Sulje

Arvaton ratkaisut Mediatoimialalle

Mitä Arvato tarjoaa media-alan toimijoille?

Arvato tuottaa order-to-cash palveluja mediataloille Suomessa ja Pohjoismaissa missä palvelemme media-alan suurimpia yrityksiä.

Suomessa ja Pohjoismaissa olemme erityisen vahva osaaja media-alan laskutuksessa. Tälle osaamiselle on kysyntää, sillä digitalisaatio on sysännyt perinteiset media-alan toimijat murrokseen. Alalle ilmestyy koko ajan uusia pelureita ja uudenlaisia ratkaisuja, ja myös kansainväliset suuryritykset pyrkivät paikallisten yhtiöiden apajille.

Media-ala käy äärimmäisen kovaa kilpailua asiakkaiden vapaa-ajasta. Jokaisen laskun yhteydessä asiakas miettii tilauksen tarpeellisuutta. Asiakassuhteen jatko on vaakalaudalla, mikäli asiakas ei ole tyytyväinen palveluun tai maksutapahtuman sujuvuuteen.

Jokainen menetetty asiakas maksaa. Uuden asiakkaan hankkiminen on helposti jopa viisi kertaa kalliimpaa kuin nykyisen asiakkaan säilyttäminen. Siksi asiakaspitoon kannattaa todella panostaa. Palveluketjun pitää toimia alusta loppuun ja maksamisen mahdollisimman helppoa ja joustavaa, jotta asiakaspoistuma saadaan minimoitua.

Arvaton kattavien laskutusvaihtoehtojen ansiosta eri asiakassegmentit saavat laskunsa haluamallaan tavalla. Joustavien tilimallisten maksutapojen avulla voidaan tukea pitkäkestoisia asiakassuhteita. Näihin laskuihin voidaan yhdistää myös markkinointiviestintää, jolla tuetaan lisämyyntiä ja vahvistetaan asiakassuhdetta.

Mediankäytön maksutavat

Digitalisaatio on muuttanut yritysten ansaintalogiikkaa, eikä perinteisen median ansaintamallia voi soveltaa sellaisenaan digisisältöön. Perinteinen tilauspohjainen maksaminen on saamassa rinnalleen uusia kulutuksen mukaan määräytyviä mikromaksamisen muotoja. Kuluttaja voi maksaa palvelun käytöstä esimerkiksi kuukausittain tai token-pohjaisesti vain kertaluonteisesti käytettävästä sisällöstä.

Maksamisen helppous on selkeä avainasia alan kehittämisessä. Kuluttaja ei halua käyttää aikaansa miettimällä, kuinka monella eri tavalla hän voi sisällöstä maksaa.

Mediaympäristö on jatkuvan muutoksen tilassa.

Kehityksen ajureita ovat vuonna 2008 iskenyt globaalitalouden lama ja mediakenttää muuttaneet tekniset innovaatiot. Laskukausi pakotti yritykset miettimään toimintatapansa uusiksi. Samalla median käsite ja sen käyttötavat on muuttuneet digitalisaation mukana. Jotta mediayhtiöt pystyvät muuttamaan digitalisaation mahdollisuudet menestykseksi, ansaintalogiikan kehittäminen on avainasemassa. Jotta kaikki potentiaaliset asiakkaat voidaan tavoittaa, yritysten on tärkeää pystyä tarjoamaan laaja valikoima maksutapoja.

”Se maksamisen helppous pitäisi olla paljon pidemmälle vietyä mediayhtiöiden, tai ainakin meidän osalta. Nyt tilaus on liian helppo perua, ja liian vaikea tehdä ja maksaa. Sen pitäisi mennä päinvastoin.” Suomalaisen mediakonsernin CEO

Menestys edellyttää laadukasta sisältöä

Luotettavan ja riippumattoman tiedon tarve ei tule häviämään. Hyvämaineisen tahon tuottama tieto on entistä arvokkaampaa maailmassa, jossa on tarjolla väärää ja värittynyttä tietoa.  Lisäksi paikallisuus säilyttää arvonsa. Globaalit toimijat eivät välttämättä kykene tuottamaan hyperlokaalia tietoa, mikä tarjoaa kilpailuetua paikallisen toimintaympäristön ymmärtäville mediayrityksille.

 

 

Sisältö

Laadukkaaseen sisältöön pitää myös pystyä yhdistämään paras mahdollinen käyttökokemus ja asiakaspalvelu. Kuluttajat odottavat luettavuutta, kanavien saumatonta yhteispeliä ja helppoja maksutapoja. Niin tilaamisen kuin peruuttamisen pitää olla helppoa ja veloituksen jouhevaa. Jos käyttökokemus on huono missä tahansa asiakaspolun vaiheessa, riski menettää asiakas on suuri.

Luovuus

Luovuus on mediatalojen ydinosaamista. Kun ansaintamalli perustuu vahvasti toimitukselliseen sisältöön, sen pitää olla todella timanttista, relevanteissa kanavissa julkaistua ja kohderyhmien tiedontarpeita palvelevaa.

Mitä media-alalla ulkoistetaan?

