Etsi
Tilaa

Mitä perintä maksaa ja kenelle?

Ville Huuskonen
19.04.2020 | 3 min

Velan perintä

Usein keskustelun jatkuessa käy ilmi, että hyvin harva talousjohtaja tietää tarkalleen perinnästä aiheutuvat kustannukset. Osasyynä tähän on varmasti se, että perinnästä aiheutuvat kustannukset eivät näyttele kovin suurta osaa yrityksen kokonaiskustannuksista.

Vertailu

Perintätoimistoilla on erilaisia tapoja veloittaa perintäkuluja toimeksiantajalta ja myös hinnoittelumallit poikkeavat toisistaan eri toimijoiden välillä. Kahden eri perintätoimiston palveluiden kustannusten vertailu voi olla haastavaa johtuen juuri erilaisista hinnoittelumalleista ja veloituskäytännöistä.

Perintälaki

Myös perintälaki voimistaa ajatusta siitä, ettei perintä itse asiassa ole yrityksille kallista. Lain mukaan velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut. Kuluttajasaatavien osalta laissa on myös määritelty perintäkulujen enimmäismäärät.

Tähän pykälään nojautuen yleensä tuudittaudutaan ajatukseen, ettei perintä loppujen lopuksi maksa mitään toimeksiantajalle, koska velallinen on velvollinen korvaamaan kulut. Ajatus on harhaanjohtava, sillä useassa tapauksessa perintäkuluja ei saada perittyä loppuasiakkaalta ja näissä tapauksissa perinnästä aiheutuu kustannuksia toimeksiantajalle.

Kun tarkastellaan perinnästä aiheutuvia kokonaiskustannuksia, toimeksiantajan näkökulmasta on tärkeää tarkastella, millä logiikalla perintätoimisto veloittaa palkkionsa toimeksiantajalta. Perustuuko veloitus tehtyihin toimenpiteisiin vai onnistuneeseen perintään?

Kumppani avuksi

Toimeksiantajan näkökulmasta edullisin vaihtoehto on, että vasta onnistuneesta perinnästä aiheutuu kustannuksia. Tämä on tärkeää huomioida myös siirryttäessä oikeudelliseen perintään, koska usein oikeudellinen perintä aiheuttaa suoria kustannuksia toimeksiantajalle.

Jos yrityksen perintäkuluihin sitoutuu vuositasolla satojatuhansia euroja, sillä alkaa jo olla merkitystä yrityksen käyttöpääoman kannalta. Vaikka velallisasiakas onkin velvollinen korvaamaan perinnästä aiheutuneet kustannukset, monessa tapauksessa kulujen periminen velallisasiakkaalta on vuosien mittainen prosessi, ja joskus kulut valitettavasti jäävät perimättä kokonaan.

Tiedätkö sinä, minkä verran perinnästä aiheutuu kustannuksia omalle yrityksellesi ja minkä verran pääomaanne sitoutuu perintäkuluihin?

Toimeksiantajayrityksen kannalta on tärkeää, että perintä on kustannustehokasta. Lisäksi palvelun on oltava laadukasta, jotta asiakaskokemus on kunnossa myös perinnän aikana.

Luotettavan kumppanin avulla perintä hoidetaan kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla ja loppuasiakas voi hyvillä mielin palata toimeksiantajan asiakkaaksi.

Me Arvatolla tarjoamme kustannustehokasta ja laadukasta perintäpalvelua ja autamme mielellämme, jos haluat selvittää oman yrityksesi nykytilanteen ja varmistaa mahdollisimman hyvän saatavien kokonaishallinnan tulevaisuudessa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä
Ville Huuskonen
Senior Sales Manager

Uusimmat artikkelit - Maksuvalmius & Kassavirta

Luottotappioita ei voi aina ennustaa, mutta onnistuneella saatavien myynnillä voit muuntaa ne pääomaksi ja parantaa maksuvalmiuttasi. Lue kolme vinkkiämme!
Muuta luottotappiot innovaatiopääomaksi
Jarmo Tahvanainen
04.05.2022
5 minutes
Luottotappioita ei voi aina ennustaa, mutta onnistuneella saatavien myynnillä voit muuntaa ne pääomaksi ja parantaa maksuvalmiuttasi. Lue kolme vinkkiämme!
Minulta kysytään tätä usein, ja erityisesti aina vuoden lähestyessä loppuaan. Monella yrityksellä on erääntyneitä saatavia, jotka vaikuttavat maksuvalmiuteen ja tuottaviin omaisuuseriin. Ne kasvattavat myyntisaamisten hallintakustannuksia ja aiheuttavat taseeseen liittyviä haasteita. Arvato Financial Solutions voi muuntaa nämä maksamattomat laskut käyttöpääomaksi, jota yrityksesi tarvitsee kasvaakseen.
«Minkä arvoisia maksamattomat laskut ovat?»
Ville Huuskonen
16.11.2021
3 min
Minulta kysytään tätä usein, ja erityisesti aina vuoden lähestyessä loppuaan. Monella yrityksellä on erääntyneitä saatavia, jotka vaikuttavat maksuvalmiuteen ja tuottaviin omaisuuseriin. Ne kasvattavat myyntisaamisten hallintakustannuksia ja aiheuttavat taseeseen liittyviä haasteita. Arvato Financial Solutions voi muuntaa nämä maksamattomat laskut käyttöpääomaksi, jota yrityksesi tarvitsee kasvaakseen.
Useimmat yritykset myyvät tuotteitaan ja palveluitaan laskutukseen perustuen. Tällöin asiakkaiden kanssa on sovittu maksuehdosta ja toimitetuista tuotteista tai palveluista saadaan korvaus viiveellä. Kun asiakas maksaa vasta toimituksen jälkeen, saatava summa kirjataan taseeseen myyntisaamisena. Myyntisaamiset sitovat yrityksen pääomaa ja niihin sisältyy myös huomattavia riskejä. Mitä jos asiakas maksaa myöhässä? Mitä jos asiakas ei maksa lainkaan?
Rahoitatko asiakkaan liiketoimintaa – omilla rahoillasi?
Jouko Tossavainen
09.09.2020
4 min
Useimmat yritykset myyvät tuotteitaan ja palveluitaan laskutukseen perustuen. Tällöin asiakkaiden kanssa on sovittu maksuehdosta ja toimitetuista tuotteista tai palveluista saadaan korvaus viiveellä. Kun asiakas maksaa vasta toimituksen jälkeen, saatava summa kirjataan taseeseen myyntisaamisena. Myyntisaamiset sitovat yrityksen pääomaa ja niihin sisältyy myös huomattavia riskejä. Mitä jos asiakas maksaa myöhässä? Mitä jos asiakas ei maksa lainkaan?