Lukk

Personvernerklæring

Det er svært viktig for oss å beskytte dine personopplysninger (også kalt "data"). I denne teksten ønsker vi å informere deg i detalj om dataene som samles inn når du besøker våre online-tjenester (nettsteder, sosiale medier, blogg osv.), heretter kalt "nettsted", og hvordan vi behandler dem. Videre vil vi informere deg om rettighetene dine, samt hvilke tekniske og organisasjonsmessige hensyn vi har tatt for å beskytte behandlingen av dataene dine.

Personvernerklæringene oppfyller informasjonsplikte i henhold til kravene i art. 12 og etterfølgendei EUs General Data Protection Regulation (heretter kalt "GDPR") og gir deg en oversikt over behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med bruk av tjenestene (nettsiden, sosiale medier, bloggen) til Arvato infoscore GmbH og tilknyttede selskaper (heretter kalt "nettsted").

1. Hvem er ansvarlig for databehandlingen?

Arvato infoscore GmbH (heretter kalt "Selskapet")
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden
Telefon: +49 (0) 7221/50 40-0
Internett: www.finance.arvato.com

er leverandøren av nettstedet og ansvarlig for å behandle dine data på nettstedet. Selskapet behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i GDPR.

Du kan kontakte selskapets personvernombud på postadressen ovenfor, og merke brevet med "To the Data Protection Officer".

Nettstedet vårt inneholder også databehandlingsverktøy som faller inn under ansvaret til en tredjepart. Disse er utelukkende tilknyttede selskap i henhold til § 15 i den tyske aksjeselskapsloven (AktG) (heretter kalt "Arvato Financial Solutions Group", "AFS Group" eller "AFS Company"). Dersom slik behandling av data finner sted innenfor et AFS-selskaps ansvarsområde, vil dette være angitt i avsnitt 4 i denne personvernerklæringen. En fullstendig liste over selskaper som behandler data på dette nettstedet samt adresseopplysninger, kontaktpersoner og tilleggsinformasjon om databeskyttelse finner du her.

2. Personopplysninger

Personopplysninger er all informasjon som er relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres direkte eller indirekte, ved å tilordne en identifikator slik som et navn, en e-postadresse, en postadresse eller en online identifikatorer som f.eks. en IP-adresse eller en cookie identifier.

Behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag. Personopplysningene dine vil bare bli behandlet når du besøker og bruker nettstedet og når selskapet har rettslig grunnlagtil å gjøre det.

3. Hvilke data samles inn?

Når du besøker nettstedet, samles informasjonen automatisk inn av datamaskinen som ber om det (heretter kalt "tilgangsdata"). Disse tilgangsdataene inkluderer server loggfiler, som vanligvis består av informasjon om nettlesertype og -versjon, operativsystem, internettleverandør, dato og klokkeslett for besøk av nettstedet, tidligere besøkte nettsteder og nettsteder som nylig ble åpnet av datamaskinen og IP-adressen til datamaskinen. Med unntak av IP-adressen er ikke server loggfilene personlig identifiserbare. En IP-adresse er personlig hvis den er permanent tilordnet når du bruker internett-tilkoblingen, og internett-leverandøren kan tilordne den til en person.

Hvis du fortsetter å benytte tjenestene på nettstedet vil pseudonyme brukerprofiler og/eller dataene du legger inn på nettstedet (f.eks. søkeord, innloggingsdata, tilbakemeldinger, skjema- eller kontraktsoppføringer og klikkdata) bli behandlet.

I prinsippet kan du bruke tjenestene som tilbys på nettstedet uten å oppgi dine data, for eksempel for å finne ut mer om oss.

En detaljert oversikt over formålene, som hvor lenge og på hvilket juridisk grunnlag disse dataene vil bli behandlet, er beskrevet i avsnitt 4 i denne personvernerklæringen.

