Lukk
13.03.2020

Beredskapsplan COVID-19

Myndighetene kommer fortløpende med informasjon og anbefalinger vedrørende tiltak for å begrense smitte.

Vi i Arvato Financial Solutions tar vårt samfunnsansvar på største alvor, og har utarbeidet og iverksatt beredskapsplaner for alle deler av virksomheten vår. Beredskapsplanene sikrer en forsvarlig drift, samtidig som vi i størst mulig grad respekterer og ivaretar hensynet til våre ansatte og deres helse. Beredskapsplanen vil til enhver tid tilpasses den aktuelle situasjonen og de løpende føringer og anbefalinger som kommer fra myndighetene.

Det må likevel forventes at den nåværende situasjonen vil påvirke driften vår. Våre kundesenter vil derfor i tiden fremover, som en midlertidig løsning, prioritere å besvare henvendelser på telefon mellom kl. 10 – 14 alle hverdager, samt oppfordre alle som tar kontakt om å gjøre dette via e-post.

Som vår samarbeidspartner har du en dedikert kontaktperson hos oss. Vedkommende vil være tilgjengelig ved eventuelle spørsmål, og vi oppfordrer dere til å ta kontakt dersom det fremdeles er usikkerhet knyttet opp mot vår beredskap i denne perioden. Vi vil holde dere fortløpende orientert dersom det er endringer i situasjonen.