Etsi
Tilaa

Perintälain muutos selkeyttää käytäntöjä

Juha Kauppinen
10.03.2020 | 4 min

Perintälain muutos

Suunnitteilla oleva perintälain muutos toisi katon yritysperinnän kuluille ja rajoittaisi trattaperinnän käyttöä. Muutos on aluksi väliaikainen, mutta voi muuttua pysyväksi.

Varsinkin pienten saatavien perinnässä yrityksiltä kulut ovat voineet vaikuttaa suhteettoman suurilta perittävään summaan verrattuna, koska perinnän kulut muodostuvat periaatteessa samalla tavalla toimeksiannon koosta riippumatta. Yritysperinnässä kulut voivat olla selvästi suuremmat kuin kuluttajaperinnässä.

Varsinkin pienyrittäjille lain muutokset olisivat siis hyvä asia. Pienyrittäjän näkökulmasta perintätoimenpide on kuitenkin samannäköinen kuin kuluttajille – kirje putkahtaa molemmille

Sanoma Media Finlandin talous- ja operatiivinen johtaja Juha Kauppinen.

Koko perintäalalle muutokset toisivat Kauppisen mukaan entistä selvempiä käytäntöjä ja ohjeistusta. Eri toimijoiden välillä on ollut vaihtelua käytännöissä. Tämä on voinut johtaa tilanteisiin, joissa perintätoimistot eivät ole kilpailleet samoilla ehdoilla.

Selvä riski uudistuksissa kuitenkin piilee. Tähän asti yritykset ovat halunneet välttää perintäpalkkioiden maksamista ja osin siksi hoitaneet maksunsa säntillisesti ajallaan. Kun tämä pelote poistuu, maksukulttuuri saattaa heiketä.

Yritysten maksukyvylle perintäkuluja suurempi uhka ovat pidentyvät maksuajat, jotka vaarantavat erityisesti pienen kassan PK-yritysten selviämistä koronatilanteesta.

Kumppani hoitaa!

Sanoma Media Finlandissa lain uusiminen ei aiheuta suuria muutoksia käytäntöihin tai perintäprosessiin.

– Talousjohtajan ei tarvitse tietää asiasta juuri mitään, koska Arvaton kaltainen ammattimainen kumppani tekee lain vaatimat muutokset puolestamme, Kauppinen kiittää.

Arvatossa perintä on ensisijaisesti maksujärjestelyistä sopimista, jossa asiakaspalvelu on palvelun ydintä. Panostamalla asiakaspalvelun laatuun ja asiakaspalvelijoiden osaamiseen Arvato pystyy auttamaan jokaista asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Yritysperinnässä voidaan tehdä jo ennen velalliselle näkyviä perintätoimia velallisen taloudellisen tilanteen selvitys, jonka perusteella valitaan toimeksiantoon parhaiten soveltuvat keinot.

Maksusuunnitelmat nousussa

Lakimuutosten taustalla on koronakriisi. Esitetyillä muutoksilla pyritään helpottamaan pandemian vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden yritysten tilannetta, jota laskujen ja velkojen maksun viivästymisestä aiheutuvat perintäkulut osaltaan pahentavat.

Sanomalla yritysten ahdinko ei vielä ole näkynyt luottotappioiden kasvuna, vaikka niihin on kyllä varauduttu. Sen sijaan maksusuunnitelmien määrä on kasvanut selvästi.

– Varsinkin mainos-, matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat joutuneet vaikeuksiin, joten ne ovat halunneet tehdä maksusuunnitelmia ja jakaa maksujaan pitemmälle aikavälille. Olemme halunneet joustaa ja siten mahdollistaa yritysten toipumista koronaiskusta.

Sisäistä reskontran seurantaa on tiukennettu korona-aikana.

– Tavallisesti kumppani on valvonut saatavia, mutta nyt katson itsekin viikoittain suurimmat erääntyneet. Johto seuraa tilannetta tarkasti.

Korona jättää loven

Sanoma Median omassa liiketoiminnassa koronapandemia sai aikaan huhti–toukokuussa jyrkän sukelluksen maaliskuun äkkipysähdyksen jälkeen. Etenkin mainosmyynti ja tapahtumaliiketoiminta kärsivät pahasti.