4. I hvilken grad og til hvilket formål samler vi inn personopplysningene dine?

Formålet med databehandling på dette nettstedet kan være et resultat av tekniske, kontraktsmessige eller juridiske krav samt, hvis aktuelt, fra samtykke.

Selskapet bruker dataene som er nevnt i avsnitt 3 og dataene som er nevnt i avsnitt 4 til blant annet følgende formål:

  • totalleveransen av nettstedet vårt, inkludert tiltak for å sikre en tjeneste uten forstyrrelser, for å hindre svindel og hacking og for å ivareta våre systemers sikkerhet.
  • for kommunikasjon, kundestøtte og/eller (før)kontraktsmessige tiltak
  • for å forbedre nettstedets tjenester
  • for nettsporing og analyse av brukeratferd

Hvis personopplysninger behandles for andre formål enn de som er listet opp ovenfor finner du ytterligere informasjon om formålene med databehandlingen i de følgende avsnittene i denne personvernerklæringen. I det følgende avsnittet vil du bli informert om formål, metode, varighet, juridisk grunnlag og, hvis aktuelt, de ulike behandlingskontrollørene.

4.1 Bruk av informasjonskapsler gjennom Cookie Consent Manager

Informasjonskapsler er små tekstfiler som brukes av nettsteder for å gjøre brukeropplevelsen mer effektiv. Vi bruker informasjonskapsler til å tilpasse innhold og annonser, samt  til å analysere trafikk til nettstedet vårt. Vi deler informasjon om din bruk av nettstedet med våre analysepartnere.
 
I henhold til loven kan vi lagre informasjonskapsler på enheten din hvis det er helt nødvendig for å drifte nettstedet. For alle andre typer informasjonskapsler trenger vi ditt samtykke. Du kan når som helst endre eller trekke tilbake samtykket ditt ved hjelp av vår Cookie Consent Manager .
 
Dette nettstedet bruker ulike typer informasjonskapsler. Noen informasjonskapsler plasseres på våre sider av tredjeparter. Du kan se en detaljert oversikt over hvilke informasjonskapsler som brukes i Cookie Consent Manager.

  1. Nødvendige informasjonskapsler bidrar til å gjøre et nettsted operativt ved å aktivere grunnleggende funksjoner slik som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder på nettstedet. Nettstedet kan ikke fungere ordentlig uten disse informasjonskapslene.
  1. Funksjonelle informasjonskapsler er utformet for å hjelpe oss som eier av nettstedet til å forstå hvordan besøkende samhandler med oss ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.
  2. Informasjonskapsler for markedsføring er informasjonskapsler som hjelper oss med å optimalisere brukeropplevelsen og måle rekkevidden til nettstedet. Ved hjelp av disse informasjonskapslene kan vi registrere og evaluere brukeratferd. Internett-sporing krever imidlertid ikke personlig identifisering av den aktuelle brukeren, slik at når dataene dine registreres, blir den lagrede IP-adressen enten ikke brukt eller bare brukt i en forkortet form (shortening by the last octet) og det opprettes pseudonyme brukerprofiler. Personlige brukerprofiler opprettes kun i unntakstilfeller og kun hvis du har gitt ditt samtykke til at den aktuelle informasjonskapselen kan lagres i vår Cookie Consent Manager. Disse informasjonskapslene kan dele informasjonen som samles inn gjennom andre organisasjoner eller annonsører. Dette er vedvarende informasjonskapsler som nesten alltid kommer fra tredjeparter. Våre tjenesteleverandører leverer regelmessig nettsporingstjenester. De behandler utelukkende data i henhold til våre instruksjoner og ikke til egne formål. Dette sikres gjennom databehandleravtaler med våre tjenesteleverandører. Hvis tjenesteleverandørene er etablert utenfor EU eller EØS-området (heretter kalt "EU eller EØS"), skjer det ved en såkalt tredjelands-overføring. Dette er tillatt hvis du har samtykket til det, hvis vi har etablert en garanti for et personvernnivå som er i samsvar med europeisk standard eller hvis EU-kommisjonen har klassifisert det aktuelle landet som et trygt tredjeland. Overføringen av den respektive tjenesten fra tredjelandet er markert nedenfor. For mer informasjon om hvem som mottar dine data og overføring til tredjeland, se avsnitt 6 og 7 i disse personvernreglene.

