Lukk

Sanoma

Sanoma: Bransjeledende medieselskap i Finland

Sanoma er et bransjeledende medieselskap i Finland, med produkter og tjenester som påvirker livet til millioner av mennesker i Norden på daglig basis. Mediebransjen er i konstant utvikling, og på grunn av disse unike markedskravene velger Sanoma å samarbeide bare med proaktive partnere som kan hjelpe dem med å nå sine forretningsmål, samtidig som de holder tritt med tempoet i endringene.

Ved å samarbeide med Arvato og Telia har Sanoma vært i stand til å utvikle sin virksomhet og å bli mer fleksible enn noen gang før. Denne partnerskapsbaserte tilnærmingen har også økt kvaliteten og forbedret kostnadseffektiviteten.

Taru Puntari, Manager, Financial Shared Services, Sanoma-Group

Taru Puntari jobber som leder i det finansielle servicesenteret som leverer tjenester til hele Sanoma-konsernet. Hun er ansvarlig for det finske teamet, som fungerer som et bindeledd mellom forretningsområdet og tjenesteleverandører.


Ifølge Puntari fokuserer de fleste tjenesteleverandører kun på én kundegruppe. Men Telia og Arvato kunne tilby løsninger for begge. "Å opprettholde kundeforhold er viktig for oss," sier Puntari. "Betalingen må være så enkel og kundevennlig som mulig." 

"Vi ønsket ikke en tjenesteleverandør som bare produserer tjenesten," sier Puntari. "Vi ønsket oss en partner som vi kunne løse problemer sammen med."
Taru Puntari
Manager, Financial Shared Services, Sanoma

Kundefokus er nøkkelen hos Sanoma

Sanoma har to forskjellige kundegrupper. Volumet av kunder innen fobrukergruppen er stort i dette segmentet av markedet, men euroverdien per kunde er liten. En annen kundegruppe er B2B-kunder. Mens antallet er mindre, er verdien av hvert kundeforhold større.

Sanoma krever også fleksible partnere som kan møte utfordringene i hele virksomheten, og utføres derfor regelmessige anbudsprosesser for å sikre kvalitet og konkurransedyktig prising. "Tidligere brukte vi flere tjenesteleverandører," sier hun.  "Vi ønsket å finne ut om det ville være mer gunstig for oss å kombinere og sentralisere tjenester, noe som viste seg å være en suksess."

Sanomas overordnede mål var å forbedre kvaliteten ved hjelp av en ny partner. I løpet av utvelgelsesprosessen ble potensielle partnere vurdert på grunnlag av fleksibilitet, kostnadseffektivitet og kunnskap. Det var også avgjørende med bransje- og markedskompetanse. Puntari forklarer at denne kunnskapen og perspektivet vil hjelpe Sanoma og den nye partneren til å avdekke nye utviklingsideer.

Produserer synergier

Puntari forteller at Telia og Arvato utarbeidet et forslag i anbudsprosessen som viste at selskapene hadde forstått Sanomas krav. Løsningen Arvato foreslo, integrerte fakturering og inkassotjenester som en helhet, noe som førte til nye synergier.

"Vi ønsket ikke en tjenesteleverandør som bare produserer tjenesten," sier Puntari. "Vi ønsket oss en partner som vi kunne løse problemer sammen med."

Kontraktperioden startet i november 2016, og ifølge Puntari gikk innføringen av tjenesten bra, både teknisk og tidsplanmessig. "Helt fra starten delte vi en felles forståelse av innholdet og omfanget av prosjektet" sier hun.

Puntari sier at hun alltid ble orientert om hvem hun skulle henvende seg til ved behov. I tillegg var jobben enkel også i andre henseender: saker ble tatt opp, diskutert og løst på en åpen og profesjonell måte.

"Prosjektet ble godt styrt, og vi opprettholdt et nært samarbeid som bidro til at vi fikk alt oppe og kjøre raskt og effektivt." 

Regelmessig kvalitetskontroll

Puntari bekriver tjenestene fra Telia og Arvato som velfungerende. I tillegg er forvaltningen av kundeforhold og vedlikehold blitt utført som avtalt, uten problemer. "Vi har faste kvalitetsovervåkingsmøter, og kommunikasjonen er virkelig åpen. Det hjelper at de samme personene har vært involvert helt fra begynnelsen."

Når det gjelder samarbeidet, setter Puntari pris på at det har et klart fokus på de viktige sakene for Sanoma. For eksempel har rapporteringen blitt strømlinjeformet for bedre å dekke selskapets behov. "Vi har fått uventede fordeler i tillegg til de økonomiske. For eksempel oppnådde vi besparelser som følge av internasjonal inkasso, fordi dette var en del av den omfattende tjenesten. "

Taru Puntari, Manager, Financial Shared Services, Sanoma-Group

Ukomplisert og åpent samarbeid

Ifølge Puntari har samarbeidet med Telia og Arvato vært smidig, ukomplisert og åpent. 

"Jeg kan også anbefale denne typen tilnærming til andre. Kvaliteten på tjenesten er god, og den overvåkes med et presist sett av indikatorer," forklarer hun. Puntari ser på Telia og Arvato som Sanomas partnere og ikke bare som tjenesteleverandører. 

Outi Strengell-Hytönen, leder for finansielle tjenester hos Telia Finland, har et lignende syn på samarbeidet. "Vi ønsker å generere merverdi ved å foreslå nye utviklingsmål og praksiser, og vi utvikler og løser saker sammen."

Outi Strengell-Hytönen | Director, Financial Services, Telia Finland Oyj

Strengell-Hytönen beskriver Arvato som en fremtidsrettet partner som det er enkelt å samarbeide med for å møte kundenes forskjellige behov. "Vi har et godt og solid team: Sanoma, Telia og Arvato samarbeider for å utvikle service og kvalitet sammen. Vi er alltid fokusert på å forbedre ting."

Per Savander, Key Account Manager for Arvato i Finland, er ansvarlig for Sanomas kunderelasjoner. Savander bemerker at Arvato er en del av Bertelsmann-konsernet, en av verdens største mediebedrifter.

“Sanoma er en viktig kunde for oss. Bedriften har både privat- og bedriftskunder i mange forskjellige publiseringskanaler, og har godt optimaliserte prosesser. Basert på suksessen til dette prosjektet har vårt langsiktige samarbeid et sterkt fundament å bygge på."

Sanoma-Group

  • Leverer innhold til forbrukere, tilbyr markedsføringsløsninger til forretningspartnere og hjelper lærere med å utvikle barnas talent
  • Virksomheter i Belgia, Finland, Nederland, Polen og Sverige
  • I 2017 utgjorde nettoomsetningen 1,4 milliarder euro
  • Sysselsetter over 4 400 fagfolk
  • Aksjen er notert på Nasdaq i Helsingfors
  • Når de fleste finner hver dag

 

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift å vokse?

Kristin Reklev
Kristin Reklev
Senior Sales Manager, Norway
E-Mail
kristin.reklev@arvato.com
Phone
+47 228 78 920

Kontakt oss