Lukk
APCOA Parking og Arvato Financial Solutions

Vi forbedrer kundereisen sammen

En intensivering av samarbeidet for å bane vei for bomfri parkering

Hvis det europeiske parkeringsmarkedet er parat for en forbedret kundereise, har APCOA ambisjonene og erfaringen som skal til for å lede an i utviklingen.

Det hele startet i 2017 da den nye parkeringsforskriften trådte i kraft i Norge, noe som bidro til å underbygge bomfri parkering over hele landet. Som Europas ledende parkeringsaktør, startet APCOA å utvikle en in-house-løsning for å etterkomme den nye forskriften. I denne prosessen innledet vi et samarbeid med Arvato Financial Solutions som finansiell partner.

- Innføringen av ANPR skapte et behov for nye betalingsalternativer, og Arvatos faktureringsløsning var svært viktig for at vi kunne iverksette disse alternative, sier Jan Arve Kaldheim, kommersiell direktør hos APCOA Parking.

Samarbeidet med Arvato Financial Solutions har skapt nye muligheter og inntektskilder for APCOA.

 

Vinner av europeisk innovasjonspris

Og dette har ikke gått ubemerket hen i det globale mobilitetsmarkedet. I fjor utnevnte European Parking Association APCOA’s ANPR-løsning som «den mest innovative parkingsteknologien» på markedet.

- I Norge tar kundene raskt i bruk ny teknologi og ønsker gjerne nye digitale løsninger, og vi verdsetter å kunne operere i et slikt marked med vår prisvinnende teknologi, uttaler Kaldheim.

 

Les mer om våre løsninger for parkeringsbransjen her

Vi ekspanderer til nye markeder

Som en parkeringsaktør, arbeider APCOA kontinuerlig for å forbedre kundereisen og gjøre parkering enklere og mer tilfredsstillende for kundene. Et aspekt i dette er å arbeide proaktivt for å introdusere bomefri parkering utenfor Norges grenser og over hele Europa.

- Lovgiving, lovmessige krav og et fokus på å forbedre kundereisen, varierer stort fra land til land, men vi har nødvendig teknologi, ekspertise og problemløsningskompetanse for å møte denne utfordringen. Vi ønsker å bane vei mot en «ny normal» med bomfri parkering over hele Europa, forklarer Kaldheim.

Med APCOAs vekstambisjoner er selskapet helt avhengig av å ha partnere som kan tilpasse og utvikle nye løsninger som responderer på selskapets produkter.

- Arvato Financial Solutions har bevist at de er og kan være en slik partner. Vi har utviklet oss sammen og vil fortsette denne veksten mens vi samarbeider for å komme inn på nye markeder, sier Kaldheim.

Kontakt oss om løsninger for mobilitetsbransjen

Kristin Reklev
Kristin Reklev
Senior Sales Manager, Norway
E-Mail
kristin.reklev@arvato.com
Phone
+47 228 78 920