Lukk

Utvikle tekniske ferdigheter og utforsk ny teknologi

“Så langt har det å jobbe i Arvato hjulpet meg med å vokse som utvikler. Jeg får muligheten til å jobbe med et bredt spekter av oppgaver, samtidig som jeg bidrar til å gjøre våre kunders behov om til nye programvareløsninger. Jeg lærer nye ting hele tiden, både av mer erfarne kolleger og av selve kodebasen. Det styrker mine tekniske ferdigheter og holder meg oppdatert på den nyeste teknologien."

Nawaraj Khadka, Programvareutvikler i Arvato Financial Solutions

Arvato Financial Solutions Tech lab

Arvato Financial Solutions' Tech lab har 15 team med over 100 dedikerte programvareutviklere som arbeider med ulike løsninger og produkter. De har ansvar for produkter innen netthandel, faktura og faste betalinger. De jobber også med Arvatos utviklerportaler, applikasjonsplattformer og API-er. Hvert team har 3–5 utviklere, én produkteier og én testautomasjonsingeniør. Ressurser innen BI (Business Intelligence), maskinlæring og analyse støtter hvert team.

Ved å la utviklere og eksperter samarbeide i små team, får teamene et totalansvar for hvert spesifikt produkt. Teamet får frihet til å ta egne beslutninger om produktet, backlog og releaser. Som utvikler får du den tiden du trenger for å kunne fokusere på koding og definere et produkt. En rask syklus med hyppige slipp til produksjon og kontinuerlig tilbakemelding skaper et godt læringsmiljø. Programvareutviklere hos Arvato blir dyktige, produktive og får god forretningsforståelse. 

Vi sørger for at du får en god introduksjon og utvikler deg, uansett om du er senior- eller juniorutvikler. Du har en fleksibel arbeidsdag og får mye tillit. Som for eksempel ved å arbeide hjemmefra. Dine nærmeste ledere er teknisk sterke, har mye praktisk erfaring og tar seg tid til deg. Alle medarbeidere har en utviklingsplan. 

Vi tror du er interessert i å jobbe med følgende teknologier:

 • C#.NET
 • Azure DevOps
 • Microservices
 • Cloud architecture
 • OWASP security principles
 • Docker
 • Kubernetes
 • RabbitMQ/Azure Messaging
 • SQL Server
 • JavaScript, HTML5, CSS3, and Angular
 • Application Platform Development
"Programvareutviklere hos Arvato blir dyktige, produktive og får god forretningsforståelse".

Slik er det å jobbe i Arvato Financial Solutions

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss!

Helena Löhr
Helena Löhr
HR Business Partner
E-Mail
career.afs@arvato.com