Økonomiske oplysninger
 • Købsoplysninger
 • Fakturaoplysninger
 • Oplysninger om sagen

Juridisk begrundelse
Opfyldelse af aftalen. Behandlingen af dine personlige oplysninger er påkrævet for os for at sikre, at du er i stand til at opfylde dine forpligtelser i henhold til aftalen. Hvis oplysningerne ikke gives, kan forpligtelserne ikke opfyldes, og aftalen kan ikke indgås.

Opbevaringsperiode
Indtil aftalen er opfyldt vedrørende levering og betaling og i en periode på 36 måneder derefter for at være i stand til at håndtere aftalen i andre led inklusive lovbestemte klagefrist .

Automatiseret beslutningstagning
Ja, vedrørende analysen af mulige betalingsløsninger, der tilbydes dig. Kontroller foretages i forhold til betalingshistorik og økonomiske oplysninger. Afhængigt af, hvad kontrollen viser, tilbydes du muligvis ikke nogen betalingsmuligheder.


Formål: Evaluering og udvikling af vores tjenester, produkter og systemer for at sikre, at disse er effektive og statiske


Behandlinger
Analyser af de data, der bruges til formålet
Afidentificering eller anonymisering af data, så disse ikke længere har forbindelse til dig som enkeltperson
Kategorier

 • Alder
 • Køn
 • Kontaktoplysninger
 • Købsoplysninger
 • Betalingsoplysninger

Juridisk begrundelse
Legitim interesse iht. art. 6.1 f. Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at være i stand til at levere effektive tjenester.
Opbevaringsperiode
Indtil den underliggende aftale er opfyldt vedrørende levering og betaling og i en periode på 36 måneder derefter.
Automatiseret beslutningstagning


Formål: Analyser og beregninger i forbindelse med eventuelle tilgodehavender fra kreditorer


Behandlinger
Personlige oplysninger, der stammer fra tilgodehavender, der ejes af Arvato, matches med personlige oplysninger om personer, som Arvato kan erhverve tilgodehavender hos.
Kategorier

 • CPR-nummer
 • Betalingsoplysninger
 • Økonomiske oplysninger

Juridisk begrundelse
Legitim interesse iht. art. 6.1 f. Behandlingen er nødvendig for at sikre vores legitime interesse i at opretholde en fungerende forretningsmodel.

Opbevaringsperiode
Indtil den underliggende aftale er opfyldt vedrørende levering og betaling og i en periode på 36 måneder derefter.
Automatiseret beslutningstagning
Ingen

Formål: At administrere og vedligeholde klientaftaler
Behandlinger

 • Identitetskontrol
 • Opbevaring

Kategorier

 • Navn
 • Kontaktoplysninger

Juridisk begrundelse
Opfyldelse af aftalen. Behandling af personlige oplysninger, der kræves for at opfylde en aftale med en klient. Hvis oplysningerne ikke gives, kan vores forpligtelser i nogle tilfælde ikke opfyldes, og aftalen kan ikke indgås.
Opbevaringsperiode
Indtil aftalen er afsluttet vedrørende levering og betaling og i en periode på 36 måneder derefter for at være i stand til at håndtere aftalen og kundeforholdet.
Automatiseret beslutningstagning
Ingen

Formål: Opfyldelse af regnskabsmæssige forpligtelser

Behandlinger
Opbevaring og i givet fald videregivelse af de oplysninger, der er nødvendige for regnskabspligten
Kategorier

 • Betalingsoplysninger
 • Fakturaoplysninger

Juridisk begrundelse
Juridisk forpligtelse. Behandlingen er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse
Opbevaringsperiode
Oplysningerne opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning. I øjeblikket i 7 år efter fuld betaling er foretaget.
Automatiseret beslutningstagning
Ingen

Formål: At bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

Behandlinger
Opbevaring og i givet fald videregivelse af de nødvendige oplysninger til opfyldelse af forpligtelser i henhold til gældende lovgivning på området
Kategorier

 • Navn
 • CPR-nummer
 • Betalingsoplysninger
 • Fakturaoplysninger

Juridisk begrundelse
Juridisk forpligtelse. Behandlingen er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse.
Opbevaringsperiode
Oplysningerne opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning. I øjeblikket 5 år 


Automatiseret beslutningstagning
Ingen

Formål: At bekæmpe svig

Behandlinger
Kontrol af oplysninger om kunder og bestilling af Arvatos tjenester for at identificere afvigelser, der kan indikere svig.