4.1.1 Juridisk grunnlag for behandlingsaktiviteten

Det juridiske grunnlaget for bruk av funksjonelle informasjonskapsler er art. 6 sec. 1 lit. f GDPR. Funksjonelle informasjonskapsler brukes for å sikre at nettstedet fungerer som det skal. Det juridiske grunnlaget for bruk av valgfrie informasjonskapsler for opptak og evaluering av pseudonyme brukerprofiler er art. 6 sec. 1 lit. a GDPR. Følgelig er behandlingena av disse dataene basert på ditt samtykke til databehandling gjennom vår Cookie Consent Manager.

4.1.2 Varighet av lagring, sletting og oppbevaringsperiode

Dataene som samles inn og evalueres når du bruker funksjonelle og valgfrie informasjonskapsler lagres vanligvis frem til du protesterer mot bruken av dem. Lagringsperioden for analyse-cookies er imidlertid maksimalt 24 måneder (ca. 2 år).

4.1.3 Mulighet for innvendinger og fjerning

Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine når du bruker funksjonelle informasjonskapsler i samsvar med art. 21 GDPR, hvis det er grunn til å gjøre dette som følge av din særskilte situasjon. Hvis du ønsker å benytte deg av din rett til å protestere, kan du kontakte oss gjennom adressen som er oppgitt i avsnitt 1. Dersom du protesterer mot denne databehandlingen vil du bare kunne bruke nettstedet i begrenset grad, eller ikke i det hele tatt.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt til behandlingen av dine data innenfor valgfrie informasjonskapsler. Endringen kan gjøres i vår Cookie Consent Manager på nettstedet  eller ved å fjerne logg og informasjonskapsler i din nettleser. Klikk  her for å gjøre endringer i vår Cookie Consent Manager.

4.2 Personlig nyhetsbrev

På nettstedet er det mulig å abonnere på gratis nyhetsbrev. Hvis du mottar et nyhetsbrev, behandler vi e-postadressen, navnet på bedriften din og landet du har spesifisert, basert på samtykket du har gitt ved registrering.

Ved registrering/abonnement benytter vi alltid en registreringsprosedyre via skjema. Vi kan be deg om å oppgi informasjon om landet du befinner deg i. Det er for å sikre at du mottar korrekt nyhetsbrev for ditt land. Informasjonen om adressen din sikrer videre at vi oppfyller alle juridiske forpliktelser rundt ditt samtykke. For å hindre misbruk av dine data og for å kunne bevise ditt samtykke, lagrer vi dataene du oppga under registreringen så vel som registreringsvarselet og tekstene som er brukt til dette formålet. Etter at du har bekreftet blir registreringen gylding, og dataene dine vil bli lagret i vår kundedatabase.

For å sende deg våre gratis, personlige nyhetsbrev samler vi inn statistiske data om din bruk av vårt nettsted. Det tillater oss å optimalisere våre tilbud (nyhetsbrev og annet innhold) til dine behov. Til dette formålet lagres én eller flere informasjonskapsler på datamaskinen din, som brukes til å samle inn data for markedsførings- og optimaliseringsformål og til å lagre og behandle dataene på serverne til vårt markedsføringsautomatiseringsverktøy. De innsamlede dataene kombineres med personopplysningene du oppgir på nettstedet. Du kan avslutte denne prosessen ved å deaktivere sporing av informasjonskapsler i nettleseren din.

