Sulje

Ulkoista perintä Arvatolle.

Perintä -kriittinen vaihe asiakkuuden elinkaaressa

Laskun tai käsirahan maksamisen myöhästyminen ei välttämättä tee kenestäkään huonoa asiakasta. Jossain vaiheessa asiakas oli päättänyt ostaa yhtiöltäsi jotain, ja on hyvin todennäköistä, että hän ostaisi toistekin – jos häntä kohdellaan hyvin.

Arvaton perinnän avulla autamme pitämään huolta asiakassuhteestasi tässä kriittisessä asiakkuuden vaiheessa. Keskitymme luomaan arvoa koko asiakaspolun varrella, ja siksi olemme haluttu perintäkumppani paikallisille ja kansainvälisille yrityksille, jotka käsittelevät suuria maksutapahtumamääriä.

Perintä voi tuntua ikävältä aiheelta yrityksessäsi ja siksi:

 • Löydämme parhaat keinot velkojen maksamiseen.
 • Kohtelemme loppuasiakasta aina kunnioittavasti.
 •  Asiakaslähtöisyytemme ansiosta kotiutamme saatavasi nopeasti.
 • Ulkoistamalla perinnän vapautat henkilökuntasi aikaa.

Antamalla perintäasiasi asiantuntijan hoidettavaksi suojelet myös imagoasi, mainettasi ja brändiäsi.

Yhteistyötä arvioidaan kuukausittain sisäisesti talousosastolla myyntireskontran kanssa. Päivittäinen yhteydenpito ja työskentely Arvaton kanssa sujuu hienosti.
Leena Lamminen Leena Lamminen
Toimitusjohtaja

Mitä Arvaton tarjoama perintä sisältää

Maksumuistutus

Osana perintäpalvelua hoidamme myös maksumuistutusten lähettämisen ja siihen liittyvän maksuliikenteen ennen varsinaisten perintätoimien aloittamista. Maksumuistutuspalveluun sisältyy luonnollisesti myös laskun eräpäivän jälkeiseen maksamiseen erikoistunut ja ystävällinen asiakaspalvelu, joka vastaa asiakkaiden kyselyihin verkossa, puhelimitse ja sähköpostitse.

 

Perintä

Vapaaehtoisella perinnällä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joita suoritamme saatavan kotiuttamiseksi ennen mahdollisen oikeudellisen tai ulosottoperinnän aloittamista. Tavoitteenamme on aktivoida asiakkaat maksamaan saatava viipymättä tai neuvotella kaikille osapuolille sopiva maksujärjestely.

Oikeudelliset toimet

Jatkamme saatavan perintää oikeudellisen perinnän keinoin, mikäli perintävaihe ei ole tuottanut tulosta. Oikeudellisia toimia edeltää asiakkaan maksukyvyn arviointi, jossa määrittelemme onko oikeudelliseen perintään suositeltavaa siirtyä. Oikeudelliset toimet käsittävät tyypillisesti kaksi vaihetta: oikeudenkäynnin, jossa haetaan tuomioistuimen tuomio velalle ja ulosoton, jossa velka voidaan ulosmitata velallisen palkasta tai omaisuudesta.

Jälkiperintä

Mikäli asiakkaan maksukyky ei puolla siirtymistä oikeudelliseen perintään, siirrämme saatavan jälkiperintään.Tällöin seuraamme asiakkaan taloudellisen tilanteen kehittymistä ja olemme yhteydessä asiakkaaseen säännöllisesti periäksemme erääntyneen velkasaldon kokonaisuudessaan. Huolehdimme, ettei saatava vanhene ja neuvottelemme asiakkaan kanssa maksujärjestelyistä. Myös jälkivalvonnan aikana siirrämme saatavan oikeudelliseen perintään, mikäli asiakkaan maksukyky kohentuu.

Perintäprosessi

Arvaton perintäpalvelut takaavat sinulle ja asiakkaallesi turvallisen ja joustavan maksuprosessin.

Meille tärkeintä perintä-kysymyksissä ovat joustavuus ja kommunikaatio. Pyrimme yhdessä asiakkaidesi kanssa löytämään keinon velkojen maksamiseen ja onnistumisasteemme saatavien takaisinmaksussa on korkea. Kotiutamme saatavasi ammattitaitoisesti ja nopeasti.  Rahojesi lisäksi saat myös tyytyväisen, palaavan asiakkaan.

