Etsi
Tilaa

Kohti kestävämpää tulevaisuutta: miten tilausmallit voivat muuttaa kuluttamistamme vastuullisemmaksi

Kay Dallmann
13.01.2022 | 4 min

Jakamistalouden nousu

Länsimaista kulttuuria leimaavat perinteiset lineaariset kulutustottumukset. Näitä tottumuksia on pitkälti muovannut ajatus ”kaiken kaupasta”, jossa on aina saatavilla kasvava valikoima tuotteita helposti ja nopeasti. Periaate on ollut huipussaan 2000-luvun alussa perustanaan monitahoiset tekijät: kätevyys, valikoima, turvallisuus, luottamus ja alhainen hinta. 

Samaan aikaan toiset tekijät ovat vauhdittaneet jakamistalouden kehittymistä. Miljardit ihmiset ympäri maailman ovat alkaneet pohtia, voisimmeko jakaa musiikin ja elokuvien kaltaisen digitaalisen sisällön lisäksi myös fyysistä omaisuutta aina asunnoista autoihin. Tästä seuraa siirtymä direct-to-consumer (D2C) -suhteista direct-to-many (D2N) -suhteisiin. Samalla pohdittavaksi tulee uudenlaisia kysymyksiä, jotka erottavat D2N-mallit perinteisestä lineaarisen kulutuksen mallista.

Jakamistalouden viisi ratkaisevaa kysymystä

  • Verkon merkitys: Nykypäivän jakamistalous on syntynyt ennen kaikkea internetin kehityksen tuloksena: teknologia helpottaa jakamista ja vähentää tiedon epäsymmetriaa osapuolten välillä, jolloin entistä useampi ihminen voi osallistua alustatalouteen.

  • Käyttöaste: Voiko jakaminen parantaa arvokkaan omaisuuden käyttöastetta ja vähentää näin jätteen lisäksi aikaa, jonka tuotteet, autot ja asunnot ovat käyttämättöminä?

  • Suhteet: Jakamistaloudelle on tunnusomaista ihmisryhmien välinen vuorovaikutus ja suhteet sen sijaan, että kyseessä olisi vain ostajan ja myyjän välinen liiketoimi. Miten vahvasti nämä suhteet perustuvat luottamukseen ihmisten välillä? Entä miten käsitys kuluttajan riskistä muuttuu verrattuna perinteisiin kulutusmalleihin?

  • Kätevyys: Tavaran omistaminen on monessakin suhteessa aika kätevää. Omistaja voi esimerkiksi käyttää omia tavaroitaan miten ja milloin haluaa. Jakamistaloudessa kysymykset tavaroiden saatavuudesta ja jakamiskäytäntöjen sujuvuudesta ovat aivan keskeisiä.

  • Omistaminen: Itsenäisyyttä ja turvallisuutta korostaneet kulttuurilliset arvot ovat johtaneet siihen, että tavaroiden omistaminen on ollut pitkään vallitseva ihanne kuluttamisessa. Voiko jakamistalous muuttaa tätä ihannetta niin, että käyttäminen olisi arvokkaampaa kuin omistaminen?

Kysymys omistamisesta

Kysymys omistamisesta on erityisen merkittävä siksi, että se johtaa moniin muihin kysymyksiin. Monet jakamistalouden liiketoimintamallit ovat ns. subscription-malleja eli ne perustuvat tilauksiin.

  1. voisivatko ne edistää kestävää kulutusta laajemmin?
  2. Entä miten yhä useammat kuluttajat ja yritykset saataisiin siirtymään jaettuihin kulutusmalleihin?

Vastaus ensimmäiseen kysymykseen on ehdottomasti kyllä:

Oikein toteutettuna jakamis- ja tilausmalleilla voi olla valtavia taloudellisia ja ekologisia hyötyjä.

Toinen kysymys vaatii hieman pidemmän vastauksen.

Pohditaanpa ensin, mitä muuttujia liittyy kuluttajien ja tavaroiden välisiin suhteisiin. Neljä perusulottuvuutta ovat mielletty arvo, kätevyys, tiedon epäsymmetria ja kokonaiskustannus. Kaikki neljä ulottuvuutta mullistuvat jakamistaloudessa. Kyytipalvelu Uber on hyvä esimerkki tästä.

 

Uber esimerkki

 

Uberin avulla kuka tahansa auton omistaja voi luoda itselleen ylimääräisen tulovirran. Tulojen saaminen edellyttää kuitenkin oman ajan investoimista, mihin useimmat ihmiset eivät ole valmiita. Tämä hankaluus estää siten monia osallistumista jakamistalouteen (paitsi Uberin asiakkaina). Intoa laskee myös se, että oman auton käyttäminen kuljetuspalveluihin kasvattaa omistamisen riskejä ja kokonaiskustannuksia: Uber-kuljettaja voi tarvita lisävakuutuksen, ja auto saattaa kaivata enemmän huoltoa. Ja mitä jos sattuu onnettomuus?

Tilausmallien tuomat muutokset

Uber on kuitenkin vain yksi esimerkki jakamistalouden mahdollisuuksista. Tilauspohjaiset p2p-autonjakomallit muuttavat monella tapaa edellä kuvattuja lähtökohtia.

