Arvaton ratkaisut Mediatoimialalle

Mediaympäristö on jatkuvan muutoksen tilassa. Kehityksen ajureita ovat vuonna 2008 iskenyt globaalitalouden lama ja mediakenttää muuttaneet tekniset innovaatiot. Laskukausi pakotti yritykset miettimään toimintatapansa uusiksi. Samalla median käsite ja sen käyttötavat on muuttuneet digitalisaation mukana. Jotta mediayhtiöt pystyvät muuttamaan digitalisaation mahdollisuudet menestykseksi, ansaintalogiikan kehittäminen on avainasemassa. Jotta kaikki potentiaaliset asiakkaat voidaan tavoittaa, yritysten on tärkeää pystyä tarjoamaan laaja valikoima maksutapoja.

Mediankäytön maksutavat

Digitalisaatio on muuttanut yritysten ansaintalogiikkaa, eikä perinteisen median ansaintamallia voi soveltaa sellaisenaan digisisältöön. Perinteinen tilauspohjainen maksaminen on saamassa rinnalleen uusia kulutuksen mukaan määräytyviä mikromaksamisen muotoja. Kuluttaja voi maksaa palvelun käytöstä esimerkiksi kuukausittain tai token-pohjaisesti vain kertaluonteisesti käytettävästä sisällöstä.

Maksamisen helppous on selkeä avainasia alan kehittämisessä. Kuluttaja ei halua käyttää aikaansa miettimällä, kuinka monella eri tavalla hän voi sisällöstä maksaa.

”Se maksamisen helppous pitäisi olla paljon pidemmälle vietyä mediayhtiöiden, tai ainakin meidän osalta. Nyt tilaus on liian helppo perua, ja liian vaikea tehdä ja maksaa. Sen pitäisi mennä päinvastoin.” Suomalaisen mediakonsernin CEO

Menestys edellyttää laadukasta sisältöä

Luotettavan ja riippumattoman tiedon tarve ei tule häviämään. Hyvämaineisen tahon tuottama tieto on entistä arvokkaampaa maailmassa, jossa on tarjolla väärää ja värittynyttä tietoa.  Lisäksi paikallisuus säilyttää arvonsa. Globaalit toimijat eivät välttämättä kykene tuottamaan hyperlokaalia tietoa, mikä tarjoaa kilpailuetua paikallisen toimintaympäristön ymmärtäville mediayrityksille.

Luovuus

Luovuus on mediatalojen ydinosaamista. Kun ansaintamalli perustuu vahvasti toimitukselliseen sisältöön, sen pitää olla todella timanttista, relevanteissa kanavissa julkaistua ja kohderyhmien tiedontarpeita palvelevaa.

Sisältö

Laadukkaaseen sisältöön pitää myös pystyä yhdistämään paras mahdollinen käyttökokemus ja asiakaspalvelu. Kuluttajat odottavat luettavuutta, kanavien saumatonta yhteispeliä ja helppoja maksutapoja. Niin tilaamisen kuin peruuttamisen pitää olla helppoa ja veloituksen jouhevaa. Jos käyttökokemus on huono missä tahansa asiakaspolun vaiheessa, riski menettää asiakas on suuri.

Mitä media-alalla ulkoistetaan?

Mediayhtiöt haluavat pääsääntöisesti pitää omissa käsissään suoraan liiketoimintaan liittyvät toiminnot, kuten ICT:n, datanhallinnan ja asiakaspalvelun, mikä auttaa asiakasymmärryksen kehittämisessä. Kumppaneiden hoidettavaksi ollaan valmiita antamaan laskutus, reskontra, perintä ja saatavien hallinta asiakaspalveluineen ja IT-toimintojen tukiosuus.

Paras ratkaisu syntyy yrityksen hallinnon ja liiketoiminnan yhteistyönä ja ulkoistamalla vaativat tukitoiminnot asiantuntijalle.

Mitä Arvato tarjoaa media-alan toimijoille?

Arvato on osa saksalaista Bertelsmann konsernia, joka on maailman suurimpia mediakonserneja. Bertelmann konserniin kuuluu mm. kustantaja Penguin Random House, aikakausilehtitalo Gruner + Jahr, digitaalinen mediayhtiö RTL-Group sekä musiikkiyhtiö BMG.


