Etsi
Tilaa

Kolme vinkkiä onnistuneeseen saatavien myyntiin: Näin muunnat luottotappiot käyttöpääomaksi

Jarmo Tahvanainen
04.05.2022 | 5 minutes
Muunna luottotappiot innovaatiopääomaksi

Myöhässä oleva verkkokauppamaksu, erääntynyt matkapuhelin- tai sähkölasku tai suuret autonvuokrauskustannukset – lähes jokaisella toimialalla on maksujen laiminlyöjiä, jotka tuovat haasteita jokapäiväiseen liiketoimintaan. Luottotappioita voidaan onneksi vähentää esimerkiksi ennakoivalla riskienhallinnalla ja tehokkaalla saatavien hallinnalla. Olen kuitenkin huomannut, että tällaisia ongelmia ilmenee hyvin monenlaisten asiakkaiden kanssa tuloihin, siviilisäätyyn ja ikään katsomatta.

Vaikka riskien arviointiin panostettaisiin todella, luottotappioita ei voida poissulkea täysin.

Tällöin erääntyneiden laskujen myynti voi olla varteenotettava vaihtoehto. Kun jätät saatavien ostamisen asiantuntijoiden huoleksi, voit parantaa yrityksesi maksuvalmiutta ja vähentää sisäistä työtaakkaa. Miten tästä prosessista voi saada innovaatiopääomaa? Ratkaisevat seikat onnistumisen kannalta ovat:

Nämä kolme seikkaa ovat ratkaisevia onnistumisen kannalta

1. Valitse oikea ajoitus

Jotta saatavien hallinnan kustannukset ja hyödyt saadaan tasapainoon, yritysten on arvioitava, missä vaiheessa sisäisten resurssien käyttö ei ole enää kannattavaa ja voisiko jokin muu vaihtoehto, kuten saatavien myynti, olla taloudellisesti kannattavampaa. Kertaluontoinen saatavien myynti voi olla hyvä vaihtoehto esimerkiksi vuosien aikana kertyneille myyntisaataville. Tätäkin kannattavampi vaihtoehto on saatavien myynti jatkuvasti. Sen mukaan, millaisia yrityksen odotukset ovat, myynti voi tapahtua toisesta maksumuistutuksesta alkaen tai useita kuukausia sen omien perintäyritysten jälkeen. Yritysten tulisikin saada perusteellista neuvontaa ja räätälöity ostotarjous.

 

2. Vaadi avoimuutta ja tunnista kannattavat tarjoukset

Mikä on myyntisaatavien arvo? Tähän ei ole olemassa nyrkkisääntöä, koska kysymykseen ei voi vastata suorilta käsin. Arvioinnissa on huomioitava useita tekijöitä, kuten taustalla oleva ostotapahtuma, josta saatavat ovat peräisin, myyntikanavat, luottoluokitus, saatavien määrä, saatavien ikä ja asiakkaan luottoluokitus. Myös aiemmat perintätoimet on otettava huomioon. Tämä edellyttää avointa keskustelua tarjoajan ja potentiaalisen ostajan välillä. Lisäksi ostajalla on oltava vankka kokemus suurten B2C-kokonaisuuksien ostamisesta. Erityisesti jos yritys päättää myydä saataviaan jatkuvasti, sen on oltava tietoinen siitä, onko liikekumppani tunnistanut ja arvioinut keskeisimmät vaikuttavat tekijät oikein. Vain näin se voi varmistua siitä, että jatkuvaa saatavien myyntiä koskeva tarjous on kannattava ratkaisu.

3. Varmista luotettava perintä – myös kansainvälisesti

On selvää, että asiakassuhteiden vaaliminen kuuluu jokaisen yrityksen pääprioriteetteihin. Näin on myös, vaikka asiakas jättäisi laskun maksamatta. Asiakkaiden taloudelliset vaikeudet ovat usein vain tilapäisiä. Asiakkaan kokonaisvelan määrän mukaan tällainen vaihe voi kestää useita vuosia. Yleisesti ottaen on tärkeää löytää ratkaisu yhdessä, jotta velat saadaan maksettua. Olipa tilanne mikä hyvänsä, vain laillisia perintätoimia tulee käyttää. Siksi myös liikekumppanilla tulisi olla tarvittava kokemus ja hyvä vaisto kaikenlaisten asiakkaiden kanssa toimimisesta. Sen tulisi myös toimia aina kunnioittavasti.

