Zoeken

De grote katalysator: hoe abonnementsmodellen consumptie duurzamer kunnen maken

Kay Dallmann
02.06.2022 | 4 minuten
couple paying with card on tablet

De opkomst van de deeleconomie

Met name de westerse wereld wordt echter nog steeds gekenmerkt door traditionele, lineaire consumptiegewoonten. Ze zijn grotendeels gevormd door het concept van de ‘winkel voor alles’ met een steeds groter aanbod. Alles is met één klik beschikbaar en kan desgewenst al binnen een uurtje worden geconsumeerd. Dit principe heeft in het begin van de 21e eeuw een hoogtepunt bereikt en berust op complexe pijlers, namelijk: gemak, keuze, veiligheid, vertrouwen en een lage prijs. 

Bijna tegelijkertijd – met een aantal verschillende factoren als drijfveer – is  de deeleconomie ontstaan. Miljarden mensen over de hele wereld beseffen inmiddels dat niet alleen digitale inhoud zoals muziek en films kan worden gedeeld, maar ook fysieke activa – van huisvesting tot auto's. Dit markeert een tweedeling van direct-to-consumer (D2C) naar direct-to-many (D2N) relaties. En het werpt vragen op verschillende gebieden op waarin D2N-relatiemodellen verschillen van de meer traditionele lineaire consumptiepatronen. 

Vijf belangrijke thema's voor de deeleconomie

  • Online mediation: De deeleconomie is gevormd door de opkomst van internet. De technologie faciliteert het delen van transacties en vermindert de informatieasymmetrie tussen de partijen bij een transactie, waardoor het speelveld wordt gelijkgetrokken.

 

  • Gebruik: Kan delen het mogelijk maken om het gebruik van waardevolle activa te vergroten en zo niet alleen de verspilling te verminderen, maar ook de tijd dat producten, auto's of appartementen niet worden gebruikt?

 

  • Relatie: De deeleconomie kenmerkt zich door samenwerking en relaties tussen groepen mensen in plaats van alleen tussen kopers en verkopers. In hoeverre zijn deze relaties afhankelijk van vertrouwen tussen betrokkenen, en hoe verandert de perceptie van consumentenrisico ten opzichte van meer traditionele consumptiemethoden?

 

  • Gemak: Het bezitten van een product kan vanuit veel aspecten praktisch zijn. De eigenaar heeft bijvoorbeeld controle over wanneer en hoe het product kan worden gebruikt. In de deeleconomie, en dan met name bij fysieke goederen, is de vraag hoe toegankelijk het gebruik van goederen is en welke frictie er in de deeltransacties zit, cruciaal.

 

  • Eigendom: Gebaseerd op culturele waarden als onafhankelijkheid en veiligheid, is eigendom van goederen lange tijd de "normale" consumptie geweest. Kan de deeleconomie daar verandering in brengen, zodat toegang belangrijker wordt dan eigendom?

De vraag van het eigendom

In het bijzonder de vraag van het eigendom is van doorslaggevend belang, omdat deze vervolgvragen opwerpt: 

  1. Kunnen de abonnementsmodellen die kenmerkend zijn voor veel bedrijfsmodellen in de deeleconomie een katalysator zijn voor duurzame consumptie op grotere schaal? 
  1. En wat is er nodig om zowel consumenten als bedrijven te motiveren om over te stappen op gedeelde consumptiemodellen in ruimere zin? 

Het antwoord op de eerste vraag is een volmondig "ja": 

met de juiste aanpak kunnen delen en abonneren inderdaad enorme economische en ecologische voordelen opleveren.

Voor de tweede vraag is een langer antwoord nodig. 

Laten we eerst eens kijken welke variabelen de relatie tussen consumenten en goederen kenmerken. Er zijn vier fundamentele dimensies waarmee we rekening moeten houden: waargenomen waarde, gemak, informatie-asymmetrie en de kosten van eigendom. Alle vier dimensies worden fundamenteel veranderd door de deeleconomie. Een populair voorbeeld als Uber kan helpen om dit te onderstrepen. 

Uber als praktijkvoorbeeld 

Met Uber kunnen consumenten een extra bron van inkomsten creëren uit het bezit van een auto. Maar ze moeten ook tijd investeren om inkomsten te genereren. Voor de meeste autobezitters is dat erg onhandig – zo zeer zelfs dat ze worden afgeschrikt om überhaupt deel te nemen aan de deeleconomie (behalve als Uber-klant). Het model waarbij de eigen auto wordt gebruikt voor vervoersdiensten verhoogt ook het risico vanuit het oogpunt van de eigenaar. Net als de eventuele eigendomskosten. Is een aanvullende verzekering nodig? Meer onderhoud? Wat gebeurt er bij een ongeval? 

De veranderingen die gepaard gaan met abonnementsmodellen

Laten we nu van het gevestigde Uber-model voor het delen van ritten overgaan naar p2p-carsharing als abonnementsmodel. Dit verandert de hierboven beschreven dynamiek op verschillende manieren. 

Ten eerste zijn de (contante) eigendomskosten volledig anders gestructureerd. De auto blijft immers als bedrijfsmiddel op de balans van de aanbieder staan. Een grote vooruitbetaling (of leasingcontract) wordt vervangen door maandelijkse abonnementsbetalingen. Dat kan op de lange termijn meer kosten, maar levert op kortere termijn veel flexibiliteit op. Vanuit het oogpunt van de consument (abonnee) verandert hierdoor ook het risicoprofiel van het autogebruik volledig. Het juridisch eigendom van de activa blijft bij de aanbieder. Deze zorgt ook voor de verzekering, houdt rekening met het gebruik van de auto door een netwerk van consumenten in plaats van door één koper en biedt het technologisch platform voor delen aan. Dat alles maakt onderdeel uit van zijn of haar bedrijfsmodel. 