Arvato tuottaa order-to-cash palveluja mediataloille Suomessa ja Pohjoismaissa missä palvelemme media-alan suurimpia yrityksiä. Asiakkaitamme Pohjoismaissa ovat muun muassa Amedia, Sanoma ja Schibsted.

"Emme tiedä mitä ansaintamalleja tulevaisuudessa on. Me näemme korkeintaan kahden vuoden aikavälillä, mitä on tapahtumassa." Suomalaisen mediakonsernin CEO

Ratkaisut

Filosofiamme on, että sinä voit keskittyä ydinliiketoimintaasi, me hoidamme monimuotoiset toiminnot koko myyntireskontraketjussa: laskuaineiston prosessoinnista mainosliitteisiin ja jakeluun eri kanaviin kuten kirje, sähköposti, verkkolaskut, EDI ja digitaaliset postilaatikot. Huomioimme myös uudet ja tulevaisuuden mobiilimaksamisen ratkaisut. Tarjoamme reskontrapalvelut sekä eri asiakasryhmille räätälöidyt maksumuistutus- ja perintäratkaisut laadukkaalla asiakaspalvelulla. Suurten volyymien ansiosta saamme etuja eri jakelukanavissa, ja teemme myös tiivistä yhteistyötä startup-yritysten ja maksuliikenteen palveluntarjoajien kanssa.

Kansainvälisyys

Mikäli yritys toimii kansainvälisillä markkinoilla, taloushallinnon kumppanin pitää hallita eri maiden lainsäädännön erityispiirteet. Euroopan unionissa monia asioita on harmonisoitu, mutta lainsäädännön ylätason jälkeen maat eroavat edelleen toisistaan. Arvato toimii 50 maassa, joten organisaatiossamme on vahvaa tietämystä eri markkinoiden erityispiirteistä.

Kustannustehokkuus

O2C-prosessin tehtävä on tukea ydinliiketoimintaa. Kun perusprosessit ovat kunnossa, yritys voi keskittyä rakentamaan tulevaisuuden menestystä.

Ulkoistamalla kiinteistä kuluista tulee muuttuvia kuluja, ja kapasiteettia on helpompi säätää tarpeen mukaan. Samalla voidaan hyödyntää parasta saatavilla olevaa osaamista ja varmistaa, että asiakkaasi saavat parasta mahdollista palvelua.

Ulkoistamalla kiinteistä kuluista tulee muuttuvia kuluja, ja kapasiteettia on helpompi säätää tarpeen mukaan. Samalla voidaan hyödyntää parasta saatavilla olevaa osaamista ja samalla varmistaa että asiakkaanne saa parasta palvelua.

Suomalaisen median tulevaisuus

Miten suomalainen media voi muuttaa digitalisaation mahdollisuudet euroiksi? Ulkoistamalla ydinliiketoiminnan ulkopuoliset prosessit asiantuntijalle, mikä mahdollistaa keskittymisen uusien liiketoimintamallien kehittämiseen. Arvato on taloushallinnon asiantuntija, joka auttaa mediayrityksiä menestymään.

Taloustutkimus Oy on selvittänyt Arvaton toimeksiannosta suomalaisten mediayhtiöiden näkemyksiä tulevaisuudesta, liiketoimintamalleista ja ansaintalogiikasta. Laadullisessa tutkimuksessa haastateltiin noin 20 mediajohtajaa ja päättäjää. Sinun kannattaa ladata tämä hyödyllinen mediatutkimus, koska sen avulla:

 
• Osaat navigoida paremmin muutoksen keskellä
• Pääset kartalle suomalaisen mediajohdon mielenmaisemasta
• Saat tietoa ja näkemyksiä strategisten valintojen tueksi

Lue lisää Arvaton palveluista

Arvato Financial Solutions Blog

Mediayhtiöt muuttuvat monialayhtiöiksi

Mediayhtiöt laajentavat liiketoimintaansa ja kansainvälistyvät. Näin rakennetaan uusia taloudellisia tukijalkoja.

Median tulevaisuus: keskity, kokeile ja menesty!

Suomalaiset mediatalot ratkaisevat parhaiten haasteensa keskittymällä uusien liiketoimintamallien kehittämiseen.

Ota yhteyttä

Kontakti