La Arvato håndtere fakturaprosessen

Fakturaadministrasjon og reskontro

Bedre kvalitet, mindre administrasjon

Frigjør tid og ressurser og få hjelp med fakturasystem og kundereskontro. Vi i Arvato tilbyr rask og effektiv fakturahåndtering, og en høyere kvalitet gjennom spesialisering og stordriftsfordeler.

Reduserte kostnader

Fakturaadministrasjon og kundereskontro betyr at Arvato håndterer hele prosessen fra fakturaproduksjon, reskontroservice, håndtering av innbetalinger til oppfølging av ubetalte fakturaer.

Dere oppnår redusert kredittid, frigjorte ressurser og  mer tid til egen kjernevirksomhet, samtidig som Arvato fokuserer på kundeoppfølgingen. Resultatet er bedre likviditet, redusert tap og lavere administrative kostnader.

Fordeler

Mindre administrasjon

Fokuser på kjernevirksomheten deres, samtidig som dere beholder full kontroll og innsyn i egne data.

Bedre likviditet

Det er bevist at deres kunder betaler raskere når Arvato administrerer kundereskontroen.

Vi er veldig fornøyde med samarbeidet vi har hatt med Arvato over flere år. Arvato er en seriøs aktør som yter god service og profesjonalitet i alle ledd, hvor spørsmål og utfordringer blir kommunisert løpende og blir løst på en god måte.
Kine Lørdal
Kontrolldirektør, Q-Park

Innsikt

Vi har et utvalg av e-bøker, whitepapers og studier tilgjengelig på våre nettsider. De byr på dypere innsikt, data og fakta rundt diverse tema fra vår bransje. Her finner du også mange spennende kundecase som potensielt kan inspirere til gode forretningsidèer for din bedrift.

Arvato var en sentral partner når APCOA PARKING, tidligere Europark, rullet ut deres nye konsept med ANPR. Nå kan kunden kjøre fritt ut og inn av parkeringsanleggene og betale i etterkant.

 I 2012 møtte mySafety en rekke utfordringer og henvendte seg til Arvato. Sammen utviklet vi en løsning som  gjorde den interne prosessen smidigere og fikk antallet abonnementer til å øke i stor fart.

Vil du høre mer om våre løsninger?

Kontakt en av våre selgere!
Salgsavdelingen

Phone
+47 22 87 89 20
Din kontaktinformasjon

Andre relevante produkter og tjenester: Inkasso på en bedre måte

Hva gjør man når kunden ikke betaler? Nedenfor kan du lese mer om våre inkassotjenester.

Kontakt