Lukk

Databeskyttelse - Personvernerklæring

Din personlige integritet og at du føler deg trygg på vår behandling av dine personopplysninger er av største betydning for oss. Denne Personvernerklæringen forklarer hvordan Arvato behandler dine personopplysninger. Den beskriver også dine rettigheter i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger og hvordan du kan gjøre dine rettigheter gjeldende. Det er defor viktig at du setter deg godt inn i Personvernerklæringen. Har du spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

For informasjon om behandling av personopplysninger i inkassosaker klikk her

For informasjon om behandling av personopplysninger spesielt for AfterPay klikk her

Behandlingsansvarlig

Arvato Finance AS (Arvato), org.nr. 994 210 130, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

For å kunne oppfylle våre formål med behandingen av personopplysninger behandler vi følgende kategorier av personopplysninger:

 • Navn
 • Adresseopplysninger
 • Personnummer
 • Kontaktopplysninger
 • Finansiell informasjon
 • Fakturainformasjon
 • Betalingsinformasjon
 • Samtaleopptak
 • Registreringsnummer for kjøretøy
 • IP adresse
 • Bankkonto

Hvor henter vi personopplysningene fra?

I tillegg til informasjonen du oppgir til oss, eller vi samler inn fra deg basert på dine kjøp og hvordan du bruker tjenestene våre, kan vi også samle inn personopplysninger fra enkelte andre (såkalte tredjeparter).

Informasjonen vi samler inn fra tredjeparter er som følger:

1) Adresse- og kontaktinformasjon fra offentlige registre for å være sikre på at vi har riktig adresseinformasjon om deg.

2) Finansiell informasjon fra kredittopplysningsbyråer og myndigheter, som informasjon om din inntekt, utgifter, eventuelle andre låneforpliktelser, betalingsanmerkninger og gjeldssaldo.

3) Personnummer fra offentlige registre. Vi behandler personnummeret i så liten grad som mulig, og bare når det er klart motivert av formålet med behandlingen, for eksempel når vi må identifisere deg.

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Formål: For å kunne oppfylle avtalen og levere betalingsløsning.

 

Behandlinger

·         Innsamling

·         Identifikasjon og alderskontroll.

·         Analyse av mulige betalingsløsninger, som kan omfatte en kontroll mot betalingshistorikk og innhenting av finansiell informasjon.

·         Håndtering av betaling

·         Adressekontroll

·         Fakturautsendelse

·         Lagring

Kategorier

·         Navn.

·         Personnummer.

·         Kontaktinformasjon (f.eks. adresse,  e-post og telefonnummer).

·         Betalingsinformasjon.

·         Finansiell informasjon.

·         Kjøpsinformasjon (for eksempel hvilken vare som er bestilt, eller om varen skal leveres til en annen adresse).

·         Fakturainformasjon

·         Informasjonen du har oppgitt til oss ved kontakt

·         Innloggings-/ Brukeropplysninger

Rettslig grunnlag

Oppfyllelse av avtalen. Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for at vi og du skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen. Hvis informasjonen ikke er oppgitt, kan våre forpliktelser ikke oppfylles, og avtalen kan ikke inngås.

Lagringsperiode

Inntil kontrakten er oppfylt hva gjelder levering og betaling, og i en periode på 36 måneder i etterkant for det formål å kunne håndtere avtalen forøvrig, inkludert lovfestede reklamasjonsfrister

Automatiserte besluttnigsprosesser

Nei

 

----------------

 

Formål: Evaluering og utvikling av våre tjenester, produkter og systemer for å sikre at disse er effektive og adekvate, samt statistikk.

 

Behandlinger

·         Analyser av opplysningene vi bruker til formålet.

·         Avidentifisering eller pseudonymisering av data, slik at disse ikke lengre kan kobles til deg som person.

Kategorier

·         Alder

·         Kjønn

·         Kontaktopplysninger

·         Kjøps- og brukergenerert data (for eksempel klikk- og besøkshistorikk)

·         Tekniske data relatert til brukte enheter og innstilling (som enhets-ID og nettleserinnstillinger).

