Etsi
Tilaa

Ratkaisukeskeinen perintä säilyttää asiakassuhteen

Ville Huuskonen
28.05.2020 | 3 min

Perintä on parhaimmillaan osa yrityksen asiakaspalvelua, joka säilyttää asiakassuhteen ja rakentaa brändiä ja mainetta.

Valistuneet yritykset ymmärtävät perinnän vaikutuksen omaan brändiinsä. Perinnän osuus yrityksen liiketoiminnasta on vain kaksi prosenttia, mutta sillä voi kolhia pahasti yrityksen mainetta. Varsinkin jos se hoidetaan huonosti. Siksi on tärkeää valita perintätoimisto, jonka toimintatavat tukevat omaa brändiä.

Arvato lähestyy perintää aina ratkaisukeskeisesti. Se tarkoittaa sitä, että velallisen tilanteeseen etsitään yhdessä ratkaisua, eikä hänelle esitellä ongelmia.

Ratkaisukeskeinen perintä tuottaa tutkitusti paremman lopputuloksen kuin uhkailu. Kuluttaja voi palata takaisin hyväksi asiakkaaksi, kun taloudellinen notkahdus oikenee. Niin perinnän toimeksiantaja kuin laskunsa hoitanut kuluttaja ovat tyytyväisiä.

Henkilökohtaista palvelua

Arvaton lähestymistapa perustuu siihen, että asiakkaan tilanne käsitellään kokonaisuutena. Palvelu on aina henkilökohtaista ja asiakaslähtöistä. Tavoitteena on ratkaisu, joka auttaa asiakasta tämän taloustilanteessa.

Meillä on ammattitaitoisia perintäkäsittelijöitä, joiden esittämät ratkaisut sopivat asiakkaiden yksilöllisiin tilanteisiin. Toisaalta huomioimme toimeksiantajan tarpeet, jotka asettavat raamit joustavuudelle. Näin on mahdollista saavuttaa kaikkien etujen mukainen ratkaisu.

Sama käsittelijä vastaa Arvatolla koko prosessista, minkä ansiosta ihmisiä ei pallotella osastolta toiselle. Kaikki asiat pyritään hoitamaan kuntoon yhdellä yhteydenotolla.

Läpinäkyvä toimintamalli

Perinnän laadun voi varmistaa siten, että sopii perintäkumppanin kanssa selkeät laatustandardit ja mittarit. Näin voi seurata, miten palvelulupaus toteutuu. On helppo mitata esimerkiksi, kuinka nopeasti perintätoimisto vastaa puheluihin ja sähköposteihin.

Nopea vastausaika on tärkeä asia. Se varmistaa, että soittajan ei tarvitse roikkua puhelinjonossa, kun hän haluaa keskustella perintätoimiston kanssa. Myös käytyjen keskusteluiden sisältö ja kirjallisen viestinnän sävy ovat tärkeitä laadun mittareita.

Arvaton toimintamalli on läpinäkyvä: kaikki puhelinsoitot ja käydyt keskustelut kirjataan ja referoidaan perintäjärjestelmään, johon toimeksiantajalla on myös täysi näkymä. Myös velallisasiakkaille lähetetyt perintäkirjeet ovat toimeksiantajan nähtävissä. Perintäkäsittelijöiden ammattitaidon merkitys korostuu varsinkin haastavissa tilanteissa.

Kriisit yllättävät

Kaikki me voimme kohdata yllättäviä kriisejä, kuten työttömyys, avioero, vakava sairastuminen tai onnettomuus. Myös yritysten elinkaareen mahtuu niin ylämäkiä kuin alamäkiä.

Myrskyn silmässä ei tule ensimmäisenä mieleen, että laskun eräpäivä pitäisi siirtää. Siksi laskut ja maksut monesti kasaantuvat. Tilanteen vakavuuteen herätään vasta, kun perintäyhtiöltä tulee ensimmäinen kirje.

Jos asiakas ei ole edellisellä viikolla pystynyt maksamaan tuhannen euron laskua, tuskin hänellä on tuhatta euroa ja perintäkuluja, kun perintätoimisto ottaa yhteyttä. Maksusuunnitelma ja maksuajan pidentäminen ovat oikeita ratkaisuja tilapäiseen rahattomuuteen.

Ensimmäinen yhteydenotto on erittäin tärkeä: Tarjotaanko perintäasiakkaalle ratkaisua vai ongelmia? Tämä vaikuttaa asiakaskokemukseen ja perinnän onnistumiseen. Lisäksi se kertoo paljon perintäyhtiön arvomaailmasta.

Joustavia ratkaisuja

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa rohkaisee ottamaan yhteyttä perintäyhtiöön ja sopimaan maksusuunnitelmasta. On tärkeää, että perintäyhtiö ymmärtää yksilöllisiä elämäntilanteita. Näin tilanteeseen voidaan etsiä yhdessä joustavia ratkaisuja.

Maksuongelmat eivät välttämättä tarkoita maksuhaluttomuutta. Velallisasiakas voi neuvotella perintäyhtiön kanssa toimivan maksujärjestelyn, jonka hän hoitaa, kun pääsee tilanteen herraksi. Toimeksiantaja saa rahansa ja velallisasiakas hoitaa velvollisuutensa. Tässä toteutuu monta hyvää elementtiä yhtä aikaa.

Parhaat perintöyhtiöt ovat osa toimeksiantajan asiakaspalvelua. Positiivisen perintäkokemuksen ja laskun maksamisen jälkeen asiakkuus voi jatkua. Uusien asiakkaiden hankkiminen on tunnetusti työläämpää kuin nykyisille myyminen.

Ota yhteyttä
Ville Huuskonen
Senior Sales Manager