Søk
Abonnér

Misligholdte fordringer og inkasso er ikke nødvendigvis negativt

Arne Harff
21.06.2020 | 4 min

Salg av misligholdte fordringer og inkasso

Hva gjør du hvis kostnad-nytte-forholdet for behandling av fordringer ikke lenger er fornuftig? Eller dersom du mangler kapitalen som kreves for å utvide kjernevirksomheten? Salg av misligholdte fordringer kan være et egnet alternativ.

Suksess avhenger av ulike faktorer, og etter min erfaring er timing en av de viktigste.

Bedrifter i nesten alle bransjer står overfor daglige utfordringer med at kunder misligholder sine forpliktelser. I Arvato Financial Solutions ser vi tydelig at problemet ikke nødvendigvis er knyttet til faktorer som kundenes inntekt, alder eller sivilstand. Det er selvsagt mulig å redusere risikoen for tap på fordringer, for eksempel med forebyggende risikostyring og effektiv forvaltning av fordringer. Salg av misligholdte fordringer kan også være et skritt i riktig retning for å øke likviditeten og redusere den interne arbeidsmengden. Men suksess avhenger av ulike faktorer, og etter min erfaring er timing en av de viktigste.

1. Velg riktig tidspunkt for salg av fordringer

For å sikre kostnad-nytte-forvaltningen av kundefordringer bør foretakene avgjøre på hvilket tidspunkt det ikke lenger lønner seg å bruke interne ressurser, og når et alternativ som å selge sine fordringer kan være økonomisk fornuftig. Et engangssalg av fordringer kan for eksempel være et godt alternativ for en portefølje av fordringer som har akkumulert gjennom årene. En enda mer bærekraftig løsning er løpende salg av fordringer. Avhengig av foretakets ønske kan dette foregå fra den andre purringen eller etter flere måneder med egen inndrivelse.

2. Sikre pålitelig inkasso – også globalt

Det er åpenbart at kundeforholdet er av fundamental betydning i alle foretak. Dette er tilfelle selv om en kunde ikke betaler, og ofte er disse kundene bare midlertidig i en vanskelig økonomisk situasjon. Avhengig av omfanget av den totale gjelden en kunde har, kan en slik fase vare i mange år. Da gjelder det å finne en funksjonell løsning sammen med den aktuelle kunden. Under alle omstendigheter må det kun brukes lovlige inkassotiltak, og følgelig kreves det erfaring og kløkt ved håndtering av slike kunder, som selvsagt, til enhver tid skal behandles med respekt.

Ettersom mange foretak tilbyr sine produkter eller tjenester i mer enn ett land, er den lokale inkassokompetansen et annet viktig kriterium. Dette gjelder både språklige og kulturelle ferdigheter samt kompetanse innen de juridiske inkassoprosessene, som varierer vesentlig fra land til land.

3. Sett krav om åpenhet og bærekraftige tilbud

Hva er verdien av en fordringsportefølje? Det er ingen tommelfingerregler her, for det er vanligvis ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet. Aspekter som den underliggende transaksjonen som fordringene er et resultat av, salgskanaler, kredittvurdering, fordringsbeløp, alder på fordringen og kredittvurdering av kunden må inngå i vurderingen, i tillegg til tidligere inkassotiltak. Dette krever både en åpen dialog mellom leverandøren og den potensielle kjøperen og at kjøperen har lang erfaring av kjøp av store B2C-porteføljer. Spesielt ved løpende salg av fordringer må foretakene få en god oppfatning av hvorvidt forretningspartneren har identifisert og vurdert de relevante påvirkningsfaktorene korrekt. Først da kan foretakene sikre at et tilbud om løpende kjøp av fordringer er en bærekraftig løsning.

Velg riktig inkassopartner

Dette er bare tre av suksessfaktorene som en bedrift bør tenke på når de vurderer salg av kundefordringer. Andre faktorer for et vellykket salg av fordringer kan være effektiv innlemmelse og påfølgende prosesser, sikring av samsvar (f.eks. datavern og mva.) og overveielse av vesentlige sider ved kjøps- og overdragelsesavtalen.

Med en allsidig finansiell partner/totalleverandør kan B2C-foretak også utvide betalingsalternativene sine, som for eksempel med kjøp på faktura. Dette er et rimeligere betalingsalternativ som er bevist at øker konverteringen. Dersom foretaket velger å selge fordringen på et så tidlig tidspunkt får foretaket frigitt kapitalen straks, og kan dermed bruke kapitalen mer effektivt, til neste innovasjonstrinn eller til å utvide kjernevirksomheten.

Du finner mer informasjon om dette, samt muligheten til å be om rådgivning eller tilbud her

Kontakt oss
Arne Harff
Vice President Debt Purchase Central Europe

Mest leste blogginnlegg

Delingsøkonomi og mobilitet
Arvato Financial Solutions har publisert en ny rapport som oppsummerer de nordiske forbrukernes parkeringsvaner, deres atferd og preferanser. Les videre for å lære hvordan prognosen for fremtidens parkering ser ut.
Digital transformasjon innen mobilitet: Dette mener de nordiske forbrukerne
Kristin Reklev
07.10.2021
3 min
Arvato Financial Solutions har publisert en ny rapport som oppsummerer de nordiske forbrukernes parkeringsvaner, deres atferd og preferanser. Les videre for å lære hvordan prognosen for fremtidens parkering ser ut.
Kundereise
Gjennom å automatisere interne prosesser kan våre medarbeidere bruke mer tid på oppgaver bidrar til en bedre kundereise for sluttkunden.
Slik bidrar automatisering til mer personlige kundereiser
Anna Anderén
11.08.2021
4 min
Gjennom å automatisere interne prosesser kan våre medarbeidere bruke mer tid på oppgaver bidrar til en bedre kundereise for sluttkunden.
Digital Transformasjon
Norske medie- og underholdningsselskap er blant våre mest digitale og nyskapende bedrifter. Og når de trekkes frem som næringslivets beste eksempler innen digital transformasjon, har det blant annet sammenheng med at deres inntektsmodeller tidlig ble satt under press.
Automatisering og digitalisering med Schibsted, Norges største mediehus
Morten Kaland
19.11.2019
4 min
Norske medie- og underholdningsselskap er blant våre mest digitale og nyskapende bedrifter. Og når de trekkes frem som næringslivets beste eksempler innen digital transformasjon, har det blant annet sammenheng med at deres inntektsmodeller tidlig ble satt under press.