4.2.1 Formål og rettslig grunnlag for databehandlingen

Med utsendelse av nyhetsbrev og nedlasting av innhold er formålet å henvende seg til potensielle kunder for å informere om produkter, løsninger og tjenester innenfor våre forretningsenheter identitets- & svindelhåndtering, kredittrisikostyring, betaling og finansielle tjenester, samt inkassotjenester og arrangementer. Dette mangfoldet kan bare oppnås ved hjelp av andre selskaper i Arvato Financial Solutions Group. Derfor har vi, med ditt samtykke, rett til å videreformidle dine data for salgsfremmende formål innenfor vårt konsern. Du kan se en oversikt over selskapene i Arvato Financial Solutions Group her.

Nyhetsbrevet henvender seg til potensielle bedriftskunder med informasjon om produkter, løsninger og tjenester for våre forretningsenheter og arrangementer. Ditt samtykke i henhold til art. 6 sec. 1 lit. a GDPR er det juridiske grunnlaget for behandling av dine data i dette tilfellet.

 4.2.2 Lagringstid eller kriterier for å bestemme varigheten av lagringstiden

Så lenge du abonnerer på nyhetsbrevet vil dataene dine vil forbli lagret. Ved inaktivitet vil opplysningene dine bli lagret i en periode på 1 år for å kunne bevise at ditt samtykke er innhentet for nyhetsbrevet og at vi har handlet i samsvar med loven. Det samme gjelder hvis du har tilbakekalt ditt samtykke. Databehandling for reklameformål vil da ikke lenger finne sted.

4.2.3 Mulighet for innvendinger og fjerning

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta personlige nyhetsbrev. Det gjør du ved å varsle selskapet om tilbakekallingen via e-postadressen newsletter-abbestellung@finance.arvato.com med emnet "Revocation Newsletter". Du kan også melde deg av ved å bruke avmeldingslenken i selve nyhetsbrevet.

4.3. Personlig nyhetsbrev for nedlasting av e-bøker/whitepaper/studier

Ved nedlasting av rapporter/e-bøker/studier (heretter kalt "innhold") som dekker aktuelle emner fra våre forretningsområder, har vi inngått en avtale om at vi kan sende deg et personlig nyhetsbrev.

En slik avtale innebærer at vi behandler e-postadressen, navnet på bedriften din og landet du har spesifisert, basert på samtykket du har gitt ved registrering.

Ved registrering/abonnement benytter vi alltid en registreringsprosedyre via skjema. Vi kan be deg om å oppgi informasjon om landet du befinner deg i. Det er for å sikre at du mottar korrekt nyhetsbrev for ditt land. Informasjonen om adressen din sikrer videre at vi oppfyller alle juridiske forpliktelser rundt ditt samtykke. For å hindre misbruk av dine data og for å kunne bevise ditt samtykke, lagrer vi dataene du oppga under registreringen så vel som registreringsvarselet og tekstene som brukes til dette formålet.

For å sende deg våre gratis, personlige nyhetsbrev samler vi inn statistiske data om din bruk av vårt nettsted. Det tillater oss å optimalisere våre tilbud (nyhetsbrev og annet innhold) til dine behov. Til dette formålet lagres én eller flere informasjonskapsler på datamaskinen din, som brukes til å samle inn data for markedsførings- og optimaliseringsformål og til å lagre og behandle dataene på serverne til vårt markedsføringsautomatiseringsverktøy. De innsamlede dataene kombineres med personopplysningene du oppgir på nettstedet. Du kan avslutte denne prosessen ved å deaktivere sporing av informasjonskapsler i nettleseren din.

Ved å bekrefte registrering for nyhetsbrevet godtar du at opplysningene blir lagret i vår kundedatabase.

4.3.1 Formål og rettslig grunnlag for databehandlingen

Med utsendelse av nyhetsbrev og nedlasting av innhold er formålet å henvende seg til potensielle kunder for å informere om produkter, løsninger og tjenester innenfor våre forretningsenheter identitets- & svindelhåndtering, kredittrisikostyring, betaling og finansielle tjenester, samt inkassotjenester og arrangementer. Dette mangfoldet kan bare oppnås ved hjelp av andre selskaper i Arvato Financial Solutions Group. Derfor har vi med ditt samtykke, rett til å videreformidle dine data for salgsfremmende formål innenfor vårt konsern. Du kan se en oversikt over selskapene i Arvato Financial Solutions Group her.

