Søk
Abonnér

Internasjonale fordringer og teknologi

Tanja Musolf
16.10.2019 | 5 min

Internasjonale fordringer med lokal ekspertise som suksessfaktor

For å levere en vellykket inkassotjeneste er det først og fremst viktig å ta hensyn til lokale lover og det kulturelle landskapet. Derfor er det vesentlig at innkrevingsprosessen foregår i det aktuelle landet og med lokale kontaktpunkter. For selskaper som opererer internasjonalt innebærer dette tilstedeværelse og krav til innkrevingskompetanse i mange land. Et samarbeid med en internasjonal inkassopartner med lokal tilstedeværelse kan være en fornuftig løsning.

Effektive IT-prosesser og sikker utveksling av data i begge retninger spiller en viktig rolle.

20 prosent av alle betalinger i Vest-Europa er forsinkede

Samtidig som man skal behandle skyldnere på en best mulig måte, er det viktig at selskapene ikke glemmer verdien av effektiv innfordring. Rundt 20 prosent av alle betalinger i Vest-Europa er forsinkede. En stor andel av de forsinkede fordringene ville forblitt ubetalt uten profesjonell oppfølging og passende innfordringsmetoder. På grunn av graden av kompleksitet ved internasjonal innkreving, er det fornuftig å se på effektiviteten til prosessen. I den digitale tidsalder spiller effektive IT-prosesser og sikker utveksling av data i begge retninger en viktig rolle. Selv om digitalisering har vært et hett tema de siste årene, forteller kundene meg at implementeringen av den internasjonale innkrevingsprosessen i selskapene deres fremdeles har en lang vei å gå.

Innfordring med sikker administrasjon og fornuftig bruk av data

Informasjonen som kreves for innkrevingsprosessen finnes nå stort sett tilgjengelig i digitale former. Imidlertid er det fortsatt mye å gå på når det gjelder håndtering og bruk av data. Sensitive data blir noen ganger sendt på en relativt utrygg måte via e-post. I andre tilfeller er det utviklet spesifikke grensesnitt for hvert land, som må betjenes hver for seg, noe som fører med seg mye ekstra implementerings- og vedlikeholdsarbeid. En sentral IT-plattform med automatiserte prosesser og standardiserte grensesnitt, der datautvekslingen gjøres på en tryggere og mer effektiv måte, kan være en løsning.

En fordel ved standardisert datakommunikasjon og -bruk som ikke skal undervurderes, er mer enhetlige og  sammenlignbare resultatrapporter i alle land. Denne ensartetheten og gjennomsiktigheten gjør det mulig for sentralt styrte selskaper å bruke og analysere data på en bedre måte, noe som gir ytterligere fordeler.

Løsningen for god innfordring ligger i kombinasjonen

Personlig er jeg overbevist om at økonomiske fordeler ved internasjonal innfordring kan realiseres i enda større grad hvis den lokale tilstedeværelsen og kompetansen kombineres med mulighetene som ligger i digitalisering. Dette får jeg bekreftet fra kunder som allerede bruker CrossCollect, en kombinasjon av internasjonale Arvato-inkassotjenester og den internasjonale innkrevingsplattformen vår.

Du finner mer informasjon om hvordan Arvato Financial Solutions kan hjelpe deg med utfordringene knyttet til lokal og internasjonal innkreving her eller ved å kontakte oss direkte.

Kontakt oss
Tanja Musolf
Vice President International Key Account Management

Mest leste blogginnlegg

Likviditet & Kontantstrøm
Hva gjør man når man mangler kapital for å utvide kjernevirksomheten? Les hvordan salg av misligholdte fordringer kan være et godt alternativ
Misligholdte fordringer og inkasso er ikke nødvendigvis negativt
Henrik Gustafsson
26.04.2022
4 min
Hva gjør man når man mangler kapital for å utvide kjernevirksomheten? Les hvordan salg av misligholdte fordringer kan være et godt alternativ
Delingsøkonomi og mobilitet
Fremtidens mobilitet? Delingsmodeller? Mikromobilitet? Intermodal transport?
➨ Nye forretningsmodeller ➨ Finansielle transaksjonsprosesser ➨ Løsninger
Fremtidens mobilitet: Byer, biler og ønsket om å dele
Kay Dallmann
08.04.2022
4 min
Fremtidens mobilitet? Delingsmodeller? Mikromobilitet? Intermodal transport?
➨ Nye forretningsmodeller ➨ Finansielle transaksjonsprosesser ➨ Løsninger
Digital Transformasjon
Studier viser at det er fem ganger dyrere å skaffe nye kunder enn å holde fast på dem du har. Siden kundene når som helst kan si opp abonnementet, er det svært viktig å levere verdi hver gang produktet brukes. Les våre tips for å få flere kunder til å fornye abonnementet!
5 tips for å øke fornyelsesraten for abonnementer
Michaela Munitzk
22.02.2022
5 minutter
Studier viser at det er fem ganger dyrere å skaffe nye kunder enn å holde fast på dem du har. Siden kundene når som helst kan si opp abonnementet, er det svært viktig å levere verdi hver gang produktet brukes. Les våre tips for å få flere kunder til å fornye abonnementet!