Søk
Abonnér

Misligholdte fordringer og inkasso er ikke nødvendigvis negativt

Henrik Gustafsson
26.04.2022 | 4 min

Salg av misligholdte fordringer og inkasso

Hva gjør du hvis kostnad-nytte-forholdet for behandling av fordringer ikke lenger er fornuftig? Eller dersom du mangler kapitalen som kreves for å utvide kjernevirksomheten? Salg av misligholdte fordringer kan være et egnet alternativ.

Suksess avhenger av ulike faktorer, og etter min erfaring er timing en av de viktigste.

Bedrifter i nesten alle bransjer står overfor daglige utfordringer med at kunder misligholder sine forpliktelser. I Arvato Financial Solutions ser vi tydelig at problemet ikke nødvendigvis er knyttet til faktorer som kundenes inntekt, alder eller sivilstand. Det er selvsagt mulig å redusere risikoen for tap på fordringer, for eksempel med forebyggende risikostyring og effektiv forvaltning av fordringer. Salg av misligholdte fordringer kan også være et skritt i riktig retning for å øke likviditeten og redusere den interne arbeidsmengden. Men suksess avhenger av ulike faktorer, og etter min erfaring er timing en av de viktigste.

1. Velg riktig tidspunkt for salg av fordringer

For å sikre kostnad-nytte-forvaltningen av kundefordringer bør foretakene avgjøre på hvilket tidspunkt det ikke lenger lønner seg å bruke interne ressurser, og når et alternativ som å selge sine fordringer kan være økonomisk fornuftig. Et engangssalg av fordringer kan for eksempel være et godt alternativ for en portefølje av fordringer som har akkumulert gjennom årene. En enda mer bærekraftig løsning er løpende salg av fordringer. Avhengig av foretakets ønske kan dette foregå fra den andre purringen eller etter flere måneder med egen inndrivelse.

2. Sikre pålitelig inkasso – også internasjonalt

Det er åpenbart at kundeforholdet er av fundamental betydning i alle foretak. Dette er tilfelle selv om en kunde ikke betaler, og ofte er disse kundene bare midlertidig i en vanskelig økonomisk situasjon. Avhengig av omfanget av den totale gjelden en kunde har, kan en slik fase vare i mange år. Da gjelder det å finne en funksjonell løsning sammen med den aktuelle kunden. Under alle omstendigheter må det kun brukes lovlige inkassotiltak, og følgelig kreves det erfaring og kløkt ved håndtering av slike kunder, som selvsagt, til enhver tid skal behandles med respekt.

Ettersom mange foretak tilbyr sine produkter eller tjenester i mer enn ett land, er den lokale inkassokompetansen et annet viktig kriterium. Dette gjelder både språklige og kulturelle ferdigheter samt kompetanse innen de juridiske inkassoprosessene, som varierer vesentlig fra land til land.

3. Sett krav om åpenhet og bærekraftige tilbud

Hva er verdien av en fordringsportefølje? Det er ingen tommelfingerregler her, for det er vanligvis ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet. Aspekter som den underliggende transaksjonen som fordringene er et resultat av, salgskanaler, kredittvurdering, fordringsbeløp, alder på fordringen og kredittvurdering av kunden må inngå i vurderingen, i tillegg til tidligere inkassotiltak. Dette krever både en åpen dialog mellom leverandøren og den potensielle kjøperen og at kjøperen har lang erfaring av kjøp av store B2C-porteføljer. Spesielt ved løpende salg av fordringer må foretakene få en god oppfatning av hvorvidt forretningspartneren har identifisert og vurdert de relevante påvirkningsfaktorene korrekt. Først da kan foretakene sikre at et tilbud om løpende kjøp av fordringer er en bærekraftig løsning.

Velg riktig inkassopartner

Dette er bare tre av suksessfaktorene som en bedrift bør tenke på når de vurderer salg av kundefordringer. Andre faktorer for et vellykket salg av fordringer kan være effektiv innlemmelse og påfølgende prosesser, sikring av samsvar (f.eks. datavern og mva.) og overveielse av vesentlige sider ved kjøps- og overdragelsesavtalen.

Med en allsidig finansiell partner/totalleverandør kan B2C-foretak også utvide betalingsalternativene sine, som for eksempel med kjøp på faktura. Dette er et rimeligere betalingsalternativ som er bevist at øker konverteringen. Dersom foretaket velger å selge fordringen på et så tidlig tidspunkt får foretaket frigitt kapitalen straks, og kan dermed bruke kapitalen mer effektivt, til neste innovasjonstrinn eller til å utvide kjernevirksomheten.

Du finner mer informasjon om dette, samt muligheten til å be om rådgivning eller tilbud her.

Kontakt oss
Henrik Gustafsson
Senior Sales Manager

Mest leste blogginnlegg

Delingsøkonomi og mobilitet
Fremtidens mobilitet? Delingsmodeller? Mikromobilitet? Intermodal transport?
➨ Nye forretningsmodeller ➨ Finansielle transaksjonsprosesser ➨ Løsninger
Fremtidens mobilitet: Byer, biler og ønsket om å dele
Kay Dallmann
08.04.2022
4 min
Fremtidens mobilitet? Delingsmodeller? Mikromobilitet? Intermodal transport?
➨ Nye forretningsmodeller ➨ Finansielle transaksjonsprosesser ➨ Løsninger
Digital Transformasjon
Studier viser at det er fem ganger dyrere å skaffe nye kunder enn å holde fast på dem du har. Siden kundene når som helst kan si opp abonnementet, er det svært viktig å levere verdi hver gang produktet brukes. Les våre tips for å få flere kunder til å fornye abonnementet!
5 tips for å øke fornyelsesraten for abonnementer
Michaela Munitzk
22.02.2022
5 minutter
Studier viser at det er fem ganger dyrere å skaffe nye kunder enn å holde fast på dem du har. Siden kundene når som helst kan si opp abonnementet, er det svært viktig å levere verdi hver gang produktet brukes. Les våre tips for å få flere kunder til å fornye abonnementet!
Kundereise
Antall selskaper som tilbyr abonnement har økt kraftig de siste årene. I tillegg til tradisjonelle tjenester som internett, strøm og forsikringer har mange forbrukere i dag også abonnement på strømmetjenester, matleveranser og helsetjenester med mer. Listen er lang, og med stadig flere bedrifter som tilbyr abonnementsbetaling øker konkurransen om kundene. Selskapene som klarer å levere de beste kundereisene og skaper verdi i alle ledd av kundelivssyklusen, vil bli de fremtidige vinnerne.
Abonnement – fakturaen er mer enn bare en betalingsmåte
Peter Wilmenius
08.12.2021
4 minutter
Antall selskaper som tilbyr abonnement har økt kraftig de siste årene. I tillegg til tradisjonelle tjenester som internett, strøm og forsikringer har mange forbrukere i dag også abonnement på strømmetjenester, matleveranser og helsetjenester med mer. Listen er lang, og med stadig flere bedrifter som tilbyr abonnementsbetaling øker konkurransen om kundene. Selskapene som klarer å levere de beste kundereisene og skaper verdi i alle ledd av kundelivssyklusen, vil bli de fremtidige vinnerne.