·         Informasjom om hvordan du har interagert med oss (som e-post, telefon, osv)

Rettslig grunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettigete interesse av å levere effektive og tilpassede tjenester

Lagringsperiode

Inntil den underliggende avtalen er oppfylt når det gjelder levering og betaling og i en periode på 36 måneder i etterkant.

Automatiserte besluttnigsprosesser

Nei

 

----------------

 

Formål: Analyser og beregninger i forbindelse med eventuelle fordringskjøp

 

Behandlinger

Personopplysninger knyttet til fordringer som Arvato eier matches mot personopplysninger knyttet til krav som Arvato eventuelt skal kjøpe.

Kategorier

·         Personnummer.

·         Betalingsinformasjon.

·         Finansiell informasjon.

Rettslig grunnlag

Berettiget intetresse etter Art 6.1 f. Behandlingen er nødvendig for å sikre vår berettigete interesse av å kun kjøpe krav der skyldner er kredittverdig.

Lagringsperiode

Inntil den underliggende avtalen er oppfylt når det gjelder levering og betaling og i en periode på 36 måneder i etterkant.

Automatiserte besluttnigsprosesser

Nei

 

----------------

 

Formål: Administre og vedlikeholde kundeavtaler

Behandlinger

·         Identitetskontrol

·         Lagring

Kategorier

·         Navn

·         Kontaktopplysninger

Rettslig grunnlag

Oppfyllelse av avtalen. Behandling av personopplysninger som kreves for å gjennomføre en avtale med kunden. Hvis informasjonen ikke er oppgitt, kan våre forpliktelser i noen tilfeller ikke oppfylles, og avtalen kan ikke inngås.

Lagringsperiode

Inntil avtalen er inngått og i en periode på 36 måneder etterpå for å kunne forvalte avtalen og klientforholdet.

Automatiserte besluttnigsprosesser

Nei

 

----------------

 

Formål: Overholdelse av regnskapsforpliktelser.

 

Behandlinger

Lagring og, etter anmodning, utlevering av opplysninger som er nødvendig for regnskapsforpliktelsen

Kategorier

·         Betalingsinformasjon.

·         Kjøpsinformasjon (for eksempel hvilken vare som er bestilt, eller om varen skal leveres til en annen adresse).

·         Fakturainformasjon

Rettslig grunnlag

Rettslig forpliktelse. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse

Lagringsperiode

Opplysningene lagres i 10 år i henhold til regnskapslovgivning.

Automatiserte besluttnigsprosesser

Nei

 

----------------

 

Formål: Forhindre hvitvasking av penger og terrorfinansiering

 

Behandlinger

Lagring og, etter anmodning, utlevering av opplysninger som er nødvendige for å oppfylle forpliktelser i henhold til gjeldende lovgivning på dette området.

Kategorier

·         Navn.

·         Personnummer.

·         Betalingsinformasjon.

·         Kjøpsinformasjon (for eksempel hvilken vare som er bestilt, eller om varen skal leveres til en annen adresse).

·         Fakturainformasjon

Rettslig grunnlag

Rettslig forpliktelse. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Lagringsperiode

Dataene lagres i 5 år i henhold til gjeldende lovgivning.

Automatiserte besluttnigsprosesser

Nei

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

I noen tilfeller deler vi dine personopplysninger med selskaper som Arvato samarbeider med for å oppfylle ovennevnte formål. Dette gjelder foretak både innenfor og utenfor Arvato Bertelsmann. De vi videreformidler informasjonen til kan deles inn i to kategorier.

 

Databehandler

I noen tilfeller må vi, for å kunne tilby deg våre tjenester, dele dine personopplysninger med leverandører som er såkalte databehandlere for oss. Leverandørene vi bruker som databehandlere kan bare behandle informasjonen på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner. All behandling utføres i henhold til formålene vi har angitt for behandlingen.

Alle databehandlere vi engasjerer er kontrollert, slik at de oppfyller kravene til sikkerhet for behandling av personopplysninger. Vi signerer også databehandleravtale med alle leverandører for å sikre trygg behandling av dine personopplysninger.

