Lukk

Telekommunikasjon

Telekommunikasjon

Telekommunikasjonsbransjen er i en nærmest konstant digital transformasjon, der man prøver å utnytte det fulle potensialet til nye teknologier. Kontinuerlig innovasjon både innen teknologi og forretningsmodeller, blant teleselskaper og operatører, har skapt optimisme i bransjen. I løpet av 2020 skal 5G lanseres i en lang rekke land, noe som kan danne grunnlag for ytterligere innovasjon.

Fokus på sikkerhet og kundeopplevelsen i telekombransjen

Med digital transformasjon kommer både muligheter og utfordringer. En kjent utfordring er sikkerhet. Det gikk ikke en uke i 2019 uten nyheter om datainnbrudd eller nettverk som ble utsatt for angrep. Som en konsekvens har teleselskaper strenge sikkerhetstiltak, og de ønsker samarbeidspartnere som kan vise til de samme høye sikkerhetsstandardene. 

En mulighet som de fleste teleselskaper har benyttet seg av, er fokuset på en forbedret kundeopplevelse. I Arvato Financial Solutions har vi de økonomiske prosessene og løsningene som teleselskaper trenger for å sikre en trygg og sømløs opplevelse gjennom hele kundereisen. 

Våre kvalitetsløsninger for telekomindustrien

Prosessoptimalisering

Vi optimaliserer våre interne og eksterne prosesser med sikte på kontinuerlig å øke kostnadseffektiviteten og kvaliteten på vegne av kundene våre. Automatisering og sanntidsrapportering er viktige elementer.

Datadrevne beslutninger

Vi bruker data og statistiske modeller for å optimalisere beslutninger i økonomi- og inkassoprosessen.

Kundeopplevelse

Gjennom å tilby gode betalingsalternativer og kommunikasjon i skyldnerenes foretrukne kanaler, bidrar vi til en forbedret kundeopplevelse. Bruken av data og analyse har bidratt til høyere andel løste saker for kundene våre i telebransjen.

Kundereise

Samarbeidet vårt med selskaper i telebransjen håndteres som strategiske partnerskap, hvor vi etablerer en tydelig arbeidsmåte som fremmer proaktivitet og åpenhet i samarbeidet. Vi er også opptatt av å være en smidig partner som kan håndtere både eksisterende produkttilbud og eventuelle nysatsinger samt bidra til å forbedre kundereisen.

Vi forstår bransjen og vi kjenner kundene dine. Vi ser viktigheten av kundereisen som en helhet – og hvor avgjørende det er å opprettholde et godt forhold til en kunde som er forsinket med en betaling. Vi tilbyr kundesentriske løsninger som er tilpasset skyldnerens spesifikke behov. I praksis innebærer dette et utvalg av kommunikasjonskanaler overfor skyldneren, inkludert digitale plattformer som SMS, digipost og kundeportaler i tillegg til tradisjonelle telefonsamtaler og brevpost. Det innebærer også å gi skyldneren muligheten til å velge et foretrukket betalingsalternativ, enten det er med kort, mobilbetaling eller e-faktura i nettbanken.

Vi vet av erfaring at digitale kundereiser vanligvis fører til kostnadsbesparelser – både direkte og indirekte. For et teleselskap kan dette føre til økt lønnsomhet og færre innkommende saker for kundeservice. I tillegg ser vi at den digitale kundereisen ofte fører til økt kundetilfredshet og redusert kundefrafall.  Den strategiske partnerskapsmodellen bidrar også til bedre rapportering og oppfølging.

Betalingsalternativer

Målrettet kommunikasjon

Distribusjonskanaler

Selvbetjeningsportaler

Kundene våre i telebransjen

Arvato har flere kunder i telebransjen i Norden og Europa. Telecom er en av bransjene vi fokuserer mest på, og hvor vi kontinuerlig gjør forbedringer for å imøtekomme kundenes behov. I dag leverer vi tjenester til flere ledende aktører som Telenor i Danmark og Norge, og Hallon og Vimla i Sverige. Kunnskapen og aktiviteten vår knyttet til telebransjen gjør oss til en bransjeleder i dette segmentet.

Finn ut mer om kundene våre i telebransjen

Våre produkter for telebransjen

Spørsmål? Ta kontakt, da vel!

Hvordan kan vi hjelpe deg?