Søk
Abonnér

Gjør kundedata om til fortjeneste

Sebastian Bartoldsson
14.01.2022 | 5 minutter

Å kjenne kundene, vite hvordan de oppfører seg, hva de vil ha – og når de vil ha det – er nøkkelen til å skape verdifulle kundeopplevelser. Til tross for nedgangen og uroen som den globale pandemien har ført med seg, er det i hvert fall ett grunnleggende prinsipp som fortsatt er like gjeldende: Fornøyde kunder bruker mer penger og kommer oftere tilbake.

Uavhengig av bransje, forstår organisasjoner av alle størrelser dette grunnleggende prinsippet. Og nå, kanskje mer enn noen gang før, innser de hvor viktig friksjonsfrie kundeopplevelser er for å skaffe og holde på kunder.

Faktisk bekrefter ny forskning fra Harvard Business Review Analytic Services at kundeopplevelsen er en av de fem viktigste prioriteringene for bedrifter. Ifølge undersøkelsen svarte over 85 % av respondentene at en helhetlig og konsekvent tilnærming til kunder i alle kanaler og på samtlige plattformer er «svært viktig for bedriftens fremtidige suksess». Men bare 17 % av respondentene hevdet at organisasjonene deres enten er «utmerket på både innsikt og engasjement» eller «utmerket på den ene og god på den andre.» 

Kundeopplevelsen er altså helt klart noe som de aller fleste vurderer som viktig, men som likevel ofte nedprioriteres. Hva kommer dette av?

Kundedata byr på store fordeler

Grunnene er mange, og vi skal ikke ramse opp alle her. Men en åpenbar faktor som er spesielt relevant i dag, er den dramatiske innvirkningen Covid-19-pandemien har på forbrukernes atferd. Forbruket i mange bransjer er blitt hardt rammet av pandemien. Flere kjøp gjøres på nettet, og trygghet for kundene har blitt en topp-prioritet, spesielt for eiere av fysiske virksomheter.

Mange virksomheter har slitt med å få endene til å møtes. Noen har måttet revurdere e-handelsstrategiene sine, mens andre har måttet improvisere for å holde tritt. Ettersom nye Covid-19-varianter fortsetter å dukke opp, forblir veien videre uklar for alle. Men for de ulike virksomhetene er én ting sikkert: Å oppfylle konsumentenes nye behov og forventninger som oppstår i kjølvannet av pandemien er avgjørende for å overleve, både nå og i fremtiden.

Vi vet at data og teknologi spiller en nøkkelrolle i friksjonsfrie kundereiser. Men det er ikke enkelt å tilby en god kundeopplevelse.

Hvor skal fokuset være?

For å komme i forkant må store og små virksomheter forstå og forutse kundenes atferd enda bedre. Forretningsstrategier og kommunikasjon må tilpasses det kundene ønsker og forventer.

Men hvordan gjør man det?

For å lykkes i dagens konkurransepregede marked og sikre at en ikke går glipp av muligheter, må virksomheter benytte en 360 graders tilnærming overfor kundene sine. Med andre ord; gå grundig til verks for å følge med på og å forstå kundenes atferd. Basert på det man lærer kan man gjøre strategiske justeringer i møte med kundene.

Vi lever i en tid med overveldende stor tilgang på data. Derfor kan det være utfordrende å navigere i all informasjonen. Men hjelpen er nær.

Hvordan vinne?

I Arvato Financial Solutions tilrettelegger vi for vekst og økt lønnsomhet for kundene våre, blant annet ved å forbedre kundereisen gjennom betalingsopplevelsen – og å gjøre den så friksjonsfri og intuitiv som mulig.

Vi bruker kundedata til å hjelpe bedrifter med å ta smarte beslutninger, og skape verdi gjennom hele kundereisen, fra kjøp til betaling. I tillegg til at våre finansielle løsninger øker likviditeten og den økonomiske sikkerheten for bedriften din.

Vår White Paper – Økt lønnsomhet ved riktig bruk av data – inneholder strategier som kan hjelpe deg med å forstå kundene dine bedre, slik at du får kunnskapen og verktøyene du trenger for å levere nøyaktige, mottakelige og persontilpassede tjenester gjennom hele kjøpsreisen.

Last ned nå og finn ut hvordan du kan bruke data til å øke både kundelojaliteten og lønnsomheten for virksomheten din.
Vi bruker kundedata til å hjelpe bedrifter med å ta smarte beslutninger, og skape verdi gjennom hele kundereisen, fra kjøp til betaling. 

Tilpass deg for å overleve, tilpass deg for å lykkes.

Kundenes etterspørsel etter flere digitale tjenester er utfordrende for alle virksomheter, spesielt nå. Dette krever driftsmodeller som setter kundenes behov i sentrum av enhver digital transformasjonsstrategi. Organisasjoner må sørge for at de er rustet for denne endringen – og smidige nok til å tilpasse seg den.

Har du kommentarer eller spørsmål? Ta kontakt med våre eksperter for å få mer informasjon.

Kontakt oss!
Sebastian Bartoldsson
Product Manager
Sikkerhet er en hovedprioritet for alle betalingsleverandører. Løsninger som BankID i kombinasjon med digital betaling har gitt bedre beskyttelse til person- og betalingsopplysningene våre. Men det medfører også et ekstra trinn i betalingsopplevelsen. Kan nettbetaling være både enkelt og sikkert?
Sikker betaling uten innlogging
Stine Bækos
22.03.2022
3 minutter
Sikkerhet er en hovedprioritet for alle betalingsleverandører. Løsninger som BankID i kombinasjon med digital betaling har gitt bedre beskyttelse til person- og betalingsopplysningene våre. Men det medfører også et ekstra trinn i betalingsopplevelsen. Kan nettbetaling være både enkelt og sikkert?
Antall selskaper som tilbyr abonnement har økt kraftig de siste årene. I tillegg til tradisjonelle tjenester som internett, strøm og forsikringer har mange forbrukere i dag også abonnement på strømmetjenester, matleveranser og helsetjenester med mer. Listen er lang, og med stadig flere bedrifter som tilbyr abonnementsbetaling øker konkurransen om kundene. Selskapene som klarer å levere de beste kundereisene og skaper verdi i alle ledd av kundelivssyklusen, vil bli de fremtidige vinnerne.
Abonnement – fakturaen er mer enn bare en betalingsmåte
Peter Wilmenius
08.12.2021
4 minutter
Antall selskaper som tilbyr abonnement har økt kraftig de siste årene. I tillegg til tradisjonelle tjenester som internett, strøm og forsikringer har mange forbrukere i dag også abonnement på strømmetjenester, matleveranser og helsetjenester med mer. Listen er lang, og med stadig flere bedrifter som tilbyr abonnementsbetaling øker konkurransen om kundene. Selskapene som klarer å levere de beste kundereisene og skaper verdi i alle ledd av kundelivssyklusen, vil bli de fremtidige vinnerne.
Gjennom å automatisere interne prosesser kan våre medarbeidere bruke mer tid på oppgaver bidrar til en bedre kundereise for sluttkunden.
Slik bidrar automatisering til mer personlige kundereiser
Fredrik Solum
11.08.2021
4 min
Gjennom å automatisere interne prosesser kan våre medarbeidere bruke mer tid på oppgaver bidrar til en bedre kundereise for sluttkunden.