Etsi
Tilaa

Tase ja käyttöpääoma kuntoon

Jouko Tossavainen
09.09.2020 | 4 min

Rahoitatko asiakkaan liiketoimintaa – omilla rahoillasi?

Useimmat yritykset myyvät tuotteitaan ja palveluitaan laskutukseen perustuen. Tällöin asiakkaiden kanssa on sovittu maksuehdosta ja toimitetuista tuotteista tai palveluista saadaan korvaus viiveellä. Kun asiakas maksaa vasta toimituksen jälkeen, saatava summa kirjataan taseeseen myyntisaamisena.

Myyntisaamiset sitovat yrityksen pääomaa ja niihin sisältyy myös huomattavia riskejä. Mitä jos asiakas maksaa myöhässä? Mitä jos asiakas ei maksa lainkaan?

Maksuehdot ovat jo vuosikausia pidentyneet, eikä ole lainkaan harvinaista, että rahoja joudutaan odottamaan 2–3 kuukautta. Tämä pakottaa pohtimaan, miten yritys rahoittaa liiketoimintaansa odottaessaan maksua jo tehdystä toimituksesta.

Myyntisaamisiin sitoutuneella pääomalla on myös kustannus, joka riippuu kunkin yrityksen pääoman rakenteesta ja tuottovaatimuksesta. Asiakkaiden vaatiessa yhä pidempiä maksuehtoja, pääomaa sitoutuu entistä enemmän ja myös kustannus kasvaa.

Asiakkaan näkökulmasta vastaava liiketapahtuma näkyy taseessa ostovelkana. Ostovelat ovat korotonta ja ilmaista lainaa omalta toimitusketjulta, joten on helppo ymmärtää, miksi asiakkaat haluavat pidentää ostojensa maksuehtoja. Ostovelkojen paisuminen taseessa vapauttaa sitoutunutta käyttöpääomaa ja parantaa pääoman kiertonopeutta.
Asiakkaalla on siis vahva halu maksuehtojen pidentämiseen; vastaavasti myyjän intresseissä on maksuehtojen lyhentäminen. Köydenveto päättyy kuitenkin monesti alistuneeseen toteamukseen: asiakas on aina oikeassa.

Paljonko myyntisaamiset sitovat pääomaa?

Käyttöpääoma on ollut jo vuosien ajan keskeinen puheenaihe, johon myös maksuehdot ja myyntisaamiset kytkeytyvät. Käyttöpääoma kuvaa pääomaa, jonka yrityksen päivittäiset toiminnot sitovat. Tämä rahoitustarve elää jatkuvasti kolmen osa-alueen dynaamisena vuoropuheluna:

  • Myyntisaamisiin sitoutuu pääomaa, kun yritys joutuu odottamaan saataviaan esimerkiksi maksuehdoista ja -viiveistä johtuen. Maksuehtojen pidentyminen ja saatavien kasvu taseessa sitoo lisää pääomaa.
  • Vaihto-omaisuuteen, esimerkiksi varastoihin, sitoutuu pääomaa ja luonnollisesti varaston kasvu sitoo lisää pääomaa.
  • Ostovelat ovat ostoista syntynyttä velkaa, jota ohjaavat toimittajien kanssa sovitut maksuehdot. Näiden maksuehtojen pidentäminen ja ostovelkojen kasvu taseessa toimii päinvastoin kuin saatavien ja varastojen tapauksessa: se vapauttaa käyttöpääomaa.


Ostovelkojen kasvattaminen on yksi keino käyttöpääoman rahoittamiseen. Mutta maksuehtojen pidentäminen edellyttää uuvuttavia neuvotteluita ja sopimusmuutoksia kunkin toimittajan kanssa. Lisäksi maksuehtopidennykset saattavat toimittajien suunnalla johtaa rahoitusvaikeuksiin tai kassakriisiin. Tällä on puolestaan negatiivisia vaikutuksia myös ostajalle.

Onko taseen syyssiivous jo tehty?

Yritysten taloudellisissa tavoitteissa toistuvat liikevaihdon ja tuloksen ohella vaatimukset sitoutuneen pääoman hallinnasta, tehokkuuden lisäämisestä ja kassavirran parantamisesta. Vaikka tilikauden loppu häämöttää, vielä on mahdollista tehdä monia toimenpiteitä käyttöpääomatilanteen parantamiseksi.

Laskuliikenteen välittäminen on mahdollista ulkoistaa palveluoperaattorille ja kokonaisvaltainen ulkoistuskumppani pystyy palvelemaan laajasti myös saatavienhallinnan alueella. Asiakassuhteiden riskienhallintaa voidaan tehostaa aihepiiriin erikoistuneen kumppanin kanssa. Myöhässä maksavat asiakkaat hankaloittavat kassavirran ennustamista ja sitovat pääomaa taseeseen. Saatavien erääntyessä myös luottotappioriskit kasvavat ja perintätoimeksiannon kanssa ei ole syytä viivytellä.

Yönsä nukkuu parhaiten, jos myy myyntisaamisensa ulkoistuskumppanille tasetta kuormittamasta joko jo niiden syntyessä tai viimeistään niiden siirtyessä perintään.

Nyt on hyvä hetki päättää, millaisia myyntisaamisia aikoo taseessaan pitää vuodenvaihteessa.

Ota yhteyttä!
Jouko Tossavainen
Business Development Manager

Uusimmat artikkelit - Maksuvalmius & Kassavirta

Minulta kysytään tätä usein, ja erityisesti aina vuoden lähestyessä loppuaan. Monella yrityksellä on erääntyneitä saatavia, jotka vaikuttavat maksuvalmiuteen ja tuottaviin omaisuuseriin. Ne kasvattavat myyntisaamisten hallintakustannuksia ja aiheuttavat taseeseen liittyviä haasteita. Arvato Financial Solutions voi muuntaa nämä maksamattomat laskut käyttöpääomaksi, jota yrityksesi tarvitsee kasvaakseen.
«Minkä arvoisia maksamattomat laskut ovat?»
Ville Huuskonen
16.11.2021
3 min
Minulta kysytään tätä usein, ja erityisesti aina vuoden lähestyessä loppuaan. Monella yrityksellä on erääntyneitä saatavia, jotka vaikuttavat maksuvalmiuteen ja tuottaviin omaisuuseriin. Ne kasvattavat myyntisaamisten hallintakustannuksia ja aiheuttavat taseeseen liittyviä haasteita. Arvato Financial Solutions voi muuntaa nämä maksamattomat laskut käyttöpääomaksi, jota yrityksesi tarvitsee kasvaakseen.
Suomalaisten mielenmaisema on taloustutkimuksen teettämän tutkimuksen mukaan todellakin synkentynyt.
Oikea tieto vähentää tuskaa
Juho Rahkonen
10.05.2020
4 min
Suomalaisten mielenmaisema on taloustutkimuksen teettämän tutkimuksen mukaan todellakin synkentynyt.
”Perintä on ilmaista tai perinnän kustannukset ovat hyvin minimaaliset” on kommentti, johon törmään hyvin usein keskustellessani yritysten taloudesta vastaavien henkilöiden kanssa.
Mitä perintä maksaa ja kenelle?
Ville Huuskonen
19.04.2020
3 min
”Perintä on ilmaista tai perinnän kustannukset ovat hyvin minimaaliset” on kommentti, johon törmään hyvin usein keskustellessani yritysten taloudesta vastaavien henkilöiden kanssa.