Lukk

Kundefordringer

Kundefordringer - ønsker du å selge?

Det vil alltid være kunder som ikke betaler i tide, selv etter en eller flere påminnelser, og til og med et inkassovarsel.
Når du administrerer kundefordringer selv, må du ikke bare bære kostnadene selv, men du må også ta risikoen med at du aldri får betalt. Ved å outsource til Arvato Financial Solutions slipper du å bekymre deg for dette. Vi kjøper dine utestående kundefordringer og du oppnår umiddelbar betaling og bedre cashflow ved å selge utestående fordringer.

Selge kundefordringer

Vi er en foretrukken partner for lokale og internasjonale selskaper som håndterer høye volumer av transaksjoner. Mange av de velger å selge kundefordringer til oss.

Det er mange gode grunner til at en bedrift skal velge å selge kundefordringene sine til oss. Vi har listet opp de vanligste:

  • Forbedre likviditeten ved hjelp av bedre kontantstrøm
  • Økt fokus på bedriftens kjernevirksomhet og vekst, og mindre fokus på administrasjon av kundefordringer
  • Dårlig likviditet
  • Få økt overskudd og bli mer konkurransedyktig
  • Få trygghet på at man opererer i tråd med lover og forskrifter, gjerne spesielt i forbindelse med regnskapskrav og krav til kapitaldekning

Hvordan selge kundefordringer?

Du har bestemt deg for at du ønsker å selge kundefordringene som bedriften din sitter på, men hvordan går du frem? Det finnes flere alternative løsninger.

Ved et porteføljekjøp selges utvalgte kundefordringer på et tidspunkt som bestemmes av selger.

Ved løpende kjøp velger du i hvilken fase av prosessen du vil selge kundefordringene, om du vil overføre alle eller bare spesielt utvalgte. Arvato kjøper i midlertid ikke individuelle eller omstridte fordringer.

Så snart vi mottar filene og dokumentasjonen som kreves, overfører vi midler til kundens konto. Arvato overtar all kommunikasjon med kundene, både når det gjelder løpende kjøp og porteføljekjøp. De behandles med respekt, som om de var våre egne.

Webskjema: Selg dine utestående fordringer

Ønsker du å selge dine utestående B2C fordringer? Vi gir gjerne tilbud på større porteføljer, fra ca. 500 fordringer. Du kan enkelt sende en forespørsel ved å fylle ut vårt skjema. All informasjon som du gir oss hjelper våre eksperter med å evaluere porteføljen og dermed kunne komme tilbake til deg med et individuelt tilbud.

I det nordiske markedet hvor vi er representert har Arvato's løsning hjulpet oss å bedre kontantstrømmen, samt gjort at vi kan konsentrere oss om vår virksomhet og våre kunder. Jeg setter spesielt pris på den proaktiviteten og åpenheten Arvato har vist.
Carina Bergudden
COO Nordics, Klingel

Kundefordringer og inkassotjenester for din bedrift

Vi tror på tett dialog med våre klienter. Ved hjelp av god kommunikasjon kan vi identifisere hvilken løsning som passer best for akkurat deg og din bedrift. Vi er til stede gjennom hele prosessen, og gir deg støtte gjennom hele partnerskapet. Det innebærer potensielt å være en del av forretningsutviklingsprosessen, å være en proaktiv partner som tilbyr tips og råd, og åpenhet og villighet til å dele informasjon og kunnskap.

Vi har mer enn 40 års erfaring med inkasso, og en rekke eksperter som gir råd tilpasset din bedrift.

Du kan bruke frigjorte midler på å investere ytterligere i kjernevirksomheten din

Å selge fordringer gir betydelig økt fortjeneste

Selv ved en relativt beskjeden forventet kontantstrøm kan kontantbeholdningen din få et reelt løft

Tilgang på faglig kompetanse i innkrevingsprosessen som vil gi deg et konkurransefortrinn

Vi ønsker å være en strategisk partner for våre kunder. Du vil ha en dedikert Key Account Manager (KAM) som er i tett dialog med deg/bedriften din.

Internasjonal tilstedeværelse, lokal oppgfølging 

I tråd med lokale regelverk og retningslinjer

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg! Velg alternativet under som passer ditt behov.
Har du spørsmål om faktura, inkasso eller parkering?
Vi vil gjerne hjelpe deg. Følg linken for å komme i kontakt med våre kundebehandlere.
 

Ønsker du mer informasjon om våre inkassoløsninger?

Voks med vår inkassoløsning

Passer for deg som ønsker å sikre en god kontantstrøm samtidig som selskapets omdømme ivaretas.

Inkasso på tvers av landegrensene

Passer for deg som har kunder I mange land, og ønsker en strømlinjeformet inkassoprosess.