Perintäpalvelumme kattavat sekä kuluttajien että yritysten velkoja, niin uusia tapauksia kuin jo aiemmin aloitettuja perintätoimia.

Arvaton perintäpalveluiden edut

Perintätoimiston henkilökohtainen palvelu

Arvatolla pyrimme luomaan suoran keskustelevan yhteyden loppuasiakkaaseen. Hyödynnämme perinnässä maksusuunnitelmia soveltuvin osin. Yrityksellesi räätälöityjen ratkaisujen tavoitteena on maksuvalmiuden ja kannattavuuden parantaminen.

Ammattitaitoinen henkilökunta

Toimimme useassa Euroopan maassa ja perintäpalveluidemme digitaalinen kehitys mahdollistaa loppuasiakkaan asian käsittelyn ympäri vuorokauden. Palvelualttiin ja ammattitaitoisen asiakaspalvelun tavoittaminen verkossa on tärkeä osa asiakaslähtöistä/pehmeää perintää.

Perintätoimiston raportointimahdollisuudet

Olemme kehittäneet digitaalisia palvelujamme jo vuosia ja meillä otetaan yksilölliset maksukäyttäytymiset huomioon. Seuranta ja raportointi on saatavilla perintätoimistomme verkkopalvelun kautta. Raportointijärjestelmämme toimii myös eri maiden välillä ottaen huomioon kansainvälistenkin yritysten perintätarpeet.

Keskeinen arvomme perinnässä on läpinäkyvyys. Olemme kehittäneet tehokkaan Business Intelligence -työkalun nimeltään Arvato Online. Perintä-työkalu antaa selkeän yleiskuvan kaikista asiakastapauksistasi. Keskiössä on keskusteluyhteys asiakkaan tai velallisen suuntaan ja pyrkimys saavuttaa kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Inhimillinen ja eri elämäntilanteet huomioiva perintä tuottaa lisäarvoa yrityksellesi, koska todennäköisyys, että asiakas palaa on tällöin suurempi.

Perintä-ketjun vertailu

Asiakaslähtöisen toimintaperiaatteemme ansiosta onnistumme usein löytämään velallisen kanssa kaikkia osa-puolia tyydyttävän ratkaisun. Proaktiivinen lähestymistapamme perintään varmistaa korkean onnistumisasteen, ehkäisee asiakasvaihtuvuutta ja saa asiakkaasi palaamaan.

Perintä-ketjun kattava raportointi

Arvato Online mahdollistaa sinulle säännöllisen perintä-asioidesi tarkastelun. Voit myös halutessasi ladata käyttöösi yksityiskohtaisia raportteja järjestelmästämme.

100% ammattimainen perintä

 • Vapauta aikaa liiketoimintasi kehittämiseen: sisäisten prosessien optimointi vähentää hallinnollista työtä.
 • Kassavirran kasvattaminen: saatavien onnistunut kotiuttaminen parantaa likviditeettiä.
 • Huolehdi maineestasi: jättämällä perintäasiasi neutraalin kolmannen osapuolen hoidettavaksi suojelet imagoasi, mainettasi ja brändiäsi.
 • Digitaalinen raportointi ja jatkuva analyysi: hallitse ja vertaa perintätuloksia ja saatavissasi tapahtuvia muutoksia reaaliajassa.

100% henkilökohtainen perintä

 • Huolehdimme asiakkaistasi ja ehkäisemme asiakasvaihtuvuutta: tehokas vuoropuhelu velallisten kanssa tekee asiakkaista tyytyväisiä ja vähentää asiakasvaihtuvuutta.
 • Joustavuus: sopivan ratkaisun löytäminen parantaa onnistumisastetta.
 • Henkilökohtainen palvelu: saat oman yhteyshenkilön joka huolehtii perintäliiketoimintasi koko elinkaaresta

Gothia Perintä

Arvato Financial Solutions toimii Gothia-brändillä Pohjoismaissa, kun kyse on perinnästä.Käytämme siis Gothia-brändiä maksuvaatimuksillamme.
Gothia-brändi näkyy niiden yritysten asiakkaille mahdollisessa perintäprosessissa, jotka luottavat Arvato Financial Solutionsin perintäpalveluihin Pohjoismaissa.


Gothian nimissä toimii muun muassa itsepalvelukanava MyGothia ja perinnän asiakaspalvelijamme, joilla on laaja osaaminen ja kokemus helpottaa asiakkaan ja heidän asiakkaansa välistä suhdetta.

