Pomożemy Ci opracować indywidualne strategie odzyskiwania należności w sytuacji, gdy klient nie płaci i poprawić wskaźnik regulowania należności.

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna zobowiązań finansowych

Pomimo rozsądnego zarządzania ryzykiem oraz przyjaznego dla klienta systemu przypomnień nieuniknione jest, że niektóre zobowiązania w dalszym ciągu pozostaną nieopłacone. Przekazanie ich do windykacji jest w tej sytuacji dobrą decyzją: pomaga zmniejszyć straty z tytułu nieściągalnych należności, zoptymalizować odzyskiwanie należności oraz utrzymać ceny dla klientów końcowych na stabilnym poziomie. Dostawcom usług windykacyjnych udaje się odzyskać niemal 90 proc. przeterminowanych należności. Rozwiązania nastawione na konsumenta oraz wsparcie w procesie windykacji poprawiają komfort klientów i zapobiegają ich utracie. Czas i zasoby oszczędzone dzięki inteligentnej windykacji Twoja firma może przeznaczyć na swoją podstawową działalność.

Partnerstwo strategiczne jako podstawa sukcesu

Arvato Financial Solutions optymalizuje przepływy płatnicze i oferuje doradztwo nie tylko w zakresie podstawowych procesów.

Jako eksperci w dziedzinie procesów i finansów codziennie pracujemy nad tym, aby procesy finansowe były najbardziej dogodne zarówno dla Twojej firmy, jak i dla Twoich klientów na całym świecie. W procesie windykacji należności jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel dzięki innowacjom cyfrowym, nowym rozwiązaniom oraz procesom dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Łączymy kontakt osobisty i doradztwo z elastycznymi i innowacyjnymi rozwiązaniami. Co to oznacza dla Twoich klientów? Uczciwe i konstruktywne wsparcie w trudnych sytuacjach, cyfrowe środowisko obsługi klienta oraz czytelne informacje.

Doradztwo

Stały kontakt ze specjalistą w Twojej branży przekłada się na lepsze zarządzanie wierzytelnościami. Poprzez kompleksowe planowanie procesów, doradca pokaże Ci ukryty potencjał oraz możliwości jeszcze lepszego dopasowania procesu windykacji do aktualnych trendów i potrzeb klientów.

Przejrzystość

Regularne raporty i analizy dotyczące windykacji to nasza codzienność. Oprócz pracy nad poprawą kluczowych wskaźników efektywności skupiamy się na wskaźniku powodzenia windykacji, rozwoju naszego portfolio, a także na zapewnieniu jakości. Dzięki analizie danych big data pomożemy Ci podejmować lepsze decyzje dotyczące windykacji.

Komunikacja

Z dłużnikami kontaktujemy się cyfrowo, telefonicznie, przez Messengera, SMS lub listownie. Przygotowujemy plany i harmonogramy spłat oraz doradzamy w zakresie dalszych działań. Nasz wyspecjalizowany zespół pełni rolę pośrednika pomiędzy Tobą a Twoimi klientami, zawsze szukając rozwiązań zadowalających obie strony.

Usługi windykacyjne

Zamiłowanie do jakości i innowacyjnych pomysłów

zapewniających optymalne odzyskiwanie należności, oferujemy różne rodzaje usług windykacyjnych w zależności od kraju, w którym prowadzona jest windykacja. Oto kilka przykładów:

Kompleksowa usługa windykacji należności

Pełna usługa windykacji przeterminowanych należności

Arvato Financial Solutions oferuje unikatową kompleksową usługę windykacji w celu zoptymalizowania przepływów pieniężnych. Od rozwiązań skupiających się na wczesnych zaległościach, po ostateczne odzyskanie należności; od windykacji terenowej, po uwierzytelnianie testamentów oraz ocenę i dobór podmiotów windykacyjnych. W jednym miejscu znajdziesz odpowiedź na wszystkie swoje potrzeby związane z przeterminowanymi należnościami. Dzięki naszym zindywidualizowanym rozwiązaniom osiągamy optymalne rezultaty na każdym etapie procesu — a jednocześnie zawsze dbamy o utrzymanie dobrych relacji z Twoimi klientami.

