I 2030 vil mer enn halvparten av befolkningen som bor i større byer ikke reise med sine egne biler, men i stedet oppsøke alternative bytransportformer. Dette er hva markedsundersøkelsesinstituttet Kantar spår i sin trendstudie “Mobility Futures: 2030 Forecast”. Dette viser at forbrukernes vilje til å leie – snarere enn å eie – biler og andre kjøretøy er økende. Det er også en generell trend mot en app-basert abonnementsøkonomi.

Mikromobilitet blomstrer som et alternativ til biler

Det er for tiden mye bevegelse og innovasjon innen den urbane mobilitetssektoren. Når alternativer for delt mobilitet kommer og går, og leverandører danner partnerskap sammen, endres priser og brukerkonsepter kontinuerlig. Mikromobilitet blomstrer som et alternativ til biler, inkludert e-scootere eller lette elektriske kjøretøy som Vespaer eller mopeder, samt de veletablerte sykkeldelingstjenestene.

Ringvirkningene av COVID-19

Samtidig har COVID-19 forårsaket enorme kutt i sektoren for delte mobilitetstjenester siden mars. Flere utleie av e-scootere og operatører med taxidelingstjenester har midlertidig trukket seg ut av markedene eller begrenset tilbudet, som taxidelingsselskapet Moia i Hamburg. Bildelingsleverandørene WeShare og Miles justerer sine forretningsmodeller, skaper alternative muligheter og gir sykehusansatte i Berlin gratis turer i bilene sine. Med utvidede kontaktforbud og når større arrangementer er kansellert utover høsten, har det blitt klart at COVID-19 vil ha en langsiktig innvirkning på livet så vel som delt mobilitet. Og sansynligvis vil ikke alle leverandører overleve nedstengningstiltakene i forbindelse med coronaviruset. Hvor raskt folk kommer tilbake til å bruke kjøretøy, mobilitet og andre delingstjenester igjen, vil være avgjørende.

Å bruke kundedata for å forbedre eksisterende tjenester

Uansett, leverandører av delte mobilitetstjenester sitter på en gullgruve med forbrukerdata som de må utnytte. Disse dataene vil gi dem muligheter til å utvikle og tilby nye trender, tjenester eller produkter for forbrukerne, eller å videreforedle eksisterende tjenester. Som det fremgår av av konsulentfirmaet Detecon sin studie «Smart Mobility – Data Strategy in Future Mobility», blir data imidlertid fortsatt brukt på en usystematisk og ustrukturert måte mange steder.

EKSTERNE PARTNERE

Hvis teknologien og prosessene bak leietransaksjonene kjører pålitelig, jevnt og kostnadseffektivt kan dette unngås. En måte er for leverandører av mobilitets- og delingstjenester å benytte eksterne partnere og deres løsninger og teknologi. Tross alt er det komplekse prosesser – alt fra datainnsamling, registrering og risikovurderinger, til fakturering og håndtering av fordringer i tilfelle betalingsmessige mislighold.

Vi hjelper deg å bruke kundedata riktig

Arvato Financial Solutions støtter mobilitetsleverandører i håndteringen av akkurat disse prosessene – for hver eneste reise. Fra kunderegistrering inkludert alle viktige brukerdata og den påfølgende identitets- og kredittsjekken, til kontraktsmessig avslutning og betalingsprosessen når reisen er avsluttet. Fulgt opp av betalingspåminnelser, innkreving av fordringer og inkasso om nødvendig.

Dette er basert på teknologiplattformen fra Arvato, som kombinerer alle prosesser – fra kundestyring til betalingskrav. Løsningen kan også integreres sømløst i eksisterende forretningsøkosystemer. Dette gjør at leverandører av delingstjenester kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet: videreutvikling av tilbudet deres for forbrukerne. Arvato tar seg av resten.