Søk
Abonnér

Slik påvirket salærendringene inkassobransjen i 2020

Torkil Johnsen
21.04.2021 | 4 min

Nye inkassosatser

Første oktober 2020 innførte regjeringen en rekke endringer i inkassoloven. Kort oppsummert ble det innført en halvering av purregebyr og kraftige reduksjoner i inkassosalær. Det er fortsatt litt tidlig å konkludere noe konkret om konsekvensene dette har fått, spesielt fordi vi står midt i en pandemi, men jeg skal se nærmere på noen av trendene vi ser i våre datagrunnlag.

For inkassoselskaper og for klientene våre er løsningsgrad veldig viktig. I 2020 opplevde vi i snitt å kunne levere høyere løsningsgrader for de fleste av klientene våre. Noen klienter opplevde at en lavere andel saker gikk til inkasso, og at skyldnere i inkassosakene i mindre grad enn tidligere var i stand til å innfri forpliktelsene sine. Høyere løsningsgrad på inkasso var derfor ikke fasit for alle, men lavere inkassoandel kunne likevel gi redusert tap på fordringer. Samtidig har konsumet i Norge gått ned, og spareraten, samt evne og vilje til å gjøre opp kortsiktig gjeld, er økt.

Kan gi endret pågang mot skyldner

Reduserte salærsatser vil kunne føre til redusert eller endret pågang mot skyldner. Mengden manuelt arbeid man kan legge inn for å oppnå løsning av krav, blir redusert i takt med salærgrensene. Å gi økonomiske råd er en del av en saksbehandlers hverdag, men mer og mer vil bli overlatt til maskiner og automatikk, og spesielt gjelder dette små krav.

Terskelen for å sende saker til namsmannen er også senket. Der inkassobyråenes salærer nå er redusert, så er størrelsene på våre klienters krav fortsatt de samme. Det kan derfor hende at vi fremover får se at en høyere andel av uløste inkassosaker vil finne veien til namsmannen og bli gjenstand for rettslig pågang.

Endret forbruksmønster innen netthandel

Ikke før en betydelig andel av befolkningen er vaksinert, vil vi se en normalisering av norsk økonomi. Da blir det spennende å se om pandemien og de tilhørende tiltakene har ført med seg permanente endringer i vaner og forbruksmønstre.

AfterPay Insights

AfterPay Insights publiserer ukentlig ny data om forbruksmønstre innen netthandel i Tyskland, Nederland og Norge. Der kan man gå i dybden på blant annet kundeatferd, preferanser og endringer i handlemønster, og filtrere ut data for Norge, isolert.

For andre kvartal 2020 sto netthandelen, ifølge Statistisk Sentralbyrå, for 59 prosent av transaksjonene og 54 prosent av beløpet brukt med norske internasjonale betalingskort. I andre kvartal 2019 var disse andelene på henholdsvis 43 og 41 prosent.

Netthandelens andel av den totale handelen har økt jevnlig de siste årene, men vil andelen gå tilbake og følge vekstkurven fra før mars 2020, eller har vi opplevd et hopp som blir permanent?

Dette forventer vi i 2021

For inkassobransjen vil økt aktivitet bety en økning i saksmengde, og kanskje spesielt når hardt rammede, for eksempel tjenesteytende næringer, kommer seg på fote igjen. I 2021 vil vi også sannsynligvis ha et bedre datagrunnlag for å vurdere de konkrete konsekvensene salærendringene har hatt.

Som de fleste andre inkassoselskaper hatt vi i 2020 hatt tett dialog med våre kunder om hvordan vi sammen kan tilpasse oss endringene i forskriften. Vi ser at vi har noen fordeler av å ha en så solid produktportefølje som vi har, fordi det gir oss mulighet til å tenke alternative løsninger.

Det kommer en runde to

Det er viktig å få frem at vi har bare sett begynnelsen på endringene i inkassoloven. Innen de neste tre årene skal lovverket endres i større grad. Det blir ytterligere reduksjon i salær, endring i purre og inkassoprosess, nye retningslinjer for «payback», krav til økt kompetanse, krav til endring i selskapsstrukturer og krav til endring av systemer.

