Zoeken

De essentiële rol van ethische AI in het bedrijfsleven

Arne Kristian Aas
31.05.2022 | 5 minuten
Arne Kristian Aas, Advanced Analytics team. Foto: Viken Foto Video

De ontwikkeling en toepassing van AI-oplossingen neemt toe en de wereldwijde uitgaven liggen naar verwachting rond 110 miljard dollar in 2024. Deze implementaties van machine learning zijn buitengewoon complex en brengen unieke verantwoordelijkheden en risico's met zich mee. Ondernemingen hebben een plan nodig om deze risico's te beperken en een strategie om producten op ethische wijze te ontwikkelen. Daarom heeft Arvato Financial Solutions onlangs een whitepaper gepubliceerd dat dient als een whitepaper voor machine learning en AI-ethiek voor ondernemingen

Risico's en voordelen van AI

Wij zijn niet de enigen die aan ethiek op het gebied van machine learning hoge prioriteit geven. Enkele van de succesvolste spelers in de technologiesector ter wereld – Google, Facebook, Microsoft, Twitter, enzovoort – hebben teams die zich bezighouden met de ethische problemen die ontstaan door het op grote schaal verzamelen, analyseren en gebruiken van gegevens, in het bijzonder wanneer deze worden gebruikt voor machine learning.

Deze bedrijven erkennen dat het niet ethisch omgaan met gegevens en het beheer van AI een bedreiging vormt voor de bedrijfsmarge. Ze beseffen ook dat misstappen hen blootstellen aan kostbare reputatie-, regelgevings- en juridische risico's. Bovendien kan een onzorgvuldige omgang met machine learning, AI en data leiden tot verspilling van middelen en inefficiëntie.

Ondanks de enorme vooruitgang op het gebied van ethische AI en machine learning, blijkt uit sommige studies dat veel bedrijven nog steeds moeite hebben om processen op poten te zetten die een verantwoord gebruik waarborgen.

FICO, een wereldwijd softwarebedrijf voor analysediensten, bracht eerder dit jaar zijn 'State of Responsible AI' uit. Uit het rapport blijkt dat ondanks de toenemende vraag naar en het groeiende gebruik van AI-tools bijna tweederde (65%) van de bedrijven van de respondenten niet kan uitleggen hoe specifieke beslissingen of voorspellingen tot stand komen. Andere bevindingen onthulden dat 39% van de leden van de raad van bestuur en 33% van de directieleden een onvolledig inzicht hebben in de ethiek van AI. Bij de ondervraagden wijst dit cijfer op een algemeen gebrek aan bewustzijn van de manier waarop AI wordt gebruikt. Dat doet de vraag rijzen of AI op verantwoorde wijze wordt ingezet.

Het is duidelijk dat de snelheid waarmee bedrijven machinaal leren ontwikkelen en/of toepassen in sommige gevallen niet gepaard gaat met de kritische blik die nodig is om het op verantwoorde wijze te ontwikkelen.

Er zijn een aantal geruchtmakende incidenten geweest waarbij AI heeft gefaald, vaak met bijna catastrofale gevolgen. Het is begrijpelijk dat het vertrouwen in deze geavanceerde tools, met name bij het publiek, daaronder heeft geleden. Bovendien zijn velen van ons, wellicht als gevolg van diverse hacks en inbreuken, steeds bezorgder geworden over de manier waarop onze persoonsgegevens door ondernemingen worden behandeld.

Natuurlijk is AI geen autonome ethische rechter. En dat zal hij of zij in de nabije toekomst ook niet worden. Waarschijnlijk zelfs nooit. En misschien is dat maar goed ook. Maar wat AI echt heel doeltreffend kan, is het besluitvormingsproces verbeteren en alarm slaan wanneer we dingen verkeerd dreigen te doen.

Anders gezegd: in plaats van AI volledig met de besluitvorming te belasten, is het beter om het te leren voorbeelden van ethisch of onethisch gedrag te identificeren. Het eindoordeel of de besluitvorming kan dan beter worden overgelaten aan de echte deskundigen – wij mensen.

Werken AI en machine learning automatisch?

Om doeltreffend te zijn en te voorkomen dat er fouten worden gemaakt, is het niet genoeg om er aan het eind van het proces mensen bij te betrekken. Wij moeten er zijn om rekenschap af te leggen en vooringenomenheid te voorkomen gedurende het hele proces. Dit betekent dat mensen een sleutelrol moeten spelen bij het toezicht op machine learning en AI vanuit een ethisch perspectief gedurende een project. Dit klinkt misschien als veel extra werk, maar laten we vooral de gevolgen niet uit het oog verliezen.

Zonder ethische AI slijt het vertrouwen van de klant in bedrijven. Vooroordelen blijven bestaan en er ontstaan gegevensfouten. Dit alles brengt risico's met zich mee, heeft een negatieve invloed op de bedrijfsprestaties en kan zelfs uitmonden in schade. Het ontwikkelen en implementeren van ethische AI gaat niet zonder slag of stoot. Het is echter wel verantwoord voor de samenleving. Gelukkig is ethisch machine learning ook echt goed voor het bedrijfsleven en ondersteunt de nettowinst van een organisatie.

Op ethische wijze profiteren van de kracht van AI

Tegenwoordig gebeuren sommige praktijken voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie vrijwillig. Maar binnenkort zal de evoluerende wetgeving verantwoordelijke AI waarschijnlijk wettelijk verplicht maken. Naarmate dit vakgebied zich verder ontwikkelt, zullen ook de daarmee samenhangende bestuurscontroles, beleidsmaatregelen en sancties zich verder ontwikkelen. Al deze factoren dragen bij tot een dynamisch en complex landschap waarin ondernemingen het zich eenvoudigweg niet kunnen veroorloven het risico te lopen onethisch gebruik te maken van machine learning en AI. Het is van essentieel belang dat ondernemingen betrouwbare partners kiezen om hun koers op dit gebied uit te stippelen.

Bij Arvato Financial Solutions investeren we sterk in machine learning en geautomatiseerde processen. We hebben een team van experts dat zich specifiek bezighoudt met ethische besluitvorming in AI om ervoor te zorgen dat we de beste FinTech-oplossingen binnen ons vakgebied bieden. Wie meer wil weten over hoe wij bedrijven kunnen ondersteunen op een ethische manier neemt het best contact op met onze experts.

AI in het oog houden op het gebied van financiële diensten

Hoewel machinaal leren en kunstmatige intelligentie betere besluitvorming mogelijk kunnen maken, blijft het de taak van de mens om ethische beslissingen te nemen en vooringenomenheid te vermijden. Indien verantwoord toegepast, kan dit enorme voordelen opleveren voor mensen, het bedrijfsleven en de samenleving. Bij Arvato Financial Solutions is het onze rol om ondernemingen te helpen ervoor te zorgen dat dit gebeurt.

Download onze nieuwe whitepaper over AI en ethiek om meer te weten te komen over de manier waarop machine learning-modellen gebaseerd kunnen worden op ethische beslissingen.

Arne Kristian Aas
Tech Lead, Advanced Analytics

Laatste artikelen

Meest gelezen artikelen

Klantreis
Ontdek de must-haves voor 2022: welke trends zijn van invloed op e-commerce in 2022.
Must-haves voor 2022: welke trends zijn van invloed op e-commerce in 2022
Sebastian Ehrke
02.06.2022
4 minuten
Ontdek de must-haves voor 2022: welke trends zijn van invloed op e-commerce in 2022.
Deeleconomie
Hoe moeten bedrijven hun bedrijfsmodellen opzetten om het delen van producten of diensten aantrekkelijk te maken voor consumenten zonder de traditionele bedrijfsmodellen binnen hetzelfde bedrijf te kannibaliseren?
Wat peer-to-peer sharing betekent voor bedrijven
Kay Dallmann
02.06.2022
4 minuten
Hoe moeten bedrijven hun bedrijfsmodellen opzetten om het delen van producten of diensten aantrekkelijk te maken voor consumenten zonder de traditionele bedrijfsmodellen binnen hetzelfde bedrijf te kannibaliseren?
Liquiditeit en cash flow
Het beheren van internationale incasso's heeft zijn uitdagingen. Dus hoe ga je het meest efficiënt om met internationale incasso? Via een model waarbij de controle centraal wordt gehouden, maar waarbij lokale experts verantwoordelijk worden gesteld voor de naleving van regelgeving en culturele verschillen in elk land. Arvato's oplossing CrossCollect helpt u bij internationale incasso.
Internationale incasso: wat echt van belang is bij internationale incassodiensten
Tanja Musolf
02.06.2022
5 minuten
Het beheren van internationale incasso's heeft zijn uitdagingen. Dus hoe ga je het meest efficiënt om met internationale incasso? Via een model waarbij de controle centraal wordt gehouden, maar waarbij lokale experts verantwoordelijk worden gesteld voor de naleving van regelgeving en culturele verschillen in elk land. Arvato's oplossing CrossCollect helpt u bij internationale incasso.