Nyhetsbrevet henvender seg til potensielle bedriftskunder med informasjon om produkter, løsninger og tjenester for våre forretningsenheter og arrangementer. Ditt samtykke i henhold til art. 6 sec. 1 lit. a GDPR er det juridiske grunnlaget for behandling av dine data i dette tilfellet.

4.3.2 Lagringstid eller kriterier for å bestemme varigheten av lagringstiden

Så lenge du abonnerer på nyhetsbrevet vil dataene dine vil forbli lagret. Ved inaktivitet vil opplysningene dine bli lagret i en periode på 1 år for å kunne bevise at ditt samtykke er innhentet for nyhetsbrevet og at vi har handlet i samsvar med loven. Det samme gjelder hvis du har tilbakekalt ditt samtykke. Databehandling for reklameformål vil da ikke lenger finne sted.

 

4.3.3 Mulighet for innvendinger og fjerning

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta personlige nyhetsbrev. Det gjør du ved å varsle selskapet om tilbakekallingen via e-postadressen newsletter-abbestellung@finance.arvato.com med emnet "Revocation Newsletter". Du kan også melde deg av ved å bruke avmeldingslenken i selve nyhetsbrevet.

4.4 Bedriftskundeundersøkelse

Hvis du har et forretningsforhold til oss hender det at vi bruker dine data til å gjennomføre en kundeundersøkelse. Formålet er å fastslå din tilfredshet med våre tjenester og identifisere områder som kan forbedres. Deltakelse i undersøkelsen er frivillig og utføres bare med kunder som har gitt samtykke til dette ved etableringen av forretningsforholdet. Undersøkelsen gjennomføres ved hjelp av tjenesteleverandører med rollen som databehandlere, og styres av oss i henhold til våre instruksjoner. Disse tjenesteleverandørene har i forkant blitt vurdert av oss med tanke på korrekt behandling av personopplysninger og personvern.

4.4.1 Formål og rettslig grunnlag for databehandlingen

Formålet med undersøkelsen er å forbedre våre produkter og tjenester for slik å utvide og opprettholde gode kunderelasjoner. Det rettslige grunnlaget for en slik undersøkelse finner du i art. 6 sec. 1 lit. f GDPR. Vi ønsker å tilby våre kunder en regelmessig og effektiv kanal for å uttrykke kritikk, slik at vi kan tilpasse våre tjenester i henhold til dette.

4.4.2 Lagringstid eller kriterier for å bestemme varigheten av lagringstiden

Dataene som brukes lagres i vårt CRM-system (Customer Relationship Management) så lenge kontraktsforholdet varer. Etter at kontraktsforholdet er avsluttet, vil dataene bare bli brukt til en siste kundetilfredshetsundersøkelse for deretter å bli blokkert for denne typen databehandling.

4.4.3 Mulighet for innvendinger og fjerning

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt til bruk av dine data til bedriftskundeundersøkelser. Det opplyses om dette i hver e-post som inviterer deg til å delta. Du har også rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine. Du kan kreve at opplysningene dine slettes i samsvar med art. 17 GDPR. Videre har du rett til å korrigere dine data og motta informasjon om data som er lagret av oss.
Vennligst kontakt oss på adressen som er nevnt i avsnitt 2 eller send en e-post til: newsletter-abbestellung@finance.arvato.com for å utøve dine rettigheter som datasubjekt.

4.5 Online søknad

På dette nettstedet publiserer AFS Group stillingsannonser. For å søke på en av våre ledige stillinger videresendes du til søkerportalen for hele konsernet. Derfor finner ikke den faktiske databehandlingen i forbindelse med søknaden sted på dette nettstedet.

