Lukk

Energi

Etterspørselen etter energi fortsetter å øke på verdensbasis. Også etter grønn energi, der Norge er en aktiv bidragsyter til nyskapning og økt produksjon innenfor satsingsområder som blant annet vann- og vindkraft. Hele bransjen står midt i en omstillingsprosess med høy konkurranse, behov for teknologi og utvikling, og stor sannsynlighet for regulatoriske endringer.

Innsikt kan gjøre energibedrifter mer konkurransedyktige

Høy konkurranse og prisfokus gjør det ekstremt viktig for energibedrifter å ha fokus på sluttkunden. Det må være enkelt å bytte leverandør når en ønsker det, og søkemotorer for prissammenligning og målinger av kundetilfredshet er sentrale verktøy i konkurransen.

Samtidig er det desto viktigere å jobbe proaktivt for å tiltrekke seg nye kunder. Med bruk av innsikt og data kan man i større grad enn før spesialtilpasse kommunikasjon og tilbud til ulike  kundegrupper, og evaluere kredittrisiko hos og verdien av de ulike kundene. Med de riktige kundene i porteføljen kan man for eksempel redusere kundefrafall og utestående fordringer.

Våre kvalitetsløsninger for energibransjen

Finansiering

For energiselskaper som har behov for økt kontantstrøm, har vi finansieringsløsninger som er tilpasset bransjen, og for mange selskaper er det løsningen de trenger for å vokse.

Datadrevne beslutninger

Vi benytter datamodeller og statistiske modeller for å vurdere kredittrisiko og for å optimalisere beslutninger i økonomi- og inkassoprosessen.

Kundeopplevelse

Gjennom å tilby gode betalingsalternativer og kommunikasjon i skyldnerens foretrukne kanaler, bidrar vi til en bedre kundeopplevelse. Bruken av data og analyse har bidratt til høyere andel løste saker for kundene våre i telebransjen.

Kundereise

Vi vil være en fleksibel samarbeidspartner for selskapet ditt både i håndtering av eksisterende produkttilbud og eventuelle nysatsinger, samt bidra til å forbedre kundereisen.

Våre eksperter har god kunnskap om energibransjen, og vi kjenner behovene til kundene deres. Vi ser viktigheten av kundereisen som en helhet – og hvor avgjørende det er å opprettholde et godt forhold til alle kunder, også de som er forsinket med en betaling.

I inkassoprossessen tilbyr vi løsninger som er tilpasset skyldnerens spesifikke behov. I praksis innebærer dette et utvalg av kommunikasjonskanaler overfor skyldneren, inkludert digitale plattformer som SMS, digipost og kundeportaler i tillegg til tradisjonelle telefonsamtaler og brevpost. Det innebærer også å gi skyldneren muligheten til å velge et foretrukket betalingsalternativ, enten det er med kort, mobilbetaling eller e-faktura i nettbanken.

Våre løsninger for energibransjen

En internasjonal partner for vekst

Siden Arvato Financial Solutions er et internasjonalt selskap med kontor i hele Norden og Europa, så vi kan legge til rette for og hjelpe selskapet deres med å ekspandere utover landegrensene sammen med en trygg finansiell partner.

Spørsmål? Ta kontakt, da vel!

Hvordan kan vi hjelpe deg?