Sulje

Aico Group Oy

Aico Group Oy

Aico ja Arvato Financial Solutions ratkaisevat yhdessä manuaalilaskutuksen haasteet. Aico Group Oy ja Arvato Financial Solutions ovat solmineet strategisen yhteistyökumppanuuden ja tuovat markkinoille innovatiivisen manuaalilaskutuksen ratkaisun. Manuaalilaskutus on nimensä mukaisesti laskutusta, jossa laskun tiedot joudutaan syöttämään käsin. Laskuja tehdään tuotteista ja palveluista, joita ei ole olemassa tai perustettu ERP-toiminnanohjausjärjestelmään, ja ne ovat usein kertaluonteisia. Laskulle halutaan myös sisällyttää liitetietoja, joiden halutaan välittyvän laskun mukana asiakkaalle. 

Tällaisia laskuja voi olla vuosittain jopa tuhansia ja niiden käsitteleminen on kallista. Aico Group Oyn ja Arvato Financial Solutionsin yhdessä muodostama palvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu, joka kattaa kaikki tarpeet laskutustietojen syöttämisestä myyntisaatavan kirjaukseen ja laskun toimittamiseen vastaanottajalle liitetietoineen. Manuaalilaskutuspalvelu räätälöidään asiakkaille ja integroidaan heidän toiminnanohjausjärjestelmään, joka voi olla Microsoft, Oracle, SAP tai Agresso.

Yrityksillä ja organisaatiolla on edelleen suuri määrä laskuja, joita prosessoidaan manuaalisesti. Kustannukset voivat olla jopa 30-40 euroa per lasku. Kustannus on joskus jopa enemmän, kuin mitä asiakkaalta ollaan laskuttamassa. Aicon ja Arvaton tuottaman palvelun avulla manuaalilaskut voidaan tuottaa vain muutaman euron hinnalla ja se on tarkoitettu yrityksille, joilla on vähintään 1 500 manuaalilaskua vuodessa.

Halusimme kehittää uusia ratkaisuja yritysten toimialakohtaisiin tarpeisiin. Kumppanuus Aicon kanssa mahdollistaa entistä laajempien ratkaisujen tarjoamisen Arvaton O2C- palveluiden ohessa. Tämän tyylisille palveluille on selkeästi kysyntää, kertoo Partner Manager Toni Kivinen Arvatolta.