4.5.1 Avvikende personvernansvar

AFS Group selskapet som publiserte stillingsannonsen og er på utkikk etter nye medarbeidere er ansvarlig for stillingsannonsene. Dette er selskapet som mottar dine data når du sender inn din søknad. Opplysningene dine vil ikke bli overført til andre selskaper med mindre det er pålagt ved lov eller at du gir ditt samtykke.

Ytterligere informasjon om ansvarsområdene, formålet med databehandlingen og det juridiske grunnlaget, samt mulige mottakere og lagringsperioder finnes i den respektive stillingsannonsen. Du finner mer informasjon om databehandling for den spesifikke søknadsprosedyren når du registrerer og oppretter din søkerprofil.

4.5.1 Formål og rettslig grunnlag for databehandling

Når vi mottar din online-søknad vedrørende en spesifikk stillingsannonse, vil opplysningene dine kun bli behandlet for ansettelsesformålet. I denne fasen av det potensielle ansettelsesforholdet har din potensielle arbeidsgiver en interesse i å sikre at du har den nødvendige faglige kompetansen og personlige evner som kreves for den aktuelle stillingen.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av opplysningene dine er art. 6 sec. 1 lit. b GDPR. Databehandlingen finner sted med formål å etablere et potensielt kontrakts- eller ansettelsesforhold med deg.

4.5.2 Lagringstid eller kriterier for å bestemme varigheten av lagringstiden

Dine opplysninger vil bli behandlet så lenge det er nødvendig for å etablere ansettelsesforholdet. Etter at du har fullført online-søknaden og ansettelsesbeslutningen er tatt, vil opplysningene dine bli slettet etter den juridiske lagringsperioden (currently regularly 6 months).

4.5.3 Mulighet for innvendinger og fjerning

På grunn av gjeldende rettslig grunnlag er det ingen rett til innsigelse for den beskrevne behandlingsprosedyren i henhold til art. 21 GDPR. Hvis du har spørsmål om dette, kan du når som helst kontakte oss via kontaktinformasjonen i avsnitt 1.

4.6 E-post og telefonkontakt

Nettstedet tilbyr muligheten til å kontakte selskapet via en e-postadresse eller et telefonnummer. Hvis du benytter deg av dette alternativet vil de angitte dataene, din e-postadresse og/eller telefonnummer og din forespørsel, bli sendt til selskapet. Avhengig av forespørselen (f.eks. spørsmål om selskapets produkter og tjenester, spørsmål om dine rettigheter som datasubjekt, eller generelle forespørsler), vil dine kontaktopplysninger bli behandlet videre (med bistand fra våre tjenesteleverandører).

4.6.1 Formål og rettslig grunnlag for databehandlingen

Det juridiske grunnlaget for behandling av dine kontaktopplysninger er basert på art. 6 sec. 1 lit. f GDPR. De berettigede interessene ligger i behandlingen av forespørselen din og videre kommunikasjon. Hvis din henvendelse har som formål å inngå en kontrakt med selskapet, er det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine kontaktopplysninger i henholdt til art. 6 sec. 1 lit. b GDPR.

4.6.2 Lagringstid eller kriterier for å bestemme varigheten av lagringstiden

Etter at forespørselen er behandlet og videre kommunikasjon er avsluttet, vil kontaktopplysningene bli slettet. Dette gjelder ikke hvis henvendelsen din ble sent med formål om å inngå en kontrakt med selskapet, eller hvis henvendelsen gjelder dine rettigheter som datasubjekt, og forespørsel om ytterligere informasjon. For dette formålet vil dataene bli lagret til de kontraktsmessige og/eller juridiske forpliktelsene er oppfylt og juridiske oppbevaringsperioder ikke hindrer sletting. Dette er i de fleste tilfeller etter 6 måneder.

