Lukk
Digital satsing gir resultat på bunnlinjen

Amedia

Digital innovasjon hos Amedia

Amedia satser på digital innovasjon og arbeider målrettet med utvikling og vekst, noe som blant annet har ført til en stor økning i antall digitale abonnenter. - Nøkkelen til veksten er bedriftens tydelige strategi med journalistikken i fokus, sier økonomisjef i Amedia, Sindre Saksæther.

Amedia er norges største utgiver av lokale medier

Amedia er Norges største utgiver av lokale medier. Med over 60 abonnementsaviser, nettaviser og andre publikasjoner, når Amedia daglig ut til 1,9 millioner lesere. Det er mer enn en tredjedel av landets befolkning.  I 2017 var Amedias brutto driftsresultat på 476 millioner kroner, noe som innebar en økning på 96 millioner sammenlignet med 2016. Arvato står for selskapets fakturadistribusjon, purreservice og inkassotjenester.

Sindre Saksæther, Økonomisjed, Amedia

De siste årene har mediebransjen vært preget av et strukturelt skifte fra papir til digitale flater. Utviklingen har gått meget raskt og konkurransen har vært hard. 

Vekst i antall digitale abonnenter

- Dette har lagt press på inntektsutviklingen og gjort det nødvendig med betydelig omstrukturering, sier Saksæther. - I Amedia var vi tidlig ute med å få kontroll over kostnadene. Samtidig la konsernet en tydelig strategi som fokuserer på journalistikken og videreutvikling av innhold.

Nå opplever Amedia sterk vekst i antallet digitale abonnenter og økte opplagsinntekter. 

- Veksten i opplagsinntektene viser at vi har lykkes med strategien. Dette har sammen med fornuftig kostnadsstyring gitt en solid finansiell situasjon og stor handlefrihet, sier økonomisjefen.

Prestisjetung pris for innholdsstrategi

I april ble Amedia tildelt prisen «Best reader revenue initiative» - beste tiltak for å skaffe abonnenter - under European Digital Media Awards. Konsernet fikk prisen for sin systematiske satsing på analysearbeid og innholdsutvikling.  - Dette er et arbeid som gjør det mulig for mediehusene å produsere innhold som de vet treffer og engasjerer leserne, sier Saksæther.

Amedia representert under INMA world Congress of News Media. Foto: Amedia

- Våre analytikere vurderte mer enn 11 000 artikler. På grunnlag av analysene kunne de komme med konkrete anbefalinger til forbedringer. Selve snuoperasjonen ble utført lokalt, og det er ingen tvil om at det er gjort en fantastisk jobb ute i mediehusene for å realisere den nye innholdsstrategien, sier han.

Digitalt først

Redaksjonenes fokus er nå endret til «digitalt først». Journalistene skriver primært for digitale plattformer, og det arbeides hele tiden med å finne rett balanse mellom typer saker og hvor mye av innholdet som bare skal være tilgjengelig for avisenes abonnenter. Samtidig satses det betydelig på mer bruk av levende bilder og streaming. - Dette betyr likevel ikke at vi satser mindre på papiravisene som fortsatt er svært viktige for oss, sier Saksæther.

- Fredriksstad Blad er et godt eksempel på en lokalavis som har fullt fokus på «digitalt først», men som også gir ut et godt papirprodukt seks dager i uken.

I annonsemarkedet lanserte Amedia i 2017 sin nye programmatiske annonseløsning. Produktet ble godt mottatt i markedet, og Amedia tredoblet i siste halvår av 2017 de programmatiske annonseinntektene i forhold til i samme periode året før. Dette har vært et viktig bidrag til at konsernet nå også opplever god vekst i de samlede digitale annonseinntektene. 

I prosessen med å tydeliggjøre strategien og fokusområdene våre, har det vært naturlig å bruke samarbeidspartnere til å utføre de oppgavene som ligger utenfor vår kjernevirksomhet. Vi har veldig mange selskaper og er godt klar over at det kan øke kompleksiteten i arbeidet, men vi er godt fornøyde med den jobben som Arvato gjør for oss.
Sindre Saksæther
Økonomisjef, Amedia

Amedia samarbeider med Arvato Financial Solutions

Vidar Karlsen, som er Amedias kundekontakt i Arvato, er imponert over det Amedia har fått til.

- De har klart å snu utfordringene i mediebransjen til noe positivt. Vi har også stort fokus på digitalisering og mulighetene som det gir,  derfor er samarbeidet vårt med Amedia veldig inspirerende.

Amedia bruker Arvato Financial Solutions’ tjenester for fakturadistribusjon, purrservice og inkasso.

- I prosessen med å tydeliggjøre strategien og fokusområdene våre, har det vært naturlig å bruke samarbeidspartnere til å utføre de oppgavene som ligger utenfor vår kjernevirksomhet. Vi har veldig mange selskaper og er godt klar over at det kan øke kompleksiteten i arbeidet, men vi er godt fornøyde med den jobben som Arvato gjør for oss, sier økonomisjefen.

Amedia har begynt på en digital reise, som vil by på mange spennende muligheter. I fremtiden vil det bli enda viktigere å levere godt kvalitetssikret innhold som leserne kan stole på og som de er villige til å betale for.

- Derfor vil vi tilby enda mer personalisert innhold, samtidig som vi sikrer en bred og informativ nyhetsdekning som bygger opp om demokratiet, sier Saksæther avslutningsvis. 

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift å vokse?

Kristin Reklev
Kristin Reklev
Senior Sales Manager, Norway
E-Mail
kristin.reklev@arvato.com
Phone
+47 228 78 920
Nicolai Grønvold
Nicolai Grønvold
Senior Sales Manager, Norway
E-Mail
nicolai.gronvold@arvato.com
Phone
+47 977 70 007

Kontakt oss