Etsi
Tilaa

Talouspäättäjä, ymmärtääkö kumppanisi sinua?

Ville Huuskonen
19.04.2019 | 3 min

Asiakaskokemus ulkoistusprosessissa

Tiettyyn pisteeseen asti taloushallinnon prosessit ovat samankaltaisia yrityksen liiketoiminnasta riippumatta, mutta eri toimialoissa on myös merkittäviä eroja. Arvato tuntee ja tunnistaa nämä toimialakohtaiset erityispiirteet, minkä ansiosta palvelumme tukevat asiakkaiden liiketoimintaa.

Toimialaosaaminen voi olla jopa bisneskriittinen seikka taloushallinnon ulkoistuskumppanin valinnassa.

Esimerkiksi saatavien hallintaan ja laskutukseen liittyvät toimialakohtaiset lainsäädännön vaatimukset on hallittava täydellisesti. Lainsäädäntö voi asettaa selkeät ehdot esimerkiksi tilaus-toimitusprosessille tai sille, mitä saa tehdä laskutus- ja perintävaiheessa.

Jotta voimme tarjota ensiluokkaista palvelua, meidän on ymmärrettävä asiakkaan liiketoiminta ja hallittava toimiala. Siksi palvelukonseptimme perustuu toimialakohtaisiin ratkaisuihin. Lisäksi asiakkaan apuna on aina kyseiseen toimialaan erikoistunut palvelutiimi.

Voimme hoitaa koko arvoketjun

  • riskienhallinnasta
  • laskutuksesta
  • reskontraan ja perintään saakka. 

Mitä enemmän asiakasyritys panostaa ketjun alkupäähän, sitä vähemmän saatavia lopulta siirtyy perintään ja kirjataan luottotappioiksi. Parhaat tulokset saavutetaan silloin, kun voimme integroitua asiakkaan prosesseihin jo ennen muistutus- tai perintävaihetta.

Asiakaspito kuntoon

Suomessa ja Pohjoismaissa olemme erityisen vahva osaaja media-alan laskutuksessa. Tälle osaamiselle on kysyntää, sillä digitalisaatio on sysännyt perinteiset media-alan toimijat murrokseen. Alalle ilmestyy koko ajan uusia pelureita ja uudenlaisia ratkaisuja, ja myös kansainväliset suuryritykset pyrkivät paikallisten yhtiöiden apajille.

Media-ala käy äärimmäisen kovaa kilpailua asiakkaiden vapaa-ajasta. Jokaisen laskun yhteydessä asiakas miettii tilauksen tarpeellisuutta. Asiakassuhteen jatko on vaakalaudalla, mikäli asiakas ei ole tyytyväinen palveluun tai maksutapahtuman sujuvuuteen.

Jokainen menetetty asiakas maksaa ison kasan euroja.

Uuden asiakkaan hankkiminen on helposti jopa viisi kertaa kalliimpaa kuin nykyisen asiakkaan säilyttäminen. Siksi asiakaspitoon kannattaa todella panostaa. Palveluketjun pitää olla priimaa alusta loppuun ja maksamisen mahdollisimman helppoa ja joustavaa, jotta asiakaspoistuma saadaan minimoitua.

Arvaton kattavien laskutusvaihtoehtojen ansiosta eri asiakassegmentit saavat laskunsa haluamallaan tavalla. Joustavien tilimallisten maksutapojen avulla voidaan tukea pitkäkestoisia asiakassuhteita. Näihin laskuihin voidaan yhdistää myös markkinointiviestintää, jolla tuetaan lisämyyntiä ja vahvistetaan asiakassuhdetta.

Luotettava ja kehitykseen sitoutunut kumppani

Sopiva kumppani kannattaa valita huolella, koska laskutus ja saatavien kotiuttaminen ovat bisneskriittisiä toimintoja. Tärkeintä on kumppanin halu ja kyky kehittää palveluita asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Lisäksi kannattaa varmistaa kumppanin toimialaosaaminen.

Jos yritys haluaa esimerkiksi valloittaa maailmanmarkkinat, tulee kansainvälisyysnäkökulma ehdottomasti huomioida. Kansainvälistyminen onnistuu Arvaton kanssa, mutta paikallisen toimijan kanssa se voi olla haastavampaa.

Me haluamme aina olla toimialamme kehityksen etujoukoissa. Näin voimme olla kumppani, joka pystyy helpottamaan asiakkaiden ja heidän asiakkaidensa elämää.

Ota yhteyttä!
Peter Wilmenius
VP Sales