4.6.3 Mulighet for innvendinger og fjerning

Du har rett til å protestere på behandlingen av kontaktopplysningene dine, i den grad det er berettiget grunn til det, basert på din særskilte situasjon. Hvis du ønsker å benytte deg av din rett til å protestere, kan du kontakte oss på kontaktadressen som er oppgitt i avsnitt 1. Hvis du protesterer, kan ikke kommunikasjonen fortsette. Unntaket er hvis lagring av dine kontaktopplysninger er nødvendig for å iverksette eller oppfylle en kontrakt eller oppfølging av dine rettigheter som datasubjekt.

4.7 Loox CRM-system

Loox er et skybasert administrasjonssystem for kundeoppfølging (CRM-system) som brukes til å registrere og vedlikeholde informasjon om potensielle kunder, nye kunder, eksisterende kunder, partnere, konkurrenter, leverandører og tjenesteleverandører til AFS-selskaper.

Hvis kontaktopplysningene dine samles inn, for eksempel på dette nettstedet, ved å registrere deg som mottaker av nyhetsbrevet vårt, overføres opplysningene til CRM-systemet for videre behandling, og behandles der for de formålene de ble samlet inn for. Bare de selskapene som har lovlig hjemmelsgrunnlag  har tilgang til dataene som er lagret der. (f.eks. gjennom samtykke eller tilsvarende kontraktsforhold med deg).

4.7.1 Formål og rettslig grunnlag for databehandlingen

Formålet med databehandlingen er lovlig bruk av personopplysningene dine. Det inkluderer databehandling som du har godkjent, enten gjennom samtykke eller et tilsvarende kontraktsforhold med deg. Det juridiske grunnlaget er derfor art. 6 sec. 1 lit. a GDPR eller art. 6 sec. 1 lit. b GDPR.

4.7.2 Lagringstid eller kriterier for å bestemme varigheten av lagringstiden

Dataene lagres og benyttes i vårt CRM-system så lenge kontraktsforholdet varer. Etter at kontraktsforholdet er avsluttet vil dataene bare bli brukt til en siste kundetilfredshetsundersøkelse, for deretter å bli blokkert for denne typen databehandling. Hvis databehandlingen er basert på samtykke og du har protestert på videre bruk av dem vil dataene bli slettet.

4.7.3 Mulighet for innvendinger og fjerning

Hvis databehandlingen er basert på et kontraktsforhold mellom deg og oss, er det ingen rett til å protestere mot den beskrevne behandlingen i henhold til art. 21 GDPR. Hvis derimot ditt samtykke er det juridiske grunnlaget for databehandlingen, har du rett til å protestere på denne behandlingen når som helst. Du har også rett til å be om sletting av dine data i samsvar med art. 17 GDPR. I tillegg har du rett til å korrigere dine data og motta informasjon om data som er lagret av oss. For å utøve dine rettigheter som datasubjekt, vennligst kontakt oss på adressen som er oppgitt i avsnitt 1.

5. Hvem mottar mine data?

Tilgang til personopplysningene dine gis til de avdelingene (inad i selskapet) som trenger dem for å oppfylle formålene som er beskrevet i avsnitt 4. Selskapets tjenesteleverandører kan også få tilgang til dine data (såkalte "behandlere", f.eks. datasentre, support på IT-infrastruktur eller webdesign). Databehandleravtaler sikrer at disse tjenesteleverandørene er forpliktet til våre instruksjoner, datasikkerhet og konfidensiell behandling av dine data.

