Lukk

Gratis guide: Slik optimaliserer du purreprosessen

Få lavere kostnader, høyere inntjening og mer fornøyde kunder.

En god purreprosess sparer deg ikke bare for mye hodebry og tid brukt på oppfølging. Når du får på plass en optimalisert og effektiv purreprosess der kunden står i fokus, øker kundetilfredsheten samtidig som kostnadene går ned og inntjeningen opp.

Fordelene er åpenbare og terskelen for å komme i gang er lav. Vi har laget en detaljert guide som gir deg konkrete tips og råd for hvordan du kan begynne optimaliseringen av din purreprosess allerede i dag.

 

Gjør opplevelsen positiv

En uteblitt betaling trenger ikke påvirke kundeforholdet negativt. Nøkkelen er å ha en god dialog og en løsning der kunden raskt og enkelt kan gjøre opp for seg. Det handler om å sette kundens behov i sentrum.

Konkrete råd du kan ta i bruk allerede i dag

Fokus på kundens behov og forventninger
Valg av riktig kommunikasjonskanal, tidspunkt
Automatisering av oppgaver og oppfølging
Det er viktig å ha fokus på det langsiktige forholdet til kundene, og bedre kommunikasjon i purreprosessen styrker akkurat det.
Terje Gaasholt Terje Gaasholt
Director Operations

Spar tid og penger med automasjon

Lange og omstendelige purreprosesser kan fort bli kostbare. Ubetalte og forsinkede fakturabetalinger utgjør en enorm kostnad, både i form av arbeidskraft, tid og konsentrasjon. Ved å ta i bruk robotprosessautomatisering (RPA), kan du avlaste dine ansatte og få en mer effektiv prosess, slik at du kan bruke mer tid på din kjernevirksomhet.