Ensinnäkin kokonaiskustannus muodostuu aivan eri tavalla, kun auto varallisuutena säilyy palveluntuottajan taseessa. Kuukausittaiset tilausmaksut korvaavat yhden suuren etukäteismaksun (tai leasing-sopimuksen). Malli voi tulla kalliimmaksi pitkällä aikavälillä, mutta samalla se on lyhyellä aikavälillä hyvin joustava. Kuluttajan – eli tilaajan – näkökulmasta myös auton omistamisen riskiprofiili muuttuu täysin: ajoneuvon omistusoikeus säilyy palveluntuottajalla, joka osana liiketoimintamalliaan huolehtii vakuutuksesta, huomioi auton yhteiskäytön ja tarjoaa teknologian auton jakamiseen.

 

Tämä tarkoittaa siis seuraavaa:

 

Tilausmalli muuttaa siis asetelmaa olennaisella tavalla: tilaajilla on nyt sekä taloudellinen intressi jakaa autonsa että mahdollisuus ansaita lisätuloja ilman, että he joutuvat uhraamaan omaa aikaansa tai kantamaan ylimääräistä taloudellista riskiä. Jakaminen voi laajentua pienen omistajajoukon ulkopuolelle ja tuoda valtavasti hyötyä yksittäisille käyttäjille, mallia tarjoaville yrityksille ja koko yhteiskunnalle, kun joutilaiden ajoneuvojen käyttöaste kasvaa. Samalla talous voi saa merkittävän piristysruiskeen. 

Kerron lisää mallin eduista yritykselle tämän blogisarjan seuraavassa osassa, jossa otan esimerkiksi Arvato Financial Solutionsin kumppanin Lynk & Co:n.

 

Tutustu D2N asiantuntijaamme!
Kay Dallmann
Senior VP Accounting

Luetuimmat artikkelit

Pulssi
Milloin on oikea aika kertoa ulospäin muutoksista, jotka ovat käynnistyneet yrityksen toiminnan ytimestä – toimintamme tarkoituksesta ja yhteistyötavoistamme? Milloin voi kertoa visiosta, joka on niin kokonaisvaltainen, että sitä ei vielä pystytä toteuttamaan kaikkien tuotteiden, prosessien ja rakenteiden osalta? Milloin on oikea hetki pandemian ja humanitääristen kriisien aikana, puhua ihmiskeskeisyyteen panostamisesta rahoitusalalla? Puhua tulevaisuudesta, jossa jokaisella tulisi olla oikeus seurata kutsumustaan ja panostaa asioihin, joihin he suhtautuvat intohimolla?
Matkalla ihmislähtöisimmäksi FinTech-yritykseksi
Teresa Schlichting
24.05.2022
2 min
Milloin on oikea aika kertoa ulospäin muutoksista, jotka ovat käynnistyneet yrityksen toiminnan ytimestä – toimintamme tarkoituksesta ja yhteistyötavoistamme? Milloin voi kertoa visiosta, joka on niin kokonaisvaltainen, että sitä ei vielä pystytä toteuttamaan kaikkien tuotteiden, prosessien ja rakenteiden osalta? Milloin on oikea hetki pandemian ja humanitääristen kriisien aikana, puhua ihmiskeskeisyyteen panostamisesta rahoitusalalla? Puhua tulevaisuudesta, jossa jokaisella tulisi olla oikeus seurata kutsumustaan ja panostaa asioihin, joihin he suhtautuvat intohimolla?
Jakamistalous & Liikkuvuus
Liikkuvuuden tulevaisuus? Jakamistalous? Mikroliikkuvuus? Intermodaalinen liikkuvuus?
➨Uudet liiketoimintamallit ➨Maksupalvelut ➨Liikenteen mobiiliratkaisut
Liikkuvuuden tulevaisuus: liikenteen uusi aikakausi
Kay Dallmann
06.04.2022
4 min
Liikkuvuuden tulevaisuus? Jakamistalous? Mikroliikkuvuus? Intermodaalinen liikkuvuus?
➨Uudet liiketoimintamallit ➨Maksupalvelut ➨Liikenteen mobiiliratkaisut
Asiakaskokemus
Turvallisuus on ykkösasia kaikille maksupalveluntarjoajille. Pankkitunnistautumisen kaltaisten ratkaisujen yhdistäminen digitaaliseen maksamiseen on parantanut henkilö- ja maksutietojen suojausta ja tehnyt siten maksamisesta turvallisempaa. Samalla se kuitenkin lisää maksamiseen ylimääräisen vaiheen. Voivatko verkkomaksut olla sekä helppoja että turvallisia?
Turvallinen maksaminen ilman kirjautumista
Stine Bækos
23.03.2022
4 min
Turvallisuus on ykkösasia kaikille maksupalveluntarjoajille. Pankkitunnistautumisen kaltaisten ratkaisujen yhdistäminen digitaaliseen maksamiseen on parantanut henkilö- ja maksutietojen suojausta ja tehnyt siten maksamisesta turvallisempaa. Samalla se kuitenkin lisää maksamiseen ylimääräisen vaiheen. Voivatko verkkomaksut olla sekä helppoja että turvallisia?