6. Blir mine data behandlet utenfor EU/EØS (tredjelandsoverføring)?

Hvis tjenesteleverandørene og/eller tredjepartene utenfor EU/EØS som er nevnt i avsnitt 4 behandler dine data for de formålene som er nevnt i avsnitt 4, kan dette føre til at dine data overføres til et land der tilstrekkelig grad av databeskyttelse til EU/EØS ikke kan garanteres. Et slikt personvernnivå kan imidlertid sikres med garantier. En slik garanti kan gis gjennom standard kontraktsvilkår fastsatt av EU-kommisjonen. I samsvar med vedtaket i EU-domstolen av 16. juli 2020 (sak C-311/18), er våre tjenesteleverandører i tredjeland overfor oss pålagt å informere om hvilke tekniske og organisatoriske tiltak som er iverksatt for å hindre statlige overvåkingsmekanismer. Hvis det er tvil om lovligheten av slik databehandling, er de aktuelle tjenesteleverandørene forpliktet til å tilpasse sine tekniske og organisatoriske tiltak.

En kopi av overnevnte garantier kan fås på forespørsel fra kontaktopplysningene nevnt i avsnitt 1.

Eventuelle garantier kan fravikes i unntakstilfeller, for eksempel når du samtykker til det, eller hvis overføringen til et tredjeland er nødvendig for gjennomføringen av kontrakten med selskapet. EU-kommisjonen har også anerkjent visse tredjeland som sikre tredjeland, slik at selskapet i slike tilfeller ikke trenger å sørge for ytterligere garantier slik som beskrevet ovenfor.

Overføring til tredjeland skjer i følgende tilfeller:

  • For teknisk leveranse av nettstedet brukes tjenesteleverandører hjemmehørende i et tredjeland, eller som har tilgang til datasentre innenfor EU eller EØS fra en avdeling i et tredjeland. I slike tilfeller har selskapet avtalt med tjenesteleverandørene, gjennom standard kontraktsklausuler, at de må overholde det europeiske nivået for databeskyttelse.
  • Våre websporingstjenester benyttes av tjenesteleverandører som er hjemmehørende i et tredjeland eller som har tilgang til datasentre innenfor EU eller EØS fra en avdeling i et tredjeland. I slike tilfeller har selskapet avtalt med tjenesteleverandørene, gjennom standard kontraktsklausuler i samsvar med art. 46 sek.2 tent. c GDPR, at de må overholde det europeiske nivået for databeskyttelse.

7. Hvilke personvernrettigheter har jeg?

Du har når som helst rett til å be om informasjon om personopplysningene vi har lagret om deg. Hvis opplysningene om deg er feil eller ikke er oppdatert, har du rett til å kreve at de korrigeres. Du har også rett til å kreve sletting eller begrensning av behandlingen av dine data i samsvar med art. 17 eller art. 18 GDPR. Du kan også ha rett til å få utlevert dataene i et vanlig og maskinlesbart format (right of data portability). Hvis du har gitt samtykke til behandling av personopplysninger for spesifikke formål, kan du når som helst trekke tilbake samtykket med virkning for fremtiden. Tilbakekallingen skal rettes til selskapet på kontaktadressen som er angitt i avsnitt 1. I henhold til art. 21 GDPR har du også når som helst rett til å protestere mot behandlingen av dine data av årsaker som oppstår fra din spesifikke situasjon. Dette utføres i samsvar med det juridiske grunnlaget i art. 6 sek. 1 bokstav f GDPR.

Du har også mulighet til å kontakte personvernmyndighetene og sende inn en klage. Den ansvarlige er

Statskommissær for databeskyttelse og frihet til å gi informasjon til Baden-Württemberg

Königstraße 10 a
70173 Stuttgart
0711 6155410
poststelle@lfdi.bwl.de

Du kan også kontakte datatilsynet i Norge:

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo

8. I hvilken grad er det automatisert beslutningstaking?

Vi bruker ikke helautomatisk beslutningsprosesser til de formålene som er nevnt i avsnitt 4.

9. Utføres profilering?

Ingen profilering vil finne sted for de formålene som er nevnt i avsnitt 4.

10. Oppdatering av databeskyttelsesinformasjon

Hvis denne personvernerklæringen endres, vil varsel om endringen bli lagt ut i denne personvernerklæringen, på hjemmesiden og på andre hensiktsmessige steder.

 

Status for personvernvarselet: April 2021