Suomen Perimistoimistojen Liiton vastuullisen perinnän periaatteet

Haluamme vähentää ylivelkaantumista ja auttaa kuluttajia ja yrityksiä pitämään taloutensa tasapainossa. Vastuullisesti toteutettu maksamattoman laskun perintä on laskun lähettäjän, laskun saajan ja koko yhteiskunnan etu.

Suomen Perimistoimistojen Liitto on vastuullisten perintätoimistojen yhdistys, jonka tehtävä on kehittää perintäalan toimintaa yhdessä viranomaisten ja muiden yhteistyökumppaniemme kanssa. Liiton jäsenyritykset hoitavat Suomessa yli 90 % ulkoistetusta yksityisoikeudellisten saatavien vapaaehtoisesta perinnästä. Oikeudellisessa perinnässä tämä osuus on yli 70%.  

Suomen Perimistoimistojen Liiton jäsenyritykset sitoutuvat seuraaviin vastuullisen perinnän periaatteisiin:

 

 • Kanssamme on mahdollista sopia maksujärjestelyistä joustavasti. Kuuntelemme ja neuvottelemme osapuolten kanssa ja haluamme löytää jokaiselle sopivan ratkaisun. Rohkaisemme laskun saajaa olemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä laskun lähettäjään tai perintätoimistoon, jotta tilanne saadaan ratkaistua.
 • Haluamme auttaa sekä velkojaa että velallista esimerkiksi sopimalla maksuajan pidentämisestä ja tekemällä maksusuunnitelmia.
 • Olemme reiluja ja oikeudenmukaisia. Emme aiheuta velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja tai haittaa. Siksi emme esimerkiksi viivyttele perinnässä tai lähetä turhia muistutuksia.
 • Perintäkulumme perustuvat lainsäädäntöön ja yritysperinnän käytännesääntöihin, joissa on kuvattu mm. yritysperinnän perintätyössä perintäkulujen muodostumiseen vaikuttavat seikat ja yritysperinnän tarpeellisen työn sisältö.
 • Toimimme avoimesti ja selkeästi. Tiedotamme velkojaa ja velallista aktiivisesti velan tilanteesta ja perinnän etenemisestä. Annamme pyydettäessä lisätietoa ja neuvomme perinnässä eteenpäin.
 • Panostamme asiakaspalvelun laatuun ja asiakaspalvelijoiden osaamiseen, jotta pystymme auttamaan jokaista parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta ohjeistuksemme on sisällöltään oikeaa. Varaamme yritysperinnän edellyttämiin taustaselvityksiin riittävästi ihmisiä selvittämään yritysten maksuvalmiutta.
 • Kunnioitamme velallisten yksityisyyden suojaa ja toimimme hienotunteisesti.
 • Jos laskun saaja perustellusti kiistää maksuvelvollisuutensa, emme lähtökohtaisesti jatka perintätoimia. Jos perintätoimia jatketaan, kerromme, miksi esitetty peruste ei vaikuta maksuvelvollisuuteen.
 • Emme ota vastaan epäeettisiä toimeksiantoja, kuten perusteettomaksi tietämiämme tai vanhentuneita saatavia.
 • Ohjeistamme laskuttajia muistuttamaan kuluttajia maksamisesta ennen laskujen siirtämistä perintään. Yritysperinnässä edellytämme, että laskun saajaa on muistutettu maksamisesta ennen julkisuusuhkaisen maksuvaatimuksen (tratan) lähettämistä.
 • Noudatamme tarkasti lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita. Kehitämme alan toimintatapoja hyvässä yhteistyössä lainsäätäjien ja viranomaisten kanssa.

 

Yksityiskohtaisempaa tietoa alan vastuullisista toimintatavoista löydät Suomen Perimistoimistojen Liiton hyväksymistä yritysperinnän käytännesäännöistä ja kuluttaja-asiamiehen Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä-ohjeistuksesta, jota liiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan.

Lue lisää Arvaton palveluista

Tilaa uutiskirje!

 

Liity uutiskirjetilaajiemme joukkoon

Tilaa sähköinen uutiskirjeemme ja saat tietoa uusista tuotteista ja palveluista, ajankohtaisista asioista, webinaareista ja tulevista tapahtumista suoraan sähköpostiisi.

Ota yhteyttä