Søk
Abonnér

Hva er viktigst når man håndterer inkasso i utlandet?

Tanja Musolf
20.01.2022 | 5 min
En mann som er i et jobbmøte

Det er ikke uvanlig at inkassoprosessen håndteres problemfritt i det lokale markedet, samtidig som andre markeder er så komplekse og annerledes enn "hjemmebanen" at det byr på store utfordringer.

Å mestre inkasso i utlandet er virkelig en balansekunst. Internasjonale selskaper som genererer fordringer i utlandet, må holde styr på mange regulatoriske, juridiske og samfunnsmessige forskjeller. Så, hvordan gjør man inkasso i utlandet mest effektivt? Ved å bruke en modell som administreres sentralt, men også er tilpasset behovene i hvert enkelt land – med andre ord, med en globalisering av inkassovirksomheten.

Utfordringene ved inkasso i utlandet

Ulike kulturer og markedsforhold gjør at lokal kunnskap og erfaring er uunnværlig når man jobber med inkasso i utlandet. Denne desentraliserte tilnærmingen innebærer imidlertid betydelige utfordringer for virksomheter – med alt fra valg av riktig partner, til regulering og håndtering av partnerskapene, samt teknisk integrasjon og rapportering.

Inkassoforskrifter og lover varierer fra land til land. I land som Tyskland, Østerrike, Sveits og i Norden er inkassogebyrer lovlig og offentlig regulert. Men det er ikke slik i alle europeiske land. I tillegg er det ulike krav til data- og forbrukerbeskyttelse som også har innvirkning på inkassoprosessen. Like viktig er det med kulturelle hensyn. Dette krever lokal ekspertise – noen som kjenner alle de lokale hensynene som må ivaretas.

Mange internasjonale markeder kan by på utfordringer

Det kan være tidkrevende og komplekst å håndtere inndrivelse av inkasso i utlandet. På grunn av alle de ulike faktorene i hvert enkelt land blir sammenligningsgrunnlaget og rapportering utfordrende.  Det fremstår nesten som umulig å presentere en rapport på en enhetlig og sammenlignbar måte, på tvers av alle land. Og med et dårlig datagrunnlag er det vanskelig å sammenligne resultater og vurdere forbedringspotensialet.

CrossCollect - Innovativ IT-plattform for internasjonal inkasso

Hva hvis du kunne samle all informasjon fra inkasso i utlandet på én sentral, automatisert IT-plattform med standardiserte grensesnitt og funksjoner? Det er faktisk mulig med CrossCollect. 

Med egen lokal virksomhet og nøye utvalgte partnere er vi til stede i 21 land, rigget for å gi kundene våre lokal kunnskap og erfaring i utlandet. Det gjør at vi kan gi internasjonale selskaper den perfekte kombinasjonen av lokal ekspertise og sentral styring, med IT-plattformen vår, som er automatisert og gir sammenlignbar rapportering. Teknologiske plattformer hjelper med å effektivisere og forenkle utfordringer ved internasjonal innfordringer.

Men vi gir oss ikke med det. I disse dager oppretter vi en internasjonal inkassosentral som skal møte behovene for de selskapene som har global distribusjon, men samtidig relativt små volumer per land.

Oversikt over fordelene med CrossCollect:

CrossCollect gjør inkassoprosessen enklere, og gir automatiserte og effektive innkrevningsprosesser. Slik kan vi hjelpe din bedrift med inkassokrav i utlandet:

  • Lokal ekspertise:Kundene får en bedre brukeropplevelse fordi vi tilpasser oss spesifikke markedsforhold og kulturer.
  • Mindre administrasjon: Vi koordinerer lokale inkassoleverandører, og dere får kun én kontaktperson.
  • Minimal innsats, maksimal effektivitet: En enkel plattform med enhetlig brukergrensesnitt som sørger for kostnadseffektiv inkasso i alle landene dere opererer i. Plattformen gjør det enkelt å skalere fordringsstyringen etter behov.
  • 100 prosent transparens: Systematiske og informative rapporter for hvert land, som enkelt lar seg sammenligne..
  • Økt løsningsgrad: Lokal kjennskap til markedet og kundegruppen gir bedre løsningsgrad.

Ønsker du mer informasjon om hvordan CrossCollect kan bidra til bedre internasjonal inkasso for din virksomhet? Da ser jeg frem til å høre fra deg! Ta kontakt via linkedin eller email nå.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med meg!

Tanja Musolf
Vice President International Key Account Management