Lukk

Business Insight: A deep dive into the Nordic Parking Industry

Med dagens voksende popularitet for delingsøkonomi og mobilitetsløsninger samt den varige uroen forårsaket av pandemien er det viktigere enn noen gang å fremtidssikre produkter og tjenester i parkeringsbransjen.

For å få en bedre forståelse av utviklingen i bransjen og hvilke tjenester og betalingsløsninger som blir viktige i tiden fremover gjennomførte vi en undersøkelse blant sentrale parkeringsaktører i Norden. Kundeundersøkelsen tar for seg både muligheter og utfordringer som parkeringsbransjen står overfor i dag. 

Vår Business Insight dekker fire hovedområder: 

  • Friksjonsfri betaling for parkering i dag og i fremtiden
  • Den økende betydningen av verdiøkende tjenester som konkurransefortrinn
  • Fordelene med fakturering og skiltgjenkjenning (ANPR)
  • Hvordan pandemien har påvirket parkeringsbransjen