Søk
Abonnér

Slik påvirket koronaviruset inkassobransjen i 2020

Torkil Johnsen
19.04.2021 | 6 min

Pandemiens bransjeskiller

Med nedstengingen i mars 2020 – med det som ble beskrevet som de strengeste tiltak i fredstid – opplevde vi store svingninger innen inkasso, og utslagene var forskjellige i ulike bransjer. I kjølvannet av dette ble også inkassosalærene endret med rekordkort høringsfrist.

Saksinngangen vår i 2020 gjenspeiler på flere områder effekten pandemien har hatt.

 

Grafen viser utviklingen i saksinngangen i 2019 og 2020 for Arvato, sammenlignet med snittet for 2019. Etter nedstengningen gikk saksinngangen ned under 2019-nivået.

Telekom og detaljhandel er to områder vi kan trekke frem som eksempler på hvordan effekten av nedstengningen blir enda synligere:

Telekom holdt seg relativt stabilt; inkasso på varer og tjenester innen telekom-segmentet er ikke så sesongbetont, og var ikke veldig påvirket av pandemien. Detaljhandelen opplevde derimot en tydelig topp i januar relatert til julehandelen, og vekst fra året før, men totalt var det for vår del i 2020 en klar nedgang i inkassosaker.

Helse/kosmetikk og mobilitet er to bransjer der vi har betydelig markedsandel som bidrar med interessante tall til analysen.

Fra 2019 til 2020 var det god vekst innen helse/kosmetikk, og spesielt netthandel, og tilsvarende sesongvariasjoner. For mobilitet var det derimot en markant nedgang i kjølvannet av nedstengningen av Norge. Dette var en forventet effekt av at folk reiser langt mindre enn før. Antallet passasjerer på norske flyplasser gikk ned med 65 prosent i tredje kvartal 2020 sammenlignet med året før, men dette var samtidig en dobling fra andrekvartal 2020.

 

Nedgang i kortsiktig gjeld

Tjenesteytende næringer, spesielt innen reiseliv og mobilitet, ble hardt rammet av pandemien. For eksempel hadde overnattinger en veldig positiv utvikling i 2019. Mange i bransjen rigget seg for videre vekst og investerte, men møtte på en bråstopp.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Dette belyser en annen trend for tidsrommet etter nedstengningen; store deler av detaljhandelen – og spesielt netthandelen – opplevde vekst under koronatiltakene, men en høyere andel av handelen ble betalt før den gikk til inkasso, så antall inkassosaker gikk likevel ned. Norge opplevde på samme måte en nedgang i kortsiktig gjeld; mer kredittkortgjeld enn vanlig ble nedbetalt, og kredittkortet ble samlet sett brukt mindre. En nedgang i inntekter ble motvirket av stønadsordninger og et redusert konsum, og spareraten var rekordhøy.

 

Dette forventer vi i 2021

Ikke før en betydelig andel av befolkningen er vaksinert, vil vi se en normalisering av norsk økonomi. Da blir det spennende å se om pandemien og de tilhørende tiltakene har ført med seg permanente endringer i vaner og forbruksmønstre.

Med større mulighet for fjernarbeid, kan også arbeidsmarkedet åpnes mer opp.

For eksempel kan vi oppleve at terskelen for hjemmekontorløsninger er gått ned, at færre pendler og at det på kort sikt omsettes utstyr for mer eller mindre permanente hjemmekontorer. Men med større mulighet for fjernarbeid, kan også arbeidsmarkedet åpnes mer opp. Kan det hende at flere vil ansette fra utenfor det man tidligere har betraktet som sitt geografiske kjerneområde?

Koronakrisen har gjort at omsetningen av hytter har eksplodert. Boligprisene har også økt, renten har vært stabilt lav, og folk har spart mer enn før. En stigning i styringsrenten på kort sikt er blitt varslet.

 

Bekymringsverdig høy andel arbeidsledige

I 2020 hadde vi en økning i registrerte foretak: I tredje kvartal 2020 var det 16 prosent økning fra samme periode i 2019, og 19 prosent økning fra kvartalet før. Det kan være et lysglimt, og en forsinket effekt av at folk venter med nye etableringer i usikre økonomiske tider. Det er også per nå en bekymringsverdig høy andel arbeidsledige, og i etterkant av pandemien kan det bli et tøft arbeidsmarked for de som har slitt med å komme seg inn, samt de nyutdannede.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Så langt har vi ikke sett mye av pandemien i konkursstatistikken; myndighetenes tiltak har trolig dempet konsekvensene. Men vi vet at utsatt skatt og moms durer og går med 8 prosent rente. Det kan gi en solid trøkk når dette forfaller til betaling.

