Lukk

Effektiv purring gir lavere kostnader

En ubetalt faktura behøver ikke å være slutten på kundeforholdet. Ved å håndtere fakturaer som har endt i purring på en god og enkel måte, vil du beskytte og opprettholde de gode kundeforholdene. En god purreprosess sparer deg nemlig ikke bare for mye hodebry og tid brukt på oppfølging av kunder. Når du får på plass en optimalisert og effektiv prosess for purring der kunden står i fokus, øker kundetilfredsheten samtidig som kostnadene går ned og inntjeningen opp. Fordelene er åpenbare og terskelen for å komme i gang er lav.

Purring i en profesjonell prosess

Purreprosessen spiller en viktig rolle i oppgjør av utestående kundefordringer – spesielt når man ønsker å ivareta skyldner på en god måte, og samtidig unngå at fordringen går til inkasso. En uteblitt betaling som har ført til purring, trenger ikke nødvendigvis påvirke kundeforholdet negativt. Nøkkelen er å ha en god dialog og en løsning der kunden raskt og enkelt kan gjøre opp for seg. For å oppnå dette er det viktig å fokusere på kundens behov og legge opp prosessen på en måte som gjør at de raskt og enkelt kan gjøre opp fakturaer eller purringer.

Ved å tilby effektive og varierte betalingsalternativer for kunden gjennom ønsket plattform eller kanal, vil sannsynligvis purreprosessen gå smertefritt og det gode kundeforholdet bevares.

Kundens behov

Sørg for å ha fokus på kundens behov og forventninger

Kommunikasjon

Valg av riktig kommunikasjonskanal, tidspunkt og budskap er helt avgjørende

Automatiserte prosesser

Automatisering av oppgaver og oppfølging avlaster de ansatte

Purring hos Arvato Financial Solutions sparer tid og ressurser

Når man driver en bedrift er det avgjørende at kundene betaler når de skal for å opprettholde en god drift. Gode rutiner for fakturering og purring er derfor avgjørende, både for å skape et bedre kundeforhold og å oppnå bedre likviditet. Ved å outsource dette ansvaret til oss er du sikker på at prosessen går som den skal. I mellomtiden kan du bruke tiden din på utvikling av bedriften og deres kjerneprodukt. På denne måten sparer du og bedriften din både ressurser og dyrbar tid.

Vi mener at bruk av innovative og digitale betalingsalternativer er en viktig suksessfaktor for forbedring av systemet for purring. Stadig flere kunder ønsker gjennomføre finansielle transaksjoner raskt, enkelt og trygt. Da er det hendig å benytte seg av en leverandør som kan tilby betaling med noen få klikk.

Slik gjør vi det i praksis: Så snart forbrukeren er kommet på etterskudd med betalingen mottar de en e-post eller en tekstmelding med informasjon om betalingsalternativer, samt en link til betalingssiden. Denne linken inneholder alle viktige data angående den utestående fakturaen og tilbyr de mest brukte betalingsalternativene. Med bare noen få klikk kan det utestående beløpet gjøres opp.

Purring tilpasset kundens premisser

Netthandel har bidratt til å gjøre kommunikasjon mellom bedrift og kunde enklere. Samtidig forventer kundene mer når det kommer til bedriftens tilgjengelighet, for eksempel når det gjelder purring og

 

En god prosess for purring starter med å beholde en god relasjon med kunden hele veien igjennom. Måten man kommuniserer på er faktisk ofte avgjørende. Kommunikasjonen bør derfor alltid skje gjennom en kanal eller plattform som kunden selv foretrekker. Bli enig med kunden om faktura og purringer skal sendes per post eller digitalt. Dette er avgjørende dersom man skal lykkes med gode prosesser og systemer for fakturering og purring.

 

Gothia Inkasso

Gothia er inkassomerkevaren til Arvato Financial Solutions i Norden, altså merkevaren vi benytter i møte med konsumenter ved inndrivelse av inkassokrav.

For selskaper som kjøper inkassotjenester fra Arvato Financial Solutions i Norden er det altså Gothia deres kunder møter i en eventuell inndrivelsesprosess. Det inkluderer blant annet selvbetjeningsportalen MyGothia, og våre kundekonsulenter i Gothia, med bred kunnskap og erfaring, som jobber for å opprettholde den gode relasjonen mellom konsumenten og deres bedrift.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg! Velg alternativet under som passer ditt behov.
Har du spørsmål om faktura, inkasso eller parkering?
Vi vil gjerne hjelpe deg. Følg linken for å komme i kontakt med våre kundebehandlere.