Lukk

Transport og parkering

Et utvalg bransjeløsninger for parkering, transport og mobilitet

Forskere spår at mobilitet kan bli det viktigste forretningsområdet i verdensøkonomien innen 2030. I tillegg mener mange at norsk industri kan posisjonere seg som en verdensledende leverandør innen dette feltet. Stikkordene er teknologi, nullutslipp, autonomi og digitalisering. Vi skal være med på dette. Sammen med våre samarbeidspartnere innenfor transport og parkering leverer vi løsninger som annerkjennes internasjonalt, og vi skal fortsette å vokse og bli enda bedre i denne bransjen.

«Ny» forretningsmodell i transportbransjen

Delingstjenester som Nabobil, Green Mobility, bysykkel og Tier har blitt en integrert del av hverdagen i byen. Det dukker stadig opp flere selskaper med deling som forretningskonsept, samtidig som godt etablerte aktører som VY og Ruter utvider sine tjenester.  Verdien av delingsøkonomien forventes å øke til 335 milliarder dollar innen 2025, og i Kina vil delingsøkonomien utgjøre 10 prosent av BNP allerede neste år. Deling ikke bare er en trend, men snarere selve motoren i en ny forretningsmodell som baserer seg på kollektiv bruk – i stedet for kjøp.

Arvato Financial Solutions tilbyr betalingsløsninger og finansielle tjenester som legger til rette for at din bedrift innen transport og parkering skal fortsette å vokse. Vår teknologiplatform gjør det enkelt å integrere våre finansielle tjenester opp mot nye teknologiplatformer.

APCOA og Arvato Financial Solutions baner vei for bomfri parkering

Som en parkeringsaktør, arbeider APCOA kontinuerlig for å forbedre kundereisen og gjøre parkering enklere og mer tilfredsstillende for kundene. 

Jan Arve Kaldheim, Kommersiell Direktør for APCOA Parking i Norway, forklarer at med APCOAs vekstambisjoner er selskapet helt avhengig av å ha partnere som kan tilpasse og utvikle nye løsninger som responderer på selskapets produkter.

Vi er en slik partner for APCOA. Og du kan lese mer som samarbeidet mellom Arvato Financial Solutions ogAPCOA Parking her. 

"Vi er veldig fornøyde med samarbeidet vi har hatt med Arvato over flere år. Arvato er en seriøs aktør som yter god service og profesjonalitet i alle ledd, hvor spørsmål og utfordringer blir kommunisert løpende og blir løst på en god måte."
Kine Lørdal Kine Lørdal
Kontrolldirektør, Aimo Park

Spørsmål? Ta kontakt, da vel!

Hvordan kan vi hjelpe deg?
 

Mer innsikt om parkering og mobilitet

Betalingsløsninger for parkering

Hos oss får du betalingsløsninger for parkering som er oversiktlige, enkle å bruke, og avlaster deg, slik at du kan konsentrere deg om det du er best på - effektiv og lønnsom drift av dine parkeringsanlegg. Vi håndterer alt i fra registrering av betalinger, kundeservice og klagebehandling til betalingsoppfølging og innkreving. Med andre ord: Du beholder oversikten, vi gjør arbeidet.