Windykacja terenowa

Skuteczne usługi windykacji terenowej w celu zmaksymalizowania rezultatów

Nasi agenci pracujący w terenie są najlepsi w branży — traktują dłużników uczciwie, jednocześnie osiągając znakomite rezultaty, a wszystko to zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i zawodowymi.
Nasza oferta obejmuje:

  • bezpośrednie nawiązywanie kontaktu z dłużnikiem,
  • weryfikację adresu,
  • raportowanie dotyczące miejsca zamieszkania, sytuacji i własności,
  • egzekwowanie należności z kart,
  • realizację zapytań o status płatności,
  • wizyty przed zakończeniem kontaktu,
  • weryfikację miejsca zamieszkania,
  • wizyty dotyczące zaległości w zakresie spłaty kredytów hipotecznych — zarówno w odniesieniu do wierzytelności zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych.

 

Platforma do oceny i doboru podmiotów windykacyjnych 

Najlepsze wsparcie w kwestiach finansowych

Możesz to sprawdzić, korzystając z naszego szybkiego i przejrzystego rozwiązania dotyczącego oceny i doboru podmiotów windykacyjnych, dostępnego na naszej unikatowej, wysoce zautomatyzowanej międzynarodowej platformie windykacyjnej. Za pośrednictwem ustandaryzowanego interfejsu błyskawicznie skontaktujemy Cię z właściwym usługodawcą. Twoje sprawy zostaną odpowiednio przydzielone, a zintegrowane raporty zapewnią maksymalnie przejrzyste informacje o wynikach odzyskiwania należności pieniężnych. W zależności od wyników możesz zmodyfikować przydział spraw jednym kliknięciem, aby błyskawicznie zoptymalizować przepływy płatnicze

Ostateczne odzyskiwanie zobowiązań zamkniętych

Zwiększenie szybkości przepływów pieniężnych i zgodność z przepisami

Proces ostatecznego odzyskiwania zobowiązań zamkniętych opiera się na analizie danych, dzięki czemu możliwe jest określenie dynamicznych ścieżek windykacji z zastosowaniem najnowszych technologii zarządzania kontaktem, jak również tradycyjnych metod, takich jak listy, telefony oraz wizyty w terenie u klientów z zamkniętymi kontami.

Arvato Financial Solutions aktywnie angażuje się w proces rehabilitacji dłużnika w ramach odzyskiwania zobowiązań zamkniętych i dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom wciąż utrzymuje się na pozycji lidera w tym zakresie.

Wierzymy w uczciwe traktowanie klientów. Stosujemy się do wszelkich wymogów ustawowych i posiadamy wszystkie niezbędne certyfikaty. Jako zaufany partner postępujemy zgodnie z przepisami prawa polskiego, jesteśmy członkiem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami http://pzzw.pl/,  posiadamy certyfikat ISO 9001 w zakresie zarządzania jakością oraz jesteśmy akredytowanym członkiem organizacji Investors in People.

Integracja rozwiązań technicznych

Wysoka kompatybilność, dostęp w czasie rzeczywistym, najwyższy poziom ochrony danych

 

W trakcie naszej współpracy dbamy o ochronę danych, przejrzystość i prostą obsługę. Dlatego obsługujemy wszystkie popularne metody przekazywania danych i kanały komunikacji, w tym interfejsy do systemów SAP IS-U, SAP CRM, SAP PT oraz innych systemów ERP używanych przez klientów. Dane dotyczące klientów i płatności mogą więc być przekazywane automatycznie do naszego własnego systemu windykacyjnego. Nasi prawnicy oraz eksperci branżowi opracowują strategie windykacji i komunikacji z wykorzystaniem procedur monitorowania i eskalacji, inteligentnego zarządzania plikami oraz profesjonalnego zarządzania adresami.

Ochrona przede wszystkim

Bezpieczeństwo danych dzięki specjalistycznym centrom komputerowym spełniającym normy ISO 27001 (Bezpieczeństwo informacji) oraz ISO 9001 (Zarządzanie jakością).

Jakość wynikająca z ilości

Wysoka skalowalność standardowych i indywidualnych procesów windykacji klientów.

Wszystko pod kontrolą

Doskonałe automatyczne wizualizacje procesowe, pokazujące aktualną perspektywę dynamicznych procesów.

 

Zgodność z RODO

Nasze systemy i procesy windykacji spełniają wszystkie wymagania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE.

Skontaktuj się z nami

Arvato Financial Solutions - Dział Sprzedaży
Artur Rzepecki
Artur Rzepecki
Dyrektor Sprzedaży
E-Mail
finanse@arvato.pl
Phone
+48 61 652 87 11
Formularz kontaktowy
Kontakt