Kuluttajamyynnissä korona itse asiassa lisäsi tilausmääriä varsinkin keväällä, kun kuluttajilla oli enemmän aikaa ja tarvetta sekä uutisille että viihteelle.

Kevään pudotuksesta on toivuttu hiljalleen.

– Koko vuoden tulokseen jää tietenkin kolo, mutta sille ei enää mahda mitään. Nyt pitää vain katsoa eteenpäin.

Näkymä eteenpäin on kuitenkin kovin sumuinen, ja ennustettavuus on heikkoa.

– Emme tiedä kuinka kauan tauti on kanssamme, emmekä tiedä vielä sen kaikkia seurauksia talouteen – työttömyyteen, kulutukseen ja tuotantoon. Kansantaloudelliset vaikutukset ovat osin vielä tulematta.

Sanomat Media Finland ja Arvato

Sanoma Media Finland on ollut Arvaton asiakas vuodesta 2016. Arvato hoitaa koko tilauksesta kassaan -prosessin (O2C) aina perintään saakka. Osana Bertelsmannia, yhtä maailman suurimmista mediakonserneista, Arvato tuntee media-alan toiminnan ja tavat.

Ota yhteyttä!
Juha Kauppinen
CFO & COO at Sanoma Media Finland

Uusimmat artikkelit - Maksuvalmius & Kassavirta

Luottotappioita ei voi aina ennustaa, mutta onnistuneella saatavien myynnillä voit muuntaa ne pääomaksi ja parantaa maksuvalmiuttasi. Lue kolme vinkkiämme!
Muuta luottotappiot innovaatiopääomaksi
Jarmo Tahvanainen
04.05.2022
5 minutes
Luottotappioita ei voi aina ennustaa, mutta onnistuneella saatavien myynnillä voit muuntaa ne pääomaksi ja parantaa maksuvalmiuttasi. Lue kolme vinkkiämme!
Minulta kysytään tätä usein, ja erityisesti aina vuoden lähestyessä loppuaan. Monella yrityksellä on erääntyneitä saatavia, jotka vaikuttavat maksuvalmiuteen ja tuottaviin omaisuuseriin. Ne kasvattavat myyntisaamisten hallintakustannuksia ja aiheuttavat taseeseen liittyviä haasteita. Arvato Financial Solutions voi muuntaa nämä maksamattomat laskut käyttöpääomaksi, jota yrityksesi tarvitsee kasvaakseen.
«Minkä arvoisia maksamattomat laskut ovat?»
Ville Huuskonen
16.11.2021
3 min
Minulta kysytään tätä usein, ja erityisesti aina vuoden lähestyessä loppuaan. Monella yrityksellä on erääntyneitä saatavia, jotka vaikuttavat maksuvalmiuteen ja tuottaviin omaisuuseriin. Ne kasvattavat myyntisaamisten hallintakustannuksia ja aiheuttavat taseeseen liittyviä haasteita. Arvato Financial Solutions voi muuntaa nämä maksamattomat laskut käyttöpääomaksi, jota yrityksesi tarvitsee kasvaakseen.
Useimmat yritykset myyvät tuotteitaan ja palveluitaan laskutukseen perustuen. Tällöin asiakkaiden kanssa on sovittu maksuehdosta ja toimitetuista tuotteista tai palveluista saadaan korvaus viiveellä. Kun asiakas maksaa vasta toimituksen jälkeen, saatava summa kirjataan taseeseen myyntisaamisena. Myyntisaamiset sitovat yrityksen pääomaa ja niihin sisältyy myös huomattavia riskejä. Mitä jos asiakas maksaa myöhässä? Mitä jos asiakas ei maksa lainkaan?
Rahoitatko asiakkaan liiketoimintaa – omilla rahoillasi?
Jouko Tossavainen
09.09.2020
4 min
Useimmat yritykset myyvät tuotteitaan ja palveluitaan laskutukseen perustuen. Tällöin asiakkaiden kanssa on sovittu maksuehdosta ja toimitetuista tuotteista tai palveluista saadaan korvaus viiveellä. Kun asiakas maksaa vasta toimituksen jälkeen, saatava summa kirjataan taseeseen myyntisaamisena. Myyntisaamiset sitovat yrityksen pääomaa ja niihin sisältyy myös huomattavia riskejä. Mitä jos asiakas maksaa myöhässä? Mitä jos asiakas ei maksa lainkaan?