Mediayhtiöt haluavat pääsääntöisesti pitää omissa käsissään suoraan liiketoimintaan liittyvät toiminnot, kuten ICT:n, datanhallinnan ja asiakaspalvelun, mikä auttaa asiakasymmärryksen kehittämisessä. Kumppaneiden hoidettavaksi ollaan valmiita antamaan laskutus, reskontra, perintä ja saatavien hallinta asiakaspalveluineen ja IT-toimintojen tukiosuus. Paras ratkaisu syntyy yrityksen hallinnon ja liiketoiminnan yhteistyönä ja ulkoistamalla vaativat tukitoiminnot asiantuntijalle.

Arvato on osa saksalaista Bertelsmann konsernia, joka on maailman suurimpia mediakonserneja.

"Emme tiedä mitä ansaintamalleja tulevaisuudessa on. Me näemme korkeintaan kahden vuoden aikavälillä, mitä on tapahtumassa." Suomalaisen mediakonsernin CEO

Ratkaisut

Filosofiamme on, että sinä voit keskittyä ydinliiketoimintaasi, me hoidamme monimuotoiset toiminnot koko myyntireskontraketjussa: laskuaineiston prosessoinnista mainosliitteisiin ja jakeluun eri kanaviin kuten kirje, sähköposti, verkkolaskut, EDI ja digitaaliset postilaatikot. Huomioimme myös uudet ja tulevaisuuden mobiilimaksamisen ratkaisut. Tarjoamme reskontrapalvelut sekä eri asiakasryhmille räätälöidyt maksumuistutus- ja perintäratkaisut laadukkaalla asiakaspalvelulla. Suurten volyymien ansiosta saamme etuja eri jakelukanavissa, ja teemme myös tiivistä yhteistyötä startup-yritysten ja maksuliikenteen palveluntarjoajien kanssa.

 

Kustannustehokkuus

O2C-prosessin tehtävä on tukea ydinliiketoimintaa. Kun perusprosessit ovat kunnossa, yritys voi keskittyä rakentamaan tulevaisuuden menestystä. Ulkoistamalla kiinteistä kuluista tulee muuttuvia kuluja, ja kapasiteettia on helpompi säätää tarpeen mukaan. Samalla voidaan hyödyntää parasta saatavilla olevaa osaamista ja varmistaa, että asiakkaasi saavat parasta mahdollista palvelua.

Kansainvälisyys

Mikäli yritys toimii kansainvälisillä markkinoilla, taloushallinnon kumppanin pitää hallita eri maiden lainsäädännön erityispiirteet. Euroopan unionissa monia asioita on harmonisoitu, mutta lainsäädännön ylätason jälkeen maat eroavat edelleen toisistaan. Arvato toimii 50 maassa, joten organisaatiossamme on vahvaa tietämystä eri markkinoiden erityispiirteistä.

Ulkoistamalla kiinteistä kuluista tulee muuttuvia kuluja, ja kapasiteettia on helpompi säätää tarpeen mukaan. Samalla voidaan hyödyntää parasta saatavilla olevaa osaamista ja samalla varmistaa että asiakkaanne saa parasta palvelua.

Suomalaisen median tulevaisuus

Miten suomalainen media voi muuttaa digitalisaation mahdollisuudet euroiksi?

 

Ulkoistamalla ydinliiketoiminnan ulkopuoliset prosessit asiantuntijalle, mikä mahdollistaa keskittymisen uusien liiketoimintamallien kehittämiseen.

Arvato on taloushallinnon asiantuntija, joka auttaa mediayrityksiä menestymään.

Taloustutkimus Oy on selvittänyt Arvaton toimeksiannosta suomalaisten mediayhtiöiden näkemyksiä tulevaisuudesta, liiketoimintamalleista ja ansaintalogiikasta. Laadullisessa tutkimuksessa haastateltiin noin 20 mediajohtajaa ja päättäjää. Sinun kannattaa ladata tämä hyödyllinen mediatutkimus, koska sen avulla:

• Osaat navigoida paremmin muutoksen keskellä
• Pääset kartalle suomalaisen mediajohdon mielenmaisemasta
• Saat tietoa ja näkemyksiä strategisten valintojen tueksi

Lue lisää Arvaton palveluista

Arvato Financial Solutions Blog

Mediayhtiöt muuttuvat monialayhtiöiksi

Mediayhtiöt laajentavat liiketoimintaansa ja kansainvälistyvät. Näin rakennetaan uusia taloudellisia tukijalkoja. 

Median tulevaisuus: keskity, kokeile ja menesty!

Suomalaiset mediatalot ratkaisevat parhaiten haasteensa keskittymällä uusien liiketoimintamallien kehittämiseen.

Mediapäivä 2020: Ankkuroi isot ajatukset dataan!

Mediayhtiöt ovat jo pitkään etsineet uusia tulonlähteitä liiketoimintaympäristön muuttuessa.

Tilaa uutiskirje!

 

Liity uutiskirjetilaajiemme joukkoon

Tilaa sähköinen uutiskirjeemme ja saat tietoa uusista tuotteista ja palveluista, ajankohtaisista asioista, webinaareista ja tulevista tapahtumista suoraan sähköpostiisi.

Ota yhteyttä