Sulje

Suomen energia-alan tulevaisuus

Onko sähkösopimuksen kilpailuttaminen hankalaa? Mitkä kriteerit ratkaisevat sähköyhtiön valinnan? Miten Datahub muokkaa bisnestä ja toimialaa?

Taloustutkimus Oy on selvittänyt Arvaton toimeksiannosta suomalaisen energia-alan tulevaisuutta kvantitatiivisen kuluttajatutkimuksen ja kvalitatiivisen päättäjätutkimuksen avulla.

Tilastollisen kuluttajatutkimukseen vastasi 1 163 suomalaista. Laadullista päättäjätutkimusta varten haastateltiin yhteensä 40 toimitus- ja talousjohtajaa.

Kuluttaja-asiakkaiden ja toimialan päättäjien näkökulmien yhdistäminen tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan suomalaisen energiasektorin mahdollisuuksista ja haasteista. Tulokset tarjoavat hyödyllistä tietoa strategisten valintojen ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi.

Sähköyhtiön valintaan vaikuttavat hinta, kotimaisuus, sähköntuotantotapa ja ekologisuus. Kattava Energiatutkimus auttaa ymmärtämään asiakkaita ja toimialaa paremmin. Lue lisää tutkimusraportista