Totaliteten av dette har nok utelukkende positive konsekvenser for bransjen. Det vil luke ut noen av de mindre seriøse aktørene, og bygge opp troverdigheten til hele bransjen. Og som analytiker ser jeg frem til å følge konsekvensene og endringene bransjen vår skal gå gjennom i tiden fremover.

Nysgjerrig på hvordan inkassobransjen klarte seg gjennom 2020? Her kan du lese hvordan koronaviruset påvirket inkassobransjen i fjor.  

Kontakt oss
Torkil Johnsen
Business Analyst

Oppdateringer innen digital transformasjon

Studier viser at det er fem ganger dyrere å skaffe nye kunder enn å holde fast på dem du har. Siden kundene når som helst kan si opp abonnementet, er det svært viktig å levere verdi hver gang produktet brukes. Les våre tips for å få flere kunder til å fornye abonnementet!
5 tips for å øke fornyelsesraten for abonnementer
Michaela Munitzk
22.02.2022
5 minutter
Studier viser at det er fem ganger dyrere å skaffe nye kunder enn å holde fast på dem du har. Siden kundene når som helst kan si opp abonnementet, er det svært viktig å levere verdi hver gang produktet brukes. Les våre tips for å få flere kunder til å fornye abonnementet!
Stadig flere virksomheter benytter maskinlæring for å utnytte egne data og skape skalerbare løsninger. Det medfølger trolig også en oppskalering av risiko. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvorfor virksomheter trenger en slik veiledning, samt en plan for å bruke maskinlæring på en ansvarlig måte.
Etikk spiller en viktig rolle ved bruk av kunstig intelligens og maskinlæring
Arne Kristian Aas
14.01.2022
5 minutter
Stadig flere virksomheter benytter maskinlæring for å utnytte egne data og skape skalerbare løsninger. Det medfølger trolig også en oppskalering av risiko. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvorfor virksomheter trenger en slik veiledning, samt en plan for å bruke maskinlæring på en ansvarlig måte.
I lys av to viktige hendelser i 2020: koronaviruset og endringene i inkassosalærene, har jeg har sett nærmere på utvikling i inkassotrender i Norge. I dette innlegget tar jeg for meg innvirkningen av koronaviruset.
Slik påvirket koronaviruset inkassobransjen i 2020
Torkil Johnsen
19.04.2021
6 min
I lys av to viktige hendelser i 2020: koronaviruset og endringene i inkassosalærene, har jeg har sett nærmere på utvikling i inkassotrender i Norge. I dette innlegget tar jeg for meg innvirkningen av koronaviruset.

Mest leste blogginnlegg

Likviditet & Kontantstrøm
Hva gjør man når man mangler kapital for å utvide kjernevirksomheten? Les hvordan salg av misligholdte fordringer kan være et godt alternativ
Misligholdte fordringer og inkasso er ikke nødvendigvis negativt
Henrik Gustafsson
26.04.2022
4 min
Hva gjør man når man mangler kapital for å utvide kjernevirksomheten? Les hvordan salg av misligholdte fordringer kan være et godt alternativ
Delingsøkonomi og mobilitet
Fremtidens mobilitet? Delingsmodeller? Mikromobilitet? Intermodal transport?
➨ Nye forretningsmodeller ➨ Finansielle transaksjonsprosesser ➨ Løsninger
Fremtidens mobilitet: Byer, biler og ønsket om å dele
Kay Dallmann
08.04.2022
4 min
Fremtidens mobilitet? Delingsmodeller? Mikromobilitet? Intermodal transport?
➨ Nye forretningsmodeller ➨ Finansielle transaksjonsprosesser ➨ Løsninger
Digital Transformasjon
Studier viser at det er fem ganger dyrere å skaffe nye kunder enn å holde fast på dem du har. Siden kundene når som helst kan si opp abonnementet, er det svært viktig å levere verdi hver gang produktet brukes. Les våre tips for å få flere kunder til å fornye abonnementet!
5 tips for å øke fornyelsesraten for abonnementer
Michaela Munitzk
22.02.2022
5 minutter
Studier viser at det er fem ganger dyrere å skaffe nye kunder enn å holde fast på dem du har. Siden kundene når som helst kan si opp abonnementet, er det svært viktig å levere verdi hver gang produktet brukes. Les våre tips for å få flere kunder til å fornye abonnementet!