Puls – Arvato Financial Solutions’ lederblogg

Vårt mål er å bli FinTech-selskapet som setter mennesket i fokus. Les mer om hvorfor vi har tro på økosystemer, bærekraftig forbruk og økonomisk åpenhet.

Søk

Innledning

For noen måneder siden startet vi vår reise mot å bli FinTech-selskapet som setter mennesket i fokus. Vi startet med en transformasjonsprosess i hjertet av selve selskapet, der vi så nærmere på vårt formål og hvordan vi samarbeider. Nå har vi en ny visjon og retning for virksomheten. Vi har definert hvilken rolle vi ønsker å ha i samfunnet, og hvilke viktige pilarer som skal definere våre fremtidige aktiviteter.


Disse pilarene utgjør selve hjertet i selskapet vårt, vår PULS. Denne nye seksjonen på bloggen handler derfor om Arvato Financial Solutions – om vårt hjerte og vår sjel. Her deler våre ledere sine tanker for å ta deg med på reisen, holde deg oppdatert og gi deg innsikt i vår reise mot å bli FinTech-selskapet der mennesket er i fokus.