Wat dit betekent is: 

dat de abonnees nu een economische stimulans hebben om de auto te delen. Daarnaast kunnen ze extra inkomsten genereren zonder hun eigen tijd op te offeren of extra financiële risico's te nemen die met delen gepaard kunnen gaan. Delen verandert van een niche voor een kleine groep eigenaars/bestuurders in iets dat enorme voordelen kan opleveren voor individuele gebruikers. De bedrijven die dergelijke ontwrichtende bedrijfsmodellen mogelijk maken en de samenleving als geheel profiteren hiervan – door een hoger gebruik van ongebruikte activa om te zetten in enorme winst in macro-economische efficiëntie. 

Hoe dit alles er vanuit het oogpunt van de onderneming uitziet, bespreek ik in de volgende blogpost van deze reeks, aan de hand van het concrete voorbeeld van de partner van Arvato Financial Solutions: Lynk & Co. 

 

Kay Dallmann
Senior VP Accounting

Laatste artikelen

Het aantal bedrijven dat abonnementen aanbiedt, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Naast traditionele diensten als internet, elektriciteit en verzekeringen hebben veel consumenten tegenwoordig ook abonnementen voor streamingdiensten, voedselboxen, bloemen en meer. De lijst wordt steeds langer en naarmate steeds meer bedrijven abonnementen aanbieden, neemt ook de concurrentie om klanten toe. De bedrijven die erin slagen de beste klantreis te combineren met een transparante klantervaring, die waarde creëert op alle niveaus, zijn de toekomstige winnaars.
Abonnementsbetalingen en customer lifetime value
Peter Wilmenius
02.06.2022
4 minuten
Het aantal bedrijven dat abonnementen aanbiedt, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Naast traditionele diensten als internet, elektriciteit en verzekeringen hebben veel consumenten tegenwoordig ook abonnementen voor streamingdiensten, voedselboxen, bloemen en meer. De lijst wordt steeds langer en naarmate steeds meer bedrijven abonnementen aanbieden, neemt ook de concurrentie om klanten toe. De bedrijven die erin slagen de beste klantreis te combineren met een transparante klantervaring, die waarde creëert op alle niveaus, zijn de toekomstige winnaars.
De klant leren kennen, weten hoe hij of zij zich gedraagt, wat en wanneer hij of zij iets wil, dát is de sleutel tot een waardevolle ervaring. Bedrijven die investeren in de klantervaring bouwen voordelen op die de tand des tijds doorstaan. Om hen te helpen een voorsprong op hun concurrenten te krijgen, hebben we een nieuw whitepaper gepubliceerd over hoe ze de klantervaring het beste kunnen verbeteren.
Gegevens over klantervaring omzetten in winst
Sebastian Bartoldsson
02.06.2022
5 minuten
De klant leren kennen, weten hoe hij of zij zich gedraagt, wat en wanneer hij of zij iets wil, dát is de sleutel tot een waardevolle ervaring. Bedrijven die investeren in de klantervaring bouwen voordelen op die de tand des tijds doorstaan. Om hen te helpen een voorsprong op hun concurrenten te krijgen, hebben we een nieuw whitepaper gepubliceerd over hoe ze de klantervaring het beste kunnen verbeteren.
Ontdek de must-haves voor 2022: welke trends zijn van invloed op e-commerce in 2022.
Must-haves voor 2022: welke trends zijn van invloed op e-commerce in 2022
Sebastian Ehrke
02.06.2022
4 minuten
Ontdek de must-haves voor 2022: welke trends zijn van invloed op e-commerce in 2022.

Meest gelezen artikelen

Klantreis
Ontdek de must-haves voor 2022: welke trends zijn van invloed op e-commerce in 2022.
Must-haves voor 2022: welke trends zijn van invloed op e-commerce in 2022
Sebastian Ehrke
02.06.2022
4 minuten
Ontdek de must-haves voor 2022: welke trends zijn van invloed op e-commerce in 2022.
Deeleconomie
Hoe moeten bedrijven hun bedrijfsmodellen opzetten om het delen van producten of diensten aantrekkelijk te maken voor consumenten zonder de traditionele bedrijfsmodellen binnen hetzelfde bedrijf te kannibaliseren?
Wat peer-to-peer sharing betekent voor bedrijven
Kay Dallmann
02.06.2022
4 minuten
Hoe moeten bedrijven hun bedrijfsmodellen opzetten om het delen van producten of diensten aantrekkelijk te maken voor consumenten zonder de traditionele bedrijfsmodellen binnen hetzelfde bedrijf te kannibaliseren?
Liquiditeit en cash flow
Het beheren van internationale incasso's heeft zijn uitdagingen. Dus hoe ga je het meest efficiënt om met internationale incasso? Via een model waarbij de controle centraal wordt gehouden, maar waarbij lokale experts verantwoordelijk worden gesteld voor de naleving van regelgeving en culturele verschillen in elk land. Arvato's oplossing CrossCollect helpt u bij internationale incasso.
Internationale incasso: wat echt van belang is bij internationale incassodiensten
Tanja Musolf
02.06.2022
5 minuten
Het beheren van internationale incasso's heeft zijn uitdagingen. Dus hoe ga je het meest efficiënt om met internationale incasso? Via een model waarbij de controle centraal wordt gehouden, maar waarbij lokale experts verantwoordelijk worden gesteld voor de naleving van regelgeving en culturele verschillen in elk land. Arvato's oplossing CrossCollect helpt u bij internationale incasso.