Lukk

Hvordan sikrer du at maskinlæringsmodellene er basert på etiske beslutninger?

Når man automatiserer manuelle prosesser, er man nødt til å vurdere det estiske ansvaret selskapet står ovenfor. Spørsmål man må stille seg selv er blant annet: Hvordan trener man maskinlæringsmodeller til å ta etiske beslutninger? Hva er de største fallgruvene vi må unngå når vi skal benytte oss av AI i finansielle prosesser?  

Last ned vår nye White Paper om AI og Etikk, for å få svarene på disse spørsmålene og mer! I tillegg får du tre tips for å sikre etiske vurderinger når du skal ta i bruk AI i finansielle prosesser.