 

Behandlingsansvarlige

Vi deler også dine personopplysninger med firma/offentlige myndigheter (for eksempel firmaet du kjøpte produktet fra og hvor faktura skal betales til oss/skatteetaten), som selv er behandlingsansvarlige for personopplysningene. Å være behandlingsansvarlig betyr at de er de som velger hvordan opplysningene skal behandles. I noen tilfeller kan vi bli pålagt å utlevere personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning.

Når dine personopplysninger deles med et firma eller en offentlig myndighet som er behandlingsansvarlig, er det deres Personvernerklæring som gjelder. Vi deler ikke informasjon med foretak som ikke overholder gjeldende lovgivning for beskyttelse av personopplysninger.

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter. I tillegg utleverer vi ikke opplysningene dine til tredjeparter for direkte reklame, fjernsalg eller andre former for direkte markedsføring, meningsmålinger eller markedsundersøkelser.

Hvor behandler vi dine personopplysninger?

Vi tar sikte på å behandle dine personopplysninger innen EU/EØS. Hvis vi overfører oppysningene dine utenfor EU eller EØS, sikrer vi at dataene er beskyttet på best mulig måte. Overføringer vil bare skje hvis det er et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, for eksempel Privacy Shield eller andre egnede sikkerhetstiltak, som for eksempel bindende foretaksforskrifter, standardisert databeskyttelse, godkjent adferdskodeks eller foretakets interne regler.

Hvordan sikrer vi at informasjonen din er trygg?

Vi bruker den nyeste teknologien for å holde informasjonen din trygg. Dette betyr at vi bruker alle nødvendige tekniske og administrative forholdsregler for å beskytte dine opplysninger mot uautorisert tilgang, overføring, ødeleggelse eller annen uautorisert behandling. Disse sikkerhetstiltakene omfatter brannmurer, kryptering, bruk av sikre IT-områder, korrekt adgangskontroll, opplæring av personalet som håndterer informasjonen din og omhyggelig valg av underleverandører. I tillegg er retten til å få tilgang til informasjonen din begrenset til Arvato-ansatte som behandler informasjonen i sitt arbeid.

Dine rettigheter

I forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger har du en rekke rettigheter. Rettighetene er angitt i gjeldende lovgivning på dette området, noe som betyr at du har rett til:

 

Tilgang

Du har alltid rett til å vite om vi behandler personopplysninger knyttet til deg, og i slike tilfeller få tilgang til dine personopplysninger.  Du har rett til å få en kopi av personopplysningene som behandles. Informasjonen finnes i et registerutdrag, som også omfatter formål, kategorier av personopplysninger, mottakerkategorier, lagringsperioder, dine rettigheter, opplysninger om hvor dataene ble samlet inn fra og eventuelle automatiserte beslutninger, samt beskyttelsesforanstaltninger for overføring til tredjeland.

For din sikkerhet kan vi trenge ytterligere informasjon fra deg for å sikre at det er deg som ber om tilgang til dataene og slik at vi kan gi deg opplysningene på en trygg måte.

 

Retting

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet. Du har også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger med hensyn til formålet med behandlingen.

 

Sletting

Du har i følgende tilfeller rett til å få slettet dine personopplysninger:

§  Dataene er ikke lenger nødvendige for de formålene de er samlet inn for, eller på andre måter blitt behandlet.

§  Hvis du opphever et gitt samtykke, og det er ikke noe annet juridisk grunnlag for behandlingen

§  Hvis du motsetter deg behandling av dine personopplysninger som vi utfører med berettiget interesse som rettslig grunnlag. Det forutsetter at den berettigete interessen for behandlingen ikke veier tyngre enn henysnet til personvernet.

§  Du motsetter deg behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføring.

§  Hvis dine personopplysninger er behandlet på ulovlig måte

§  Hvis personopplysningene skal slettes for å overholde en rettslig forpliktelse som vi er underlagt.

 

 

Det er ikke sikkert at vi kan imøtekomme forespørselen din om å slette dine personopplysninger. For eksempel, hvis opplysningene er nødvendige for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, for å utføre en oppgave av offentlig interesse, eller hvis opplysningene er nødvendig for å bestemme, håndheve eller forsvare juridiske krav.