 

Paikallinen asiantuntijuus

Koska moni yritys tarjoaa tuotteitaan tai palveluitaan useassa maassa, paikallinen perintäosaaminen on toinen tärkeä liikekumppanin valintakriteeri. Tämä ei koske ainoastaan kielellistä ja kulttuurista osaamista. Myös laillisia perintäprosesseja koskeva asiantuntemus on ratkaisevan tärkeää, sillä prosessit voivat vaihdella huomattavasti maittain.

Yritysten kanssa käymieni keskusteluiden pohjalta tiedän, että asiakassuhteen ”ulkoistamisen” konsepti voi olla alussa usein huomattava este saatavien myynnille. Olen kuitenkin vakuuttunut myös siitä, että vakavasti otettava liikekumppani keskustelee yrityksen mahdollisista huolenaiheista ja tarpeista. Saatavilla on monia vaihtoehtoja, kuten perintäkulujen skaalaaminen, yksittäisten myyntisaatavien uudelleen siirto, mikäli niihin liittyy tiettyjä imagoriskejä, sekä mahdollisuudet asiakassuhteen palauttamiseen onnistuneen perinnän jälkeen. Henkilökohtainen keskustelu kannattaa siksi aina.

Useat tekijät vaikuttavat onnistumiseen

Kertaluontoisen tai jatkuvan saatavien myynnin oikea ajoitus, liikekumppanin avoimuus ja perintä asiakasta kunnioittaen – tässä esille nostetut onnistumistekijät ovat vain kolme esimerkkiä siitä, mitä yritysten on huomioitava harkitessaan saatavien myyntiä. Onnistuneeseen saatavien myyntiin liittyy myös muita tekijöitä, kuten tehokkaat yhteydet, jatkomenettelyt, lakivaatimusten (esim. tietosuoja- ja alv-lakien) noudattamisen varmistaminen ja perinpohjainen harkinta ennen osto- ja toimeksiantosopimuksen tekemistä

 

Miten tuemme sinua saatavien ostolla

Tarkastelemme ensin tilannettasi, arvioimme saataviasi ja lähetämme tarjouksen. Jos päädymme tekemään sopimuksen, maksamme sovitun ostohinnan viipymättä. Jos valitset jatkuvan mallin, tilitämme ostohinnan sinulle säännöllisesti ja ylläpidämme näin maksuvalmiuttasi jatkuvasti. Kun olet lähettänyt meille tiedot saatavista, huolehdimme perinnästä. Sillä välin voit hengähtää ja miettiä, miten haluat hyödyntää vapautuneen maksuvalmiutesi innovaatiopääomana.

Haluatko lisätietoa siitä, miten voit parantaa yrityksesi maksuvalmiutta?

 