Kategorier

 • Navn
 • CPR-nummer

Juridisk begrundelse
Juridisk forpligtelse. Behandlingen er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse.
Opbevaringsperiode
Oplysningerne opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning. I øjeblikket 5 år.
Automatiseret beslutningstagning
Ingen

5) Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

I nogle tilfælde deler vi dine personlige oplysninger med virksomheder, som Arvato samarbejder med for at opfylde ovennævnte formål. Dem, vi deler dine oplysninger med,, kan opdeles i to kategorier.

Personoplysningsassistenter
I nogle tilfælde er vi nødt til at dele dine personlige oplysninger med virksomheder, der er såkaldte personoplysningsassistenter for os, for at yde dig vores tjenester. Virksomheder, som vi ansætter som personoplysningsassistenter, må kun behandle oplysningerne på vegne af os og i overensstemmelse med vores instruktioner. Al behandling finder sted i overensstemmelse med de formål, vi har specificeret for behandlingen.
Alle personoplysningsassistenter, vi ansætter, kontrolleres, så de opfylder sikkerhedskravene til behandling af personlige oplysninger. Vi underskriver også aftaler om persondataassistenter med alle assistenter for yderligere at sikre tryg behandling af dine data.

Personlige oplysninger
Vi deler også dine personlige oplysninger med virksomheder (for eksempel det firma, hvor du købte produktet) og myndigheder (for eksempel det danske skattevæsen), der selv er ansvarlige for personlige oplysninger. At de er ansvarlige for personlige oplysninger betyder, at det er dem, der vælger, hvordan oplysningerne skal behandles. I nogle tilfælde kan det være lovpligtigt, at vi videregiver personlige oplysninger.
Når dine personlige oplysninger deles med en virksomhed eller myndighed, der er ansvarlig for personlige oplysninger, er det deres personoplysningspolitik, der gælder. Vi videregiver ikke oplysninger til virksomheder, der ikke overholder gældende love til beskyttelse af personlige oplysninger.


Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter. Derudover leverer vi ikke dine oplysninger til tredjeparter til brug for direkte reklame, fjernsalg eller andre former for direkte markedsføring, meningsmålinger eller markedsundersøgelser.

6) Hvor behandler vi dine personlige oplysninger?

Vi tilstræber altid, at dine personlige oplysninger behandles inden for EU/EØS. Hvis vi overfører dine data uden for EU eller EØS, sikrer vi, at dataene beskyttes på den bedst mulige måde. Overførsel finder kun sted, hvis der er et passende niveau af beskyttelse, såsom Privacy Shield, eller passende sikkerhedsforanstaltninger, såsom bindende virksomhedsbestemmelser, standardiserede databeskyttelsesbestemmelser, godkendt adfærdskodeks eller interne virksomhedsregler. 

7) Hvordan sikrer vi, at dine oplysninger er sikre?

Vi bruger den nyeste teknologi til at beskytte dine oplysninger. Det betyder, at vi bruger alle nødvendige tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang, overførsel, destruktion eller anden uautoriseret behandling. Disse sikkerhedsforanstaltninger inkluderer firewalls, kryptering , brug af sikre it-områder, korrekt adgangskontrol, uddannelse af personale, der behandler dine oplysninger, og et omhyggeligt udvalg af underleverandører. Derudover er retten til at få adgang til dine oplysninger begrænset til personer, der behandler dine oplysninger i deres arbejde.

8) Dine rettigheder?

I forbindelse med vores behandling af dine personlige oplysninger har du en række rettigheder. Rettighederne er angivet i gældende lovgivning i området og betyder, at du har ret til:

Ret til indsigt
Du har altid ret til at vide, hvilke persondata vi behandler om dig hvordan vi behandler dine persondata og i så fald få adgang til de personlige oplysninger . Du har ret til at modtage en kopi af de persondata vi behandler om dig. Oplysningerne kan gives i et registeruddrag, der også angiver formålet, kategorier af personlige oplysninger, kategorier af modtagere, opbevaringsperioder, dine rettigheder, oplysninger om, hvor dataene blev indsamlet, og eksistensen af automatiserede beslutningsprocesser og beskyttelsesforanstaltninger ved overførsel til tredjelande.
Af hensyn til din sikkerhed har vi muligvis brug for yderligere oplysninger fra dig for at sikre, at det er dig, der har anmodet om adgang til oplysningerne, og så vi kan give dig oplysningerne på en sikker måde.

Ret til ændring
Du har ret til at få rettet forkert persondata om dig. Du har også ret til under hensyntagen til formålet med behandlingen at udfylde ufuldstændige personoplysninger

Ret til sletning
Du har ret til at få slettet dine personlige oplysninger i følgende tilfælde:
§ Oplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de er indsamlet eller på anden måde behandlet.
§ Hvis du tilbagekalder et givet samtykke, og der ikke er noget andet juridisk grundlag for behandlingen
§ Hvis du modsætter dig behandlingen af dine personlige oplysninger, som vi udfører med en legitim interesse som juridisk grundlag. Det forudsætter, at der ikke er nogen berettigede grunde til behandlingen, der opvejer din grund til indsigelse.
§ Du modsætter dig behandlingen af dine personlige oplysninger til direkte markedsføring.
§ Hvis dine personlige oplysninger er blevet behandlet ulovligt
§ Hvis personlige oplysningerne skal slettes for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt.
Vi kan muligvis ikke imødekomme din anmodning om at få dine personlige oplysninger slettet.Det gælder f.eks., hvis oplysningerne er nødvendige for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, for at udføre en opgave af almen interesse, eller hvis oplysningerne er nødvendige for, at vi kan etablere, hævde eller forsvare juridiske krav.

Ret til begrænsning
Du har ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger i følgende tilfælde:
§ Hvis du gør gældende, at de personlige oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte, er behandlingen begrænset, mens vi kontrollerer, om dataene er korrekte.
§ Hvis behandlingen af personlige oplysninger er ulovlig, og du modsætter dig, at de personlige oplysninger slettes, og i stedet anmoder om, at behandlingen begrænses.
§ Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige oplysninger med henblik på behandlingen, men du har brug for dem til at etablere, hævde eller forsvare juridiske krav.
§ Hvis du har modsat dig behandlingen af dine personlige oplysninger, som vi behandler med en legitim interesse som juridisk grundlag, har du ret til begrænset behandlingen, mens vi kontrollerer, om vores legitime grunde opvejer dine.
Hvis behandlingen af dine personlige oplysninger er begrænset ud over lagring af dine personlige data, må vi kun behandle dem med dit samtykke for at etablere eller forsvare juridiske krav, beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af grunde af vigtig offentlig interesse.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få de personlige data, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse oplysninger til en anden personoplysningsansvarlig og, hvis det er teknisk muligt, ret til at overføre dem direkte fra os til en anden personoplysningsansvarlig. Dette forudsætter, at vi behandler de personlige oplysninger med samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en aftale som et juridisk grundlag, og at behandlingen finder sted automatisk.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger, der behandles med i forbindelse med udførelse af en opgave af offentlig interesse eller opfyldelsen af aftaler som et juridisk grundlag inklusive profilering. Hvis du modsætter dig en sådan behandling, behandler vi muligvis ikke længere dine data, medmindre vi kan vise tvingende legitime grunde, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis vi behandler dine personlige oplysninger med det formål at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav.
Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering i forbindelse med direkte markedsføring.

9) Ændringer i vores persondatapolitik

Vi udvikler løbende vores hjemmesider og forbeholder os ret til at ændre vores persondatapolitik. Sådanne ændringer, som kan være baseret på ændringer i gældende lovgivning, annonceres her. Vi anbefaler derfor, at du læser vores persondatapolitik regelmæssigt.

Hvis du har nogen spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores håndtering af dine personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan derefter skrive til os eller kontakte tilsynsmyndighederne for spørgsmål om personlige oplysninger. Du har også ret til at indgive en klage til tilsynsmyndighederne, hvis du er utilfreds.

Kontakt Arvato
arvato Finance A/S
(34207291)

Personoplysningsansvarlig
arvato Finance A/S
Østbanegade 55, 2., 2100 København Ø
DK-2100 København Ø
info.dk@arvato.com

Du kan kontakte vores udpegede databeskyttelsesansvarlige:

persondata.dk@arvato.com

Kontakt datatilsynsmyndighederne
Du har også ret til at kontakte datatilsynsmyndighederne og anmode om hjælp til sagen.
Du kan klage over vores behandling af persondata til

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
dt@datatilsynet.dk

Dato for persondatapolitik: juni 2021