 

Begrensning

Du har krav på at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger i følgende tilfeller:

§  Hvis du er uenig i at de personopplysningene vi behandler om deg er korrekte, skal behandlingen begrenses mens vi kontrollerer om opplysningene er korrekte.

§  Hvis behandling av personopplysninger er ulovlig, og du motsetter deg sletting av personopplysningene og i stedet ber om at behandlingen blir begrenset.

§  Hvis vi ikke lenger trenger dine personopplysninger til formålet med behandlingen, men du trenger dem til å avgjøre, kreve eller forsvare juridiske krav.

§  Hvis du har motsatt deg behandlingen av dine personopplysninger som vi behandler med berettiget interesse som et juridisk grunnlag, har du rett til begrenset behandling mens vi kontrollerer om vår berettigete interesse veier tyngre enn personvernet.

Hvis behandlingen av dine personopplysninger er begrenset, kan vi utover det å lagre dine personopplysninger bare behandle dem med:

·         ditt samtykke

·         for å avgjøre eller forsvare juridiske krav

·         for å beskytte en annen fysisk eller juridisk person

·         eller av hensyn til viktig offentlig interesse.

 

Dataportabilitet

Du har rett til å få de personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, alminnelig benyttet og maskinlesbart format. Du har også rett til å overføre denne informasjonen til en annen behandlingsansvarlig og, hvis det er teknisk mulig, å få overført direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig. Dette under forutsetning av at behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke eller for oppfyllelse av kontrakten som et juridisk grunnlag, og at behandlingen er automatisert.

 

Retten til å protestere

Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger som er behandlet på grunnlag av allmenn interesse eller berettiget interesse, herunder profilering. Hvis du protesterer mot en slik behandling, vil vi ikke lenger kunne behandle opplysningene dine hvis vi ikke kan vise til tvingende berettigede grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis vi behandler dine personopplysninger med det formål å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Du har alltid rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering knyttet til direkte markedsføring. 

Hvem mottar mine data?

I vårt selskap er det bare de parter som krever det for å oppfylle formålene angitt i avsnitt 4 som får tilgang til dine data. Tjenesteleverandører vi bruker kan også få tilgang til dataene dine (heretter kalt "prosessorer"). Prosessorene støtter oss med leveransen av og brukervennligheten til nettsiden, med avsending av nyhetsbrev og e-bøker samt gjennomføring av kundeundersøkelser. De er bundet av instruksjonene våre og må sørge for datasikkerhet og konfidensiell behandling av opplysningene dine i henhold til avtalene om databehandling vi har inngått med dem.

Ingen data blir overført til andre mottakere som reklamepartnere, leverandører av sosiale medietjenester eller banker ("tredjeparter") med mindre lovbestemmelser krever dette eller hvis du har samtykket.

I forbindelse med deltakelsen i et nyhetsbrev samtykker du og aksepterer at dataene dine vil bli overført til selskapene i Arvato Financial Solutions. Retningslinjer for intern databeskyttelse og felles styring av datasikkerhet sikrer konfidensiell håndtering av dine data og overholdelse av personopplysningsloven. Dataoverføring til andre formål enn de som er dekket av samtykke eller til andre tredjeparter finner ikke sted.

Endringer i personvernerklæringen

Vi utvikler kontinuerlig våre nettsider og forbeholder oss retten til å endre vår Personvernerklæring. Slike endringer, som kan være basert på endringer i gjeldende lovgivning, finner du her. Vi anbefaler derfor at du leser vår Personvernerklæring regelmessig.

Kontakt

Hvis du lurer på noe angående vår håndtering av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss. Du kan da skrive til oss eller kontakte Datatilsynet for spørsmål om personopplysninger. Du har også rett til å klage til Datatilsynet dersom du er misfornøyd.

 

Arvato:

Arvato Finance AS, v/ Personvernombud, Postboks 331 Sentrum, 0101 Oslo (personvernombud@arvato.com)

 

Datatilsynet:

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep.

0034 Oslo

 

Status för Personvernerklæring : Juni 2021