La Arvato håndtere fakturaprosessen

Fakturaadministrasjon og reskontro

Bedre kvalitet, mindre administrasjon

Ved å la Arvato ta hånd om deres kundereskontro får dere en billigere håndtering og en høyere kvalitet gjennom spesialisering og stordriftsfordeler. 

Reduserte kostnader

Fakturaadministrasjon betyr at Arvato håndterer hele prosessen fra fakturaproduksjon, reskontroservice, håndtering av innbetalinger til oppfølging av ubetalte fakturaer.

Dere oppnår redusert kredittid, frigjorte ressurser og  mer tid til egen kjernevirksomhet, samtidig som Arvato fokuserer på kundeoppfølgingen. Resultatet er bedre likviditet, redusert tap og lavere administrative kostnader.

Fordeler

Mindre administrasjon

Fokuser på kjernevirksomheten deres, samtidig som dere beholder full kontroll og innsyn i egne data.

Bedre likviditet

Det er bevist at deres kunder betaler raskere når Arvato administrerer kundereskontroen.

Vi er veldig fornøyde med samarbeidet vi har hatt med Arvato over flere år. Arvato er en seriøs aktør som yter god service og profesjonalitet i alle ledd, hvor spørsmål og utfordringer blir kommunisert løpende og blir løst på en god måte.
Kine Lørdal
Kontrolldirektør, Q-Park

Kontakt en av våre selgere!

Dine opplysninger
Salgsavdelingen

Phone
+47 22 87 89 20
Your contact information

Andre relevante produkter og tjenester: Inkasso på en bedre måte

Hva gjør man når kunden ikke betaler? Nedenfor kan du lese mer om våre inkassotjenester.

Kontakt