Lukk

Bli bedre kjent med noen av medarbeiderne våre! #BETEAM

Kristoffer Nymo - Key Account Manager, Norge

Kristoffer Nymo er en del av Account Manager-teamet i Norge. Sammen med fire andre Key Account Managere jobber han med å ivareta Arvato’s klienter og samarbeidspartnere.

"Jeg lærer veldig mye av kollegaene mine, og den kunnskapen bruker jeg til å gi klientene våre enda bedre oppfølging"

Hva jobber du og ditt team med?

Vi jobber rett og slett med å optimalisere leveransen ut mot våre klienter og samarbeidspartnere. Vår hovedoppgave er å sørge for at de har en god opplevelse av de tjenestene vi leverer til dem. Først og fremst er det det kommersielle ansvaret som ligger hos Key Account teamet, men avdelingen er inne i en endring hvor vi også vil få et litt større ansvar for den finansielle oppfølgingen i relasjonen til våre klienter. En stor del av jobben vår er å ha løpende dialog og samarbeid med relevante avdelinger innenfor vår egen organisasjon. Sammen utgjør vi et team med eksperter innenfor ulike områder som f.eks IT, integrasjon og kundeservice, som er tilgjengelig for klientene våre. Det er et stort samspill hvor vi er de som sitter i midten og trekker i trådene og sørger for at vi leverer på det vi har lovet.

 

Hva liker du med jobben din?

Jeg liker at man må ha evnen til å se det store bildet. Vi er avhengig av å kunne litt om veldig mye forskjellig, og innenfor er bredt spekter av fagfelt. Jeg liker å jobbe strukturert og ha mange baller i luften samtidig. Arbeidsdagene er varierte og man blir ofte utfordret på ting man ikke nødvendigvis har så mye kjennskap til fra før, hvor man gjennom læring og gjennomføring får en god mestringsfølelse.

 

Hva er din bakgrunn og hvordan endte du opp her i Arvato?

Min personlighet bærer preg av at jeg drives av nysgjerrighet, og som et resultat av dette har jeg forsøkt meg i flere ulike studieretninger. Jeg studerte både IT og programmering og psykologi før jeg til slutt endte opp med en utdannelse innenfor økonomi, fordi det bar med seg en jobbtrygghet og mange ulike muligheter i arbeidslivet. Etter utdannelsen jobbet jeg i et forsikringsselskap, fordi jeg ble trukket mot de mange interessante problemstillingene som oppsto i den type jobb, der man er nødt til å bruke av egne erfaringer for å løse disse. Dette ønsket jeg å fortsette med da jeg skulle søke nye utfordringer, og derfor søkte jeg meg til Account Manager-teamet her i Arvato, hvor jeg har jobbet i snart 3 år.  

 

Hva motiverer deg?

Jeg motiveres av å kunne skape noe og gjøre ting bedre, som ved å sette sammen den beste mulige tjenesten eller produktet for våre klienter, basert på alt det vi kan levere. I denne jobben må jeg hele tiden optimalisere ut ifra hva som er tilgjengelig og fjerne og tillegge ut ifra hva som er nødvendig og ikke i leveransen til klientene. Jeg liker å jobb pro-aktivt, og være i forkant med gode ideer og løsninger for potensielle hendelser som krever at vi handler.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Jeg vil ikke si jeg har en «typisk» arbeidshverdag, da det er sjeldent dagene mine er like. Det handler mye om å finne den ideelle balansen mellom driftskritiske oppgaver og den mer kommersielt drevne delen av jobben. Dagene inneholder ofte møter med klienter og ulike kollegaer, for å opprettholde en god dialog og et godt samarbeid. Jeg lærer veldig mye av kollegaene mine, og den kunnskapen bruker jeg til å gi klientene våre enda bedre oppfølging.

 

Hva ville du fortalt noen som var interessert i å jobbe hos Arvato Financial Solutions om selskapet?

Arvato er et spennende selskap som investerer i digitalisering og utvikling. Vi er et fremoverlent selskap i vekst med mange interessante fokusområder og kunnskapsrike mennesker. Vi har et godt arbeidsmiljø både på tvers av team og landegrenser.

 

Hvordan vil du beskrive kulturen og arbeidsmiljøet?

I Arvato har vi et veldig godt arbeidsmiljø hvor man føler seg godt mottatt og raskt blir en del av det sosiale. I vår avdeling er vi flinke til å spille hverandre gode. Vi har et veldig bra samarbeidsklima der alle jobber mot et felles mål – å levere det beste for våre klienter og samarbeidspartnere. Jeg tror det kommer mye gratis trivsel i det at vi alle har personligheter som trives i samhandling med andre mennesker, og det er viktig i en sånn type rolle. Og så har vi et sosialt og lettbeint miljø, blant annet er spillet Geoguessr et fast innslag på fredagsmøtene våre.

For meg betyr det mye å ha så mange åpne og samarbeidsvillige kollegaer, som på tvers av avdelinger gladelig deler av sin egen kunnskap og erfaring, slik at vi i Account Manager-teamet kan kjenne oss trygge i vår dialog og oppfølging av klienter og samarbeidspartnere.

 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss!

Julie-Anne Bjørkavåg
Julie-Anne Bjørkavåg
HR Business Partner
E-Mail
julie-anne.bjorkavag@arvato.com