Søk
Abonnér

«Vi vurderer å selge de utestående kundefordringene våre, men hvor mye er de verdt?»

Henrik Gustafsson
16.11.2021 | 3 min

Hvor mye du kan få for bedriftens utestående fordringer, varierer mye. Prisen påvirkes av en rekke ulike parametere, som for eksempel størrelsen på fordringene, alder, om det er et B2C- eller B2B-krav, kredittvurdering, bransje osv.

Hovedmotivasjon for å selge utestående fordringer

Selskaper som henvender seg til oss med forespørsler om kjøp av kundefordringer representerer alle bransjer. Erfaringsmessig er de utestående fordringene i gjennomsnitt rundt 1–3 år gamle.  Men hovedmotivasjonen for å selge er den samme for nesten alle selskaper: Å frigjøre kapital og unngå unødvendige utgifter til administrasjon.

Her er et typisk eksempel:

La oss si at du driver en nettbutikk med interiørprodukter. Du har ca. 15 millioner kronor i ubetalte fordringer som er inntil tre år gamle. Du vurderer å selge dem og tar kontakt med oss for et tilbud.

Vi ber om informasjon om fordringene hvor vi krever transparens og en god dialog. Vi analyserer porteføljen og basert på resultatet gir vi deg et tilbud i henhold til markedsprisen.

I de fleste tilfeller bestemmer selskapene seg for å selge. Mange føler en lettelse for at man har frigjort kapital og slipper ansvaret for den spesialistoppgaven det er å håndtere dette internt. Samtidig får vi lov til å gjøre det vi kan best.

I noen tilfeller velger selskapet å inngå en kontinuerlig kjøpsavtale med oss. Hovedfordelen med kontinuerlige kjøp er forutsigbarheten det gir. Det gjør det mulig for selskapene å vite nøyaktig hvor stor likviditet de vil få hver måned. Det er ganske vanlig å selge fordringen når den overføres til inkasso, men mulighetene er mange. Vi har lang erfaring i å levere løsninger som passer selskapets individuelle behov.  

Mange føler en lettelse for at man har frigjort kapital og slipper ansvaret for den spesialistoppgaven det er å håndtere dette internt. 

 

«Gode kunder» kan ha ubetalte fordringer 

Det er en siste, men veldig viktig faktor som jeg ikke har nevnt enda. Bak de ubetalte fordringene står det mennesker som tidligere har vært gode kunder. Hvis de behandles ordentlig og havner i en annen økonomisk situasjon, kan de bli lojale og gode kunder igjen. Hos Arvato Financial Solutions setter vi vår ære i å håndtere denne delen av kundereisen for våre klienter og sikrer at alle kunder, selv de som bruker lengre tid på å betale, behandles med respekt. Dette gjelder også internasjonalt. Vi leverer tjenester til selskaper over hele Europa og har lokal kunnskap om kultur, nasjonale lover og forskrifter.

Bak de ubetalte fordringene står det mennesker som tidligere har vært gode kunder.

Vil du vite hvor mye dine utestående fordringer er verdt? Ta kontakt med meg, så finner vi ut av det.

Kontakt oss
Henrik Gustafsson
Senior Sales Manager