Ota yhteyttä!
Jarmo Tahvanainen
Key Account Manager

Uusimmat artikkelit - Maksuvalmius & Kassavirta

Minulta kysytään tätä usein, ja erityisesti aina vuoden lähestyessä loppuaan. Monella yrityksellä on erääntyneitä saatavia, jotka vaikuttavat maksuvalmiuteen ja tuottaviin omaisuuseriin. Ne kasvattavat myyntisaamisten hallintakustannuksia ja aiheuttavat taseeseen liittyviä haasteita. Arvato Financial Solutions voi muuntaa nämä maksamattomat laskut käyttöpääomaksi, jota yrityksesi tarvitsee kasvaakseen.
«Minkä arvoisia maksamattomat laskut ovat?»
Ville Huuskonen
16.11.2021
3 min
Minulta kysytään tätä usein, ja erityisesti aina vuoden lähestyessä loppuaan. Monella yrityksellä on erääntyneitä saatavia, jotka vaikuttavat maksuvalmiuteen ja tuottaviin omaisuuseriin. Ne kasvattavat myyntisaamisten hallintakustannuksia ja aiheuttavat taseeseen liittyviä haasteita. Arvato Financial Solutions voi muuntaa nämä maksamattomat laskut käyttöpääomaksi, jota yrityksesi tarvitsee kasvaakseen.
Useimmat yritykset myyvät tuotteitaan ja palveluitaan laskutukseen perustuen. Tällöin asiakkaiden kanssa on sovittu maksuehdosta ja toimitetuista tuotteista tai palveluista saadaan korvaus viiveellä. Kun asiakas maksaa vasta toimituksen jälkeen, saatava summa kirjataan taseeseen myyntisaamisena. Myyntisaamiset sitovat yrityksen pääomaa ja niihin sisältyy myös huomattavia riskejä. Mitä jos asiakas maksaa myöhässä? Mitä jos asiakas ei maksa lainkaan?
Rahoitatko asiakkaan liiketoimintaa – omilla rahoillasi?
Jouko Tossavainen
09.09.2020
4 min
Useimmat yritykset myyvät tuotteitaan ja palveluitaan laskutukseen perustuen. Tällöin asiakkaiden kanssa on sovittu maksuehdosta ja toimitetuista tuotteista tai palveluista saadaan korvaus viiveellä. Kun asiakas maksaa vasta toimituksen jälkeen, saatava summa kirjataan taseeseen myyntisaamisena. Myyntisaamiset sitovat yrityksen pääomaa ja niihin sisältyy myös huomattavia riskejä. Mitä jos asiakas maksaa myöhässä? Mitä jos asiakas ei maksa lainkaan?
Suomalaisten mielenmaisema on taloustutkimuksen teettämän tutkimuksen mukaan todellakin synkentynyt.
Oikea tieto vähentää tuskaa
Juho Rahkonen
10.05.2020
4 min
Suomalaisten mielenmaisema on taloustutkimuksen teettämän tutkimuksen mukaan todellakin synkentynyt.

Luetuimmat artikkelit

Jakamistalous & Liikkuvuus
Liikkuvuuden tulevaisuus? Jakamistalous? Mikroliikkuvuus? Intermodaalinen liikkuvuus?
➨Uudet liiketoimintamallit ➨Maksupalvelut ➨Liikenteen mobiiliratkaisut
Liikkuvuuden tulevaisuus: liikenteen uusi aikakausi
Kay Dallmann
06.04.2022
4 min
Liikkuvuuden tulevaisuus? Jakamistalous? Mikroliikkuvuus? Intermodaalinen liikkuvuus?
➨Uudet liiketoimintamallit ➨Maksupalvelut ➨Liikenteen mobiiliratkaisut
Asiakaskokemus
Turvallisuus on ykkösasia kaikille maksupalveluntarjoajille. Pankkitunnistautumisen kaltaisten ratkaisujen yhdistäminen digitaaliseen maksamiseen on parantanut henkilö- ja maksutietojen suojausta ja tehnyt siten maksamisesta turvallisempaa. Samalla se kuitenkin lisää maksamiseen ylimääräisen vaiheen. Voivatko verkkomaksut olla sekä helppoja että turvallisia?
Turvallinen maksaminen ilman kirjautumista
Stine Bækos
23.03.2022
4 min
Turvallisuus on ykkösasia kaikille maksupalveluntarjoajille. Pankkitunnistautumisen kaltaisten ratkaisujen yhdistäminen digitaaliseen maksamiseen on parantanut henkilö- ja maksutietojen suojausta ja tehnyt siten maksamisesta turvallisempaa. Samalla se kuitenkin lisää maksamiseen ylimääräisen vaiheen. Voivatko verkkomaksut olla sekä helppoja että turvallisia?
Digitalisaatio
Uusasiakashankinta on viisi kertaa kalliimpaa kuin asiakkaiden säilyttäminen. Näin kasvatat tilausten uusimisastetta parantamalla asiakastyytyväisyyttä.
5 vinkkiä tilausten uusimisasteen kasvattamiseen parantamalla asiakastyytyväisyyttä
Michaela Munitzk
23.02.2022
5 min
Uusasiakashankinta on viisi kertaa kalliimpaa kuin asiakkaiden säilyttäminen. Näin kasvatat tilausten uusimisastetta parantamalla asiakastyytyväisyyttä.