For inkassobransjen vil økt aktivitet bety en økning i saksmengde, og kanskje spesielt når hardt rammede, for eksempel tjenesteytende næringer, kommer seg på fote igjen.

Er du nysgjerrig på hvordan endringene i inkassoloven har påvirket bransjen i 2020? Det kan du lese mer om her.

Kontakt oss
Torkil Johnsen
Business Analyst

Oppdateringer innen digital transformasjon

Studier viser at det er fem ganger dyrere å skaffe nye kunder enn å holde fast på dem du har. Siden kundene når som helst kan si opp abonnementet, er det svært viktig å levere verdi hver gang produktet brukes. Les våre tips for å få flere kunder til å fornye abonnementet!
5 tips for å øke fornyelsesraten for abonnementer
Michaela Munitzk
22.02.2022
5 minutter
Studier viser at det er fem ganger dyrere å skaffe nye kunder enn å holde fast på dem du har. Siden kundene når som helst kan si opp abonnementet, er det svært viktig å levere verdi hver gang produktet brukes. Les våre tips for å få flere kunder til å fornye abonnementet!
Stadig flere virksomheter benytter maskinlæring for å utnytte egne data og skape skalerbare løsninger. Det medfølger trolig også en oppskalering av risiko. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvorfor virksomheter trenger en slik veiledning, samt en plan for å bruke maskinlæring på en ansvarlig måte.
Etikk spiller en viktig rolle ved bruk av kunstig intelligens og maskinlæring
Arne Kristian Aas
14.01.2022
5 minutter
Stadig flere virksomheter benytter maskinlæring for å utnytte egne data og skape skalerbare løsninger. Det medfølger trolig også en oppskalering av risiko. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvorfor virksomheter trenger en slik veiledning, samt en plan for å bruke maskinlæring på en ansvarlig måte.
I lys av to viktige hendelser i 2020: koronaviruset og endringene i inkassosalærene, har jeg har sett nærmere på utvikling i inkassotrender i Norge. I dette innlegget tar jeg for meg salærendringene.
Slik påvirket salærendringene inkassobransjen i 2020
Torkil Johnsen
21.04.2021
4 min
I lys av to viktige hendelser i 2020: koronaviruset og endringene i inkassosalærene, har jeg har sett nærmere på utvikling i inkassotrender i Norge. I dette innlegget tar jeg for meg salærendringene.

Mest leste blogginnlegg

Likviditet & Kontantstrøm
Hva gjør man når man mangler kapital for å utvide kjernevirksomheten? Les hvordan salg av misligholdte fordringer kan være et godt alternativ
Misligholdte fordringer og inkasso er ikke nødvendigvis negativt
Henrik Gustafsson
26.04.2022
4 min
Hva gjør man når man mangler kapital for å utvide kjernevirksomheten? Les hvordan salg av misligholdte fordringer kan være et godt alternativ
Delingsøkonomi og mobilitet
Fremtidens mobilitet? Delingsmodeller? Mikromobilitet? Intermodal transport?
➨ Nye forretningsmodeller ➨ Finansielle transaksjonsprosesser ➨ Løsninger
Fremtidens mobilitet: Byer, biler og ønsket om å dele
Kay Dallmann
08.04.2022
4 min
Fremtidens mobilitet? Delingsmodeller? Mikromobilitet? Intermodal transport?
➨ Nye forretningsmodeller ➨ Finansielle transaksjonsprosesser ➨ Løsninger
Digital Transformasjon
Studier viser at det er fem ganger dyrere å skaffe nye kunder enn å holde fast på dem du har. Siden kundene når som helst kan si opp abonnementet, er det svært viktig å levere verdi hver gang produktet brukes. Les våre tips for å få flere kunder til å fornye abonnementet!
5 tips for å øke fornyelsesraten for abonnementer
Michaela Munitzk
22.02.2022
5 minutter
Studier viser at det er fem ganger dyrere å skaffe nye kunder enn å holde fast på dem du har. Siden kundene når som helst kan si opp abonnementet, er det svært viktig å levere verdi hver gang produktet brukes. Les våre tips for